Georgia ทัวร์จอร์เจีย
ReadyPlanet.com
dot dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
Georgia ทัวร์จอร์เจีย

 เพิ่มเพื่อน

 

 

CODE Program Price Detail ชำระเงิน
     Recommended!!!
     
RD02TTG 

ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์ อะไรนะ ห๊ะ จอร์เจียภาค 2...6วัน 4คืน (*บิน*XJ)

สนามบินดอนเมือง - ทบิลิซี่ – โบสถ์เมเตห์คี – ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia -โรงอาบน้ำ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่-ทบิลิซี่ – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานจอรัสเซีย-จอร์เจีย-คาซเบกี้ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสซิเค่ - เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี – ดินเนอร์+ไวน์+ชมโชว์ท้องถิ่น-เมืองทบิลิซี่ - เมืองซิกนาลี - หมู่บ้าน Velistsikhe – ไร่ไวน์คาเรบา – ทบิลิซี่-สนามบินทลิลิซี - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เที่ยวจอร์เจีย (เดินทาง:2563)

มี.ค. 10,13,17,20,24,27,31 ราคา 29,888.-
เม.ย. 3,7,14,17,24 ราคา 29,888.-
เม.ย. 28,30 ราคา 31,888.-
พ.ค. 1,4,5 ราคา 29,888.-
มิ.ย. 5,9 ราคา 29,888.-
ก.ค. 3 ราคา 31,888.-
ก.ค. 7 ราคา 29,888.-
ส.ค. 7,11 ราคา 31,888.-
ก.ย. 25,29 ราคา 29,888.-
29,888.-
RD01CTG 
RD25CTG

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ON MY MIND  6 วัน 3 คืน (*บิน*EK)

กรุงเทพฯ-ดูไบ-ทบิลิซี - เมืองมิสเคต้า-วิหารจวารี-วิหารสเวติสเคอเวรี-เมืองถ้ำอุพลิสชิเค-Gallery Mall Shoppin-ป้อมอนานูรี-เมืองคาซเบกี้-นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ)เทือกเขาคอเคซัส-โบสถ์เกอร์เกตี้-เมืองกูดาอูรี-เมืองทบิลิซี-อนุสาวรีย์the chronicle of Georgia-Tbilisi Mall-ดูไบ-กรุงเทพ

เที่ยวจอร์เจีย (เดินทาง:2562)

ธ.ค. 3-8,5-10 ราคา 33,900.-
เที่ยวจอร์เจีย (เดินทาง:2563)  
ก.พ. 11-16 ราคา 34,900.-
มี.ค. 3-8,10-15,17-22 ราคา 34,900.-
เม.ย. วันหยุด  3-8,14-19 ราคา 34,900.-
พ.ค. 6-11 ราคา 34,900.-
33,900.-


ธ.ค.-มี.ค.63

***************

เม.ย.-พ.ค. 63

RD01GOG 

ทัวร์จอร์เจีย  GEORGIA HERE WE GO 6 วัน 3 คืน (*บิน*TK)

กรุงเทพฯ - อิสตันบูล– ทบิลิซี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ - กูดาอูรี-ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี – อัพลิสต์ชิเคห์– กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน– ทบิลิซี-อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี – โรงอาบน้ำโบราณ - วิหารซีโอนี - เมืองเก่าทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา- ทบิลิซี – มิสเคต้า - วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – โบสถ์เมเคตี – ช้อปปิ้งถนนจาน ชาเดอนี่ - ช้อปปิ้งห้าง East Point – สนามบิน –อิสตันบูล-กรุงเทพ

เที่ยวจอร์เจีย (เดินทาง:2563)

ก.พ. 2,3 ราคา 35,900.-
มี.ค. 5,7 ราคา 36,900.-
เม.ย. 16,27,28 ราคา 38,900.-
พ.ค. 1 ราคา 38,900.-
มิ.ย. 1,2 ราคา 38,900.-
35,900.-
 
 RD01BWG

ทัวร์จอร์เจีย 6วัน 4คืน (*บิน*GF)

