ทัวร์นิวซีแลนด์ 02-7363866-9 สุดมั่นใจไปกับ อารมณ์ดี ทัวร์
dot dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 24 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
New Zealand ทัวร์นิวซีแลนด์

 เพิ่มเพื่อน

 

CODE

Program

Price

Detail

ชำระเงิน 

โปรเเกรมเดือน มกราคม-มีนาคม / สงกรานต์ 2562
RD01BWN

ทัวร์นิวซีแลนด์ Beautiful New Zealand 6 วัน 4 คืน (เกาะใต้) (*บิน*QF) 
ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค ชมความงามของทะเลสาบ - ควีนส์ทาวน์ - ชมกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - อิสระช็อปปิ้ง - ควีนส์ทาวน์ - เทคาโป - ไคร้สท์เชิร์ช - อะคะรัว - ล่องเรือชม Wild Life - ซิดนีย์

พิเศษ!!!
- อาหารไทย 1 มิ้อ
- กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

**ราคานี้รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าครอบครัวแล้ว**

เที่ยวนิวซีเเลนด์
(เดินทาง : 2562)

ม.ค. 23-28
ราคา 83,900.-
ก.พ. 20-25
ราคา 83,900.-
มี.ค. 19-24     
ราคา 83,900.-
83,900.-
RD02BWN

ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand 7 วัน 5 คืน (เกาะใต้) (*บิน*SQ) 
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิล - ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - กอนโดลาสู่ยอดเขาบ๊อบพีคและเล่นลูจ - ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว - มิลฟอร์ดซาวน์ - ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกกลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานส์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

พิเศษ!!!
- อาหารไทย 1 มิ้อ
- กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

**ราคานี้รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าครอบครัวแล้ว**

เที่ยวนิวซีเเลนด์ 
(เดินทาง : 2562)

ม.ค. 17-23  ราคา 99,900.-
ก.พ. 22-28     
ราคา 99,900.-
มี.ค. 21-27 ราคา 99,900.-
99,900.-
RD03BWN

ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight New Zealand 7 วัน 5 คืน (เกาะเหนือ+เกาะใต้) (บินภายใน) (*บิน*TG)
อ็อคแลนด์ ชมเมือง - หอคอยสกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง - อ็อคแลนด์ - ชมหมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ - โรโตรัว - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ควีนส์ทาวน์ - อ็อคแลนด์

พิเศษ!!!
- อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์
- อาหารไทย 1 มื้อ

- ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์
- สะสมไมล์จากการบินไทย
**ราคานี้รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าครอบครัวแล้ว**

เที่ยวนิวซีเเลนด์
(เดินทาง : 2562)

ม.ค. 19-25     
ราคา 108,900.-
ก.พ. 20-26 ราคา 108,900.-
มี.ค. 23-29
ราคา 108,900.-
108,900.-
RD04BWN

ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand Nth-Sth 9 วัน 7 คืน (เกาะเหนือ+เกาะใต้) (บินภายใน) (*บิน*TG)

อ็อคแลนด์ ชมเมือง - หอคอยสกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง - อ็อคแลนด์ - ชมหมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ - โรโตรัว - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกกลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์

พิเศษ!!!
- อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์
- อาหารไทย 1 มื้อ

- ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์
- สะสมไมล์จากการบินไทย

**ราคานี้รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าครอบครัวแล้ว**
เที่ยวนิวซีเเลนด์ (เดินทาง : 2562)

ม.ค. 19-27
ราคา 125,900.-
ก.พ. 20-28     
ราคา 125,900.-
มี.ค. 23-31
ราคา 125,900.-
125,900.-

RD09BWN

ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand Nth-Sth 9 วัน 7 คืน (เกาะเหนือ+เกาะใต้) (บินภายใน) (*บิน*TG)

อ็อคแลนด์ ชมเมือง - หอคอยสกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง - อ็อคแลนด์ - ชมหมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ - โรโตรัว - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกกลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์

พิเศษ!!!
- อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์
- อาหารไทย 1 มื้อ

- ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์
- สะสมไมล์จากการบินไทย

**ราคานี้รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าครอบครัวแล้ว**
เที่ยวนิวซีเเลนด์ (เดินทาง : 2562)

เม.ย. 9-17 (สงกรานต์)     
ราคา 124,900.-
124,900.-  
RD05BWN

ทัวร์นิวซีแลนด์ Holiday New Zealand 7 วัน 5 คืน (เกาะใต้) (A) (*บิน*SQ) 
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง - แอชเบอร์ตั้น - ดะนีดิน ชมเมือง - ปราสาทอาร์นัค - ควีนส์ทาวน์ - ชมกระโดดบันจี้และเรือเร็วเจ็ตโบ๊ต - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา - เต อานาว - มิลฟอร์ดซาวน์ - ควีนส์ทาวน์ - แซลม่อนฟาร์ม - ทะเลสาบเทคาโป - ไคร้สท์เชิร์ช - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

พิเศษ!!!
- อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์พีค พร้อมชมวิวอันงดงาม
- รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ

- ชิมปลาแซลมอน

**ราคานี้รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าครอบครัวแล้ว**

เที่ยวนิวซีเเลนด์ 
(เดินทาง : 2562)