กรุงเทพฯ – บาห์เรน-พักที่บาร์เรน 1 คืน -เมืองทบิลิซี จอร์เจีย-คาซเบกี-โบสถ์เกอร์เกตี้-เมืองกูดาอูรี-เทือกเขาคอเคซัสใหญ่-ชมป้อมอนานูรี- เมืองมคสเคต้า-วิหารสเวทิตสโคเวลี-วิหารจวารี-ทบิลิซี-เมืองกอรี-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-วิหารศักดิ์สิทธ์ทรินีตี้- หอคอยนาฬิกา- โบสถ์แอนคิสคาตี้- ถนนรัสเทเวลี-ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี- โบสถ์เมเตคี-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่-สนามบิน

เที่ยวจอร์เจีย (เดินทาง:2563)

เม.ย. สงกรานต์ 12-17 ราคา 38,900.-
 38,900.-    
RD02GOG

ทัวร์จอร์เจีย FINAL CALL TO GEORGIA 6 วัน 4 คืน (*บิน*QR)

กรุงเทพฯ - โดฮา ทบิลิซี-ป้อมอันนานูรี –คาซเบกี้ นั่งรถ 4WD  - โบสถ์เกอร์เกตี้ กูดาอารี - พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส-อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย กอรี่ - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน อัพลิสต์ชิเคห์ เมืองอาคาลห์ซี ป้อมราบาติ บอร์โจมี สวนบอร์โจมี-ทบิลิซี อนุสาวรรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาลา เมืองเก่าทบิลิซี - โรงอาบน้ำโบราณ - ชมการแสดงพื้นเมือง-วิหารจวารี วิหารสเวติสโคเวลี โบสถ์เมเคตี วิหารซีโอนี - ถนนจาน ชาเดอนี่ - ห้าง East Point-โดฮา - กรุงเทพฯ

เที่ยวจอร์เจีย (เดินทาง:2563)

ม.ค. 25-30 ราคา 39,900.-
ก.พ. 22-27,29-5 มี.ค. ราคา 39,900.-
มี.ค. 7-12,14-19,21-26,28-2 เม.ย. ราคา 39,900.-
เม.ย. 4-9,25-30  ราคา 42,900.-
เม.ย. สงกรานต์ 11-16 ราคา 49,900.-
พ.ค. 9-14,16-21,23-28,30-4 มิ.ย. ราคา 39,900.-
34,900.-
     
RD03OTG

ทัวร์จอร์เจีย AMAZING MIRACLE OF GEORGIA  8 วัน  (*บิน*TK) 

กรุงอิสตันบูล-เมืองทบีลิซี่- ชมเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ป้อมนาริกาลา-ผ่านชม โรงอาบน้ำโบราณ-ชมโบสถ์เมเตคิ-ชม สะพานแห่งสันติภาพ-  เมืองมิทสเคต้า- ชม อารามจวารี-ชม วิหารสเวติสโคเวลี-เมืองทบีลิซี่- ชมถนนคนเดินชาเดอนี่-เมือง คาซเบกี-ชม ป้อมปราสาทอันนานูรี-นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 wheels Drive) สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา-ถ่ายรูปกับ  อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ-เมืองอุพลิสชิเค อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย-เมืองคูไทซี เดินเล่นชมเมือง ชมโรงละครโอเปร่า- ชมWhite Bridge-ช้อปปิ้ง Green Bazzar-ชม อารามเกลาติ-ชม มหาวิหารบากราติ- เมืองบาทูมิ-ตลาดผลไม้-ล่องเรือทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี-เดินชมนครบาทูมิ ชม บรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old ชมจัตุรัสปิอาซซ่า-ถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่-สนามบิน

**พักโรงแรมระดับ 3 ดาว**
**อาหาร 13 มื้อ **

ที่ยวจอร์เจีย (เดินทาง:2563)

มี.ค. 21-28,27-3 เม.ย. ราคา 37,950.-
เม.ย. 4-11,18-25,25-2 พ.ค. ราคา 39,750.-
พ.ค. 2-9,9-16,23-30,30-6 พ.ค. ราคา 37,950.-
พ.ค. 23-30 ราคา 38,960.-
มิ.ย. 6-13 ราคา 39,750.-
มิ.ย. 13-20 ราคา 38,960.-
ก.ค. 4-11 ราคา 39,750.-
ส.ค. 8-15 ราคา 39,750.-
ก.ย. 19-26 ราคา 39,750.-
ต.ค. 3-10 ราคา 37,950.-
ต.ค. 10,13,14,31 ราคา 38,960.-
ต.ค. วันปิยะ 21-28 ราคา 39,750.-
พ.ย. 7-14,21-28 ราคา 39,750.-
พ.ย. 14-21,28-5 ธ.ค. ราคา 38,960.-
ธ.ค.วันพ่อ  5-12,9-16 ราคา 37,950.-
37,950.-
     
RD03GOG

ทัวร์จอร์เจีย  I AM IN GEORGIA 8 วัน 5 คืน (*บิน*TK)

กรุงเทพฯ - อิสตันบูล – ทบิลิซี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ - คูไตซี-อารามจีลาติ – มหาวิหารบากราติ – บาทูมิ – อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่ – ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ – รับประทานอาหารค่ำบนตึก Alphabetic Tower - ชมโชว์การแสดงน้ำพุเต้นระบำ-เมืองเก่าบาทูมิ – จตุรัสยุโรป– ถ้ำโพรมิธีอุส – บอร์โจมี– สวนบอร์โจมี- ป้อมอันนานูรี – อ่างเก็บน้ำชินวารี – กูดาอูรี – คาซเบกี้ – นำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ชมโบสถ์เกอร์เกตี้-อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – มิสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี - โบสถ์เมเคตี – ทบิลิซี - ชมการแสดงพื้นเมือง-เมืองเก่าทบิลิซี – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – วิหารซีโอนี - ห้าง East Point – สนามบิน – อิสตันบูล

 

เที่ยวจอร์เจีย (เดินทาง:2563)

ม.ค. 12-19 ราคา 43,900.-
ก.พ. 4-10,5-12 ราคา 43,900.-
มี.ค. 6-13,8-15 ราคา 43,900.-
เม.ย.สงกรานต์  4-11,14-21 ราคา 48,900.-
เม.ย. วันแรงงาน 28-5 พ.ค. ราคา 46,900.-
พ.ค. 4-11 ราคา 45,900.-
มิ.ย. 3-10,4-11 ราคา 45,900.-
43,900.-  
RD03PRG

ทัวร์จอร์เจีย  EASY GEORGIA 8 วัน 5 คืน (*บิน*TK)

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล- เมืองบาตูมี ประเทศจอร์เจีย-เดินชมย่าน จตุรัสปิอาซซ่า-ถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลี และ นีโน่- เมืองคูไทซี-โบสถ์เบกราติ-อารามเกลาติ-ตลาด Central Market-เมืองโกรี-พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน- เมืองอัพลิสต์ซิเคห์- Uplistsikhe Cave- เมืองคาซเบกี-ขึ้นรถ  4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส Caucasus ชม โบสถ์เกอร์เกตี้-อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย- เมืองกูดาอูรี่- ป้อมอนานูรี่-อนุสาวรีย์ The Chronicle of Georgia-มืองมิทสเคต้า-วิหารจวารี- วิหารสเวติสโคเวลี-กรุงทบิลิซี- ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน-ถนนชาร์เดนี-สะพานแห่งอิสรภาพ-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า-โบสถ์ตรีนิตี้-โบสถ์เมเตห์คี-Tbilisi Mall-สนามบิน

เที่ยวจอร์เจีย (เดินทาง:2563)

เม.ย.สงกรานต์  4-11,5-12,6-13 ราคา 49,900.-
49,900.-
RD01OTG

ทัวร์จอร์เจีย AMAZING GRAND GEORGIA  8 วัน  (*บิน*TK) 