เม.ย. 11-17 (สงกรานต์)     
ราคา 92,900.-
92,900.-
RD06BWN

ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand 7 วัน 5 คืน (เกาะใต้) (B) (*บิน*SQ) 
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิล - ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - กอนโดลาสู่ยอดเขาบ๊อบพีคและเล่นลูจ - ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว - มิลฟอร์ดซาวน์ - ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกกลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานส์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

พิเศษ!!!
- อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์พีค พร้อมชมวิวอันงดงามของควีนส์ทาวน์
- รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ

**ราคานี้รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าครอบครัวแล้ว**

เที่ยวนิวซีเเลนด์ 
(เดินทาง : 2562)

เม.ย. 11-17 (สงกรานต์)     
ราคา 96,900.-
96,900.-
RD07BWN

ทัวร์นิวซีแลนด์ Romantic South Island 7 วัน 5 คืน (เกาะใต้) (*บิน*SQ) 
กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิล - ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค  - ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานส์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือชทวาฬที่ไคคูร่า - ไคร้สท์เชิร์ช - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

พิเศษ!!!
- อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขา พร้อมชมวิวเมืองควีนส์ทาวน์
- รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ

**ราคานี้รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าครอบครัวแล้ว**

เที่ยวนิวซีเเลนด์ 
(เดินทาง : 2562)

เม.ย. 12-18 (สงกรานต์)     
ราคา 97,900.-
97,900.-
RD08BWN

ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight New Zealand 8 วัน 6 คืน (เกาะเหนือ+เกาะใต้) (บินภายใน) (*บิน*TG)
อ็อคแลนด์ ชมเมือง - หอคอยสกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง - อ็อคแลนด์ - ชมหมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - อะโกรโดม - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ - โรโตรัว - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ควีนส์ทาวน์ - อ็อคแลนด์

พิเศษ!!!
- อาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์

- ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์
- รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ
- ชิมปลาแซลมอน
- สะสมไมล์จากการบินไทย
**ราคานี้รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าครอบครัวแล้ว**

เที่ยวนิวซีเเลนด์
(เดินทาง : 2562)

เม.ย. 11-18 (สงกรานต์)     
ราคา 119,900.-
119,900.-
 โปรเเกรมช่วงเทศกาลปีใหม่
 RD05BWN ทัวร์นิวซีแลนด์ BEAUTIFUL NEW ZEALAND 6 วัน 4 คืน (*บิน*QF) 

ซิดนีย์-ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-พลัซซลิ่ง เวิลด์-วานาก้า-ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือสู่วอลเตอร์ พีคฟาร์ม-ครอมเวลล์ช้อปร้านผลไม้-โอมาราม่า-ชิมปลาแซลม่อน-ทะเลสาบเทคาโป-แอชเบอร์ต้น-ไคร้สท์เชิร์ช-อะคารัว ล่องเรือชม Wild Life – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง-ไคร้สท์เชิร์ช-ซิดนีย์-กรุงเทพฯ
พิเศษ!!! กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
**ราคานี้รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าครอบครัวแล้ว**
เที่ยวนิวซีเเลนด์ (เดินทาง : 2561)

ธ.ค. ปีใหม่  28-2 ม.ค. 62
ราคา 85,900.-
 85,900.-    
 RD06BWN ทัวร์นิวซีแลนด์ Romantic South New Zealand Tour 7 วัน (*บิน*SQ) 

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช-ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ-ทไวเซิ่ล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์ พีค -วานาก้า-พลัซซลิ่ง เวิลด์ - ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์-โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ไคร้สท์เชิร์ช-ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช-สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
พิเศษ!!! ทานบุฟเฟต์นานาชาติ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค
**ราคานี้รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าครอบครัวแล้ว**
เที่ยวนิวซีเเลนด์ (เดินทาง : 2561)

ธ.ค. ปีใหม่  26 -1 ม.ค.62 
ราคา 99,900.-
 99,900.-    
 RD07BWN

ทัวร์นิวซีแลนด์ Perfect Tour  8 วัน *เกาะเหนือ-เกาะใต้*  (*บิน*TG)  

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์-อ็อคแลนด์ ชมเมือง- ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ - แซลม่อนฟาร์ม - ทะเลสาบวานาคา-ครอมเวลล์ – ทะเลสาบเต อานาว - ล่องเรือชมทะเลสาบ - และหนอนเรืองแสง-เต อานาว – ควีนส์ทาวน์ นั่งกระเช้าพร้อมอาหารกลางวัน – อ็อคแลนด์- หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม –ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ-โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- เรนโบว์ สปริงส์ – ล่องเรือชมทะเลสาบโรโตรัว - พร้อมอาหารกลางวัน – อ็อคแลนด์

พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟต์บนเรือระหว่างล่องทะเลสาบโรตัวรัว
**ราคานี้รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าครอบครัวแล้ว**
เที่ยวนิวซีเเลนด์ (เดินทาง : 2561) 

ธ.ค. ปีใหม่  25 -1 ม.ค.62 
ราคา 116,900.-
 116,900.-    

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com