กรุงอิสตันบูล-เมืองทบีลิซี่- ป้อมปราสาทอันนานูรี-เมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่-โบสถ์เมเตคี-สะพานสันติภาพ-เมืองมิทสเคต้า-อารามจวารี-วิหารสเวติสโคเวลี-เมืองคาสเบกิ- นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อไปโบสถ์เกอร์เกติสเมบา-อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ-เมืองโกรี-เมืองอุพลิสชิเค-อิสระชมเมือง-เมืองAKHALTSIKHE ชมปราสาทRABATI - เมืองบอร์ โจมี-สวนบอร์โจมี-เมืองคูไทซี- ถ้ำโพรมิธีอุส- อารามเกลาติ-ป้อมโกนีโอ้- ตลาดผลไม้-เมืองบาทูมิ- ชมจัตุรัสปิอาซ-ถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลีและนีโน่- ขึ้นกระเช้นาชมวิว 360 องศาของเมืองบาทูมิ- The Batumi Bazar- สนามบิน

ที่ยวจอร์เจีย (เดินทาง:2563)

มี.ค. 21-28,27-3 เม.ย. ราคา 49,995.-
เม.ย. 4-11,18-25,25-2 พ.ค. ราคา 52,980.-
เม.ย. สงกรานต์ 10-17,12-19 ราคา 56,850.-
พ.ค. 2-9,9-16,23-30,30-6 พ.ค. ราคา 52,980.-
มิ.ย. 6-13,13-20 ราคา 53,600.-
ก.ค. 4-11 ราคา 53,600.-
ส.ค. 8-15 ราคา 53,600.-
ก.ย. 19-26 ราคา 53,600.-
ต.ค. 3,10,13,14,21,31 ราคา 49,995.-
พ.ย. 7-14,14-21,21-28 ราคา 49,995.-
49,995.- 

 

 
 

           RD01PRG

ทัวร์จอร์เจีย PREMIUM GEORGIA 8 วัน (*บิน*TK)  

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-มืองบาตูมี-เดินชมย่าน จตุรัสปิอาซซ่า-ถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลี และ นีโน่-ล่องเรือทะเลดำ-เมืองคูไทซี-โบสถ์เบกราติ-ชม อารามเกลาติ-ตลาด Central Market-เมืองโกรี-พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน-เมืองอัพลิสต์ซิเคห์-ชม Uplistsikhe Cave- เมืองคาซเบกี-ขึ้นรถ  4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส-โบสถ์เกอร์เกตี้-อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย- เมืองกูดาอูรี่- ป้อมอนานูรี่- อนุสาวรีย์ The Chronicle of Georgia- เมืองมิทสเคต้า-วิหารจวารี- วิหารสเวติสโคเวลี-กรุงทบิลิซี-โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน-ถนนชาร์เดนี-สะพานแห่งอิสรภาพ-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า-โบสถ์ตรีนิตี้-โบสถ์เมเตห์คี-สนามบิน

พิเศษ!! พักโรงแรม 4 ดาว 

เที่ยวจอร์เจีย (เดินทาง:2563)

มี.ค. 29-5 เม.ย. ราคา 57,900.-
เม.ย. 5-12,26-3 พ.ค.,29-6 พ.ค. ราคา 57,900.-
เม.ย. สงกรานต์  8-15,11-18 ราคา 63,900.-
พ.ค. 31-7 มิ.ย. ราคา 57,900.-
มิ.ย. 14-21 ราคา 57,900.-
ก.ค. 5-12,26-2 ส.ค. ราคา 57,900.-
ส.ค. 9-16 ราคา 57,900.-
57,900.-     
จอร์เจีย- อาร์เซอร์ไบจาน - อาร์เมเนีย
 
RD01VTG

ทัวร์อาร์เซอร์ไบจาน-จอร์เจีย Wow Azerbaijan-Georgia 7 วัน 4 คืน (*บิน*QR)

กรุงเทพฯ-โดฮา- บากู (อาเซอร์ไบจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden Tower-บากู-โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ-บากู-ช้อปปิ้งถนนนิซามิเดินทางสู่ทบิลิซี่ (จอร์เจีย)โดยเครื่องบิน -โบสถ์ทรินิตี้-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา-สะพานสันติภาพ-ทบิลิซี-มิทสเคต้า-อนานูริ-Memorial of Friendship-คาซเบกี- นั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ Gergeti Trinity Church-ทบิลิซี่-สนามบิน-กรุงเทพฯ

**ยังไม่รวมค่าวีซ่าอาร์เซอร์ไบจาน 1,500 บาท/ท่าน**

เที่ยวอาร์เซอร์ไบจาน (เดินทาง:2563)

มี.ค. 12-18,26-1 เม.ย. ราคา 53,900.-
53,900.-
RD04GOG ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย Ultimate view of the caucasus mountains 8 วัน 5 คืน (*บิน*QR)

กรุงเทพฯ - โดฮา ทบิลิซิ เมืองเก่า ป้อมนาริกาลา โรงอาบน้ำโบราณ วิหารซีโอนี - มิสเคต้า วิหารจวารี ป้อมอันนานูรี –  กูดาอูรี  - คาซเบกี้ นั่งรถ 4WD - โบสถ์เกอร์เกตี้ พักโรงแรมในเทือกเขาคอเคซัส - คาซเบกี้ - กอรี พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน อัพลิสต์ชิเคห์ –  วิหารสเวติสโคเวลี ทบิลิซี่ โบสถ์เมเคตี ซาดาโคล บากราทาเชน อารามฮักห์พาท - เยเรวาน - วิหารเกกฮาร์ด วิหารการ์นี วิหารคอร์วิราพ - เยเรวาน - เซวาน อารามเซวาน ล่องเรือทะเลสาบเชวาน เดอะคาสเคด - Republic Square – สนามบิน - เยเรวาน - โดฮา กรุงเทพฯ

เที่ยวอาร์เมเนีย (เดินทาง : 2562)

ธ.ค.  20-27  
ราคา 57,900.-
ธ.ค. ปีใหม่  26,27 ราคา 59,900.-
เที่ยวอาร์เมเนีย (เดินทาง : 2563)  
ม.ค.  14-21,21-28  ราคา 49,900.-
ก.พ.  1-8 ราคา 51,900.-
ก.พ.  8-15,22-29,29-7 มี.ค. ราคา 52,900.-
มี.ค.  7,14,21,28 ราคา 52,900.-
เม.ย. สงกรานต์   4-11,8-15 ราคา 59,900.-
เม.ย.  18-25,25-2 พ.ค. ราคา 54,900.-
พ.ค.  2,9,16,23 ราคา 53,900.-
49,900.-
RD02OTG ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เซอร์ไบจาน  Amazing Azerbaijan-Georgia 9 วัน 6 คืน (*บิน*TK) 

กรุงเทพ-อิสตันบูล -เมืองบากู ประเทศอาร์เซอร์ไบจาน-Fire Temple of Baku -นั่งรถไฟ Funicular ชมวิวชมทัศนียภาพของเมืองบากู-Old City-Heydar Aliyev Centre-Baku Boulevard-Mini Venice- เมืองเชมาค่า-YEDDI GUMBAZ MOSQUE-เมืองเชคี-พระราชวัง ฤดูร้อนPALACE OF SHAKI KHANS-ข้ามพรมแดนสู่เมือง Sighnagi  ประเทศจอร์เจีย-อารามสงฆ์ Monastery of St.Nino at Bodbe -เมืองมิทสเคต้า-ชม อารามจวารี-  วิหารสเวติสโคเวลี-ขึ้นกระเช้าชมวิว 360 องศา ของเมืองทบิลิซี่ชมสีสันอาคารบ้านเรือน-ชมป้อมนาริกาลา-อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย-ชมโรงอาบน้ำแร่กำมะถัน-ถนนชาร์เดนี-ถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ-ชมโบสถ์ตรีนิตี้-เมืองคาเบสกิ-นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Jeep 4 wheels Drive)สู่โบสถ์เกอร์เกติสเมบา (Gergetisameba church)- ชมอนุสรณ์แห่งมิตรภาพ- ป้อมปราสาทอันนานูรี-ชมอนุสาวรีย์ CHRONICLE OF GEORGIA ที่เสมือน STONEHENGE แห่ง Tbilisi-TBILISI MALL-อิสตันบูล -กรุงเทพฯ

**พักโรงแรม 4-5 ดาว

เที่ยวจอร์เจีย (เดินทาง : 2563)

ก.พ.  7,14,21 ราคา 55,950.-
มี.ค.  3,6,13,20 ราคา 55,950.-
เม.ย.  4,6,14,15,16,18,27 ราคา 59,550.-
พ.ค.  18,15,22,29 ราคา 56,950.-
มิ.ย.  12,19 ราคา 56,950.-
ก.ค.  3,10,31 ราคา 56,950.-
ส.ค.  11,21 ราคา 56,950.-
ก.ย.  4,18 ราคา 56,950.-
ต.ค.  2,16,22,30 ราคา 55,950.-
พ.ย.  16,13,20,27 ราคา 55,950.-
ธ.ค.  4,9,11,18 ราคา 55,950.-
55,950.-     
 
 RD02VTG

ทัวร์อาร์เซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย  Amazing Caucasus 8 วัน 5 คืน (*บิน*EK)

กรุงเทพฯ-ดูไบ(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)- บากู (อาเซอร์ไบจาน) -ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรูปกับ  หอคอย Maiden Tower-บากู-โกบุสตาน-ภูเขาโคลน-แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ-บากู-ช้อปปิ้ง-เดินทางสู่จอร์เจียโดยเครื่องบิน-ทบิลิซี่ (จอร์เจีย) –โบสถ์ทรินิตี้-ชมย่านเมืองเก่า-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมนาริกาลา-สะพานสันติภาพ- ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ-The Memorial of Friendship-คาซเบกี-ทบิลิซี-ซาดาโคล-ฮักห์พาท-เซวาน-เยเรวาน-เมืองเกกฮาร์ด-ชมวิหารเกกฮาร์ด-วิหารการ์นี-ถ่ายรูปกับจัตุรัสรีพับลิค-สนามบิน-ดูไบ-กรุงเทพฯ

เที่ยวอาร์เซอร์ไบจาน (เดินทาง:2563)

เม.ย. สงกรานต์ 12-19 ราคา 63,500.-
63,500.-     
 
 RD02PRG

ทัวร์อาร์เซอร์ไบจาน-จอร์เจีย Azerbaijan-Georgia 10วัน 7 คืน (*บิน*TK)

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล- เมืองบาคู ประเทศอาเซอร์ไบจาน-พระราชวังแห่งราชวงศ์เชอร์วาน-แวะชม คาราวานซาราย- หอคอยไมเด้น-เมืองโกบัสตาน-พิพิธภัณฑ์เปิด Rock Painting Open Air Museum-ภูเขาโคลน-บาคู บูเลอร์ วาร์ด-จัตุรัสธงประจำชาติ-คริสตัลฮอลล์- อาคาร เฮย์ดาร์ อาลิ เยฟ เซ็นเตอร์-ถ่ายภาพกับป้ายอักษร  I Love Baku- ล่องเรือทะเล  แคสเปี้ยน-เมืองเชคี-สุเหร่า Yeddi Gumbaz Mosque- พระราชวังฤดูร้อน เชคี ข่าน-ข้ามด่าน  Lagodekhi Border-กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย-Uplistsikhe Cave-เมืองกอรี่-พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน-อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย- เมืองคาซเบกี้-ขึ้นรถ  4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ชมโบสถ์เกอร์เกตี้-เมืองกูดาอูรี่-ป้อมอนานูรี่-อนุสาวรีย์ The Chronicle of Georgia-เมืองมิทสเคต้า- วิหารจวารี-วิหารสเวติสโคเวลี-กรุงทบิลิซี- โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน-ถนนชาร์เดนี-สะพานแห่งอิสรภาพ- ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า ชมป้อมปราการ-โบสถ์ตรีนิตี้-โบสถ์เมเตห์คี-Tbilisi Mall-สนามบิน-กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพ

**พิเศษ!! ดินเนอร์สุดหรู ณ ภัตตคารที่หรูหราที่สุดในกรุงทบิลลิซี่ 

เที่ยวอาร์เซอร์ไบจาน (เดินทาง:2563)

มี.ค.  28-6 เม.ย. ราคา 79,900.-
มิ.ย.  27-6 ก.ค. ราคา 79,900.-
ก.ค.  3-12 ราคา 79,900.-
ส.ค.  7-16 ราคา 79,900.-
ก.ย.  25-4 ต.ค. ราคา 79,900.-
79,900.-     

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com