ทัวร์บาหลี | ทัวร์Bali | ทัวร์อินโดนีเซีย | เที่ยวอินโดนีเซีย | ทัวร์บาลี | เที่ยวบาหลี | บาหลี อินโดนีเซีย |
dot dot
dot
dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 11 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
Bali-Indo ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย

 เพิ่มเพื่อน

  

 

 

 

CODE

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ Full Board เดินทางพร้อมคณะ แบบกำหนดวันเดินทางตามที่ระบุ มีหัวหน้าทัวร์จากไทย

ราคา

โปรแกรมเต็ม

RD02BIB

ทัวร์บาหลี - โปรสุดคุ้ม  เที่ยวบาหลี 4วัน3คืน (*บิน*FD)

สนามบินดอนเมือง-สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี-ผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ-วัดอูลูวาตู-สวนวิษณุ- หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก-ชมการแสดงบาร็อง-หมู่บ้านคินตามณี-ชิมกาแฟขี้ชะมด-วัดเทมภัคสิริงค์-ตลาดปราบเซียน-หาดคูต้า-ตลาดเมืองอูบุด-วัดเม็งวี- วัดบราตัน-วิหารทานาต์ลอต- ร้าน Krisna

พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว /นอนอูบุด 1 คืน  

ทัวร์บาหลี (เดินทาง:2561)

พ.ย. 1-4,29-2 ธ.ค.
ราคา 16,900.-
พ.ย. 8-11,15-18,22-25 ราคา 17,900.-
ธ.ค. 6-9 ราคา 17,900.-
ธ.ค. 8-11,22-25 ราคา 19,900.-
ธ.ค. 13-16,20-23 ราคา 16,900.-
ธ.ค. 27-30 ราคา 18,900.-
ธ.ค. 28-31 ราคา 21,900.-
ม.ค. 3-6,10-13,17-20,24-27 ราคา 16,900.-

เริ่มต้นที่

16,900.-

hspace=0
RD01ZGB

ทัวร์บาหลี PARADISE IN BALI 4วัน3คืน (*บิน*FD)

ดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี –สวนพระวิษณุ- วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน-วิหารเทมภัคศิริงค์ - ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - วัดเบซากีห์-ชมระบำบารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัล - วัดอุลัน ดานู - ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท-ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ –อนุสาวรีย์มหาภารตะ–ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร–ท่าอากาศยานดอนเมือง– กรุงเทพฯ

พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว /นอนคูต้า 3 คืน 

ทัวร์บาหลี (เดินทาง:2561-2562)

ก.ย. 6-9,20-23,27-30     
ราคา 14,888.-
ต.ค. 7-10     ราคา 15,888.-
ต.ค. 11-14,19-22     ราคา 17,888.-
ต.ค. 20-23  ราคา 18,888.-
พ.ย. 8-11,15-18,22-25,30-3 ธ.ค.   
ราคา 16,888.-
ธ.ค. 7-10,20-23 ราคา 18,888.-
ธ.ค. 13-16,14-17  ราคา 17,888.-

ธ.ค. ปีใหม่  29-1 ม.ค.62

        ปีใหม่ 30-2 ม.ค.62

ราคา 22,888.-

ราคา 20,888.-

ม.ค. 19-22,26-29,31-3 ก.พ. ราคา 16,888.-
ก.พ. 21-24,23-26 ราคา 16,888.-
มี.ค. 1,14,16,23,28,30 ราคา 16,888.-

 

เริ่มต้นที่

14,888.-

 hspace=0
RD01BIB

 ทัวร์บาหลี - มหัศจรรย์ บาหลี-เบซากีห์ 4วัน3คืน (*บิน*TG)

กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • หาดจิมบารัน•วัดเทมภัคสิริงค์• ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • ปุระเบซากิห์ • วัดเลมพูยางค์บาหลีสวิงค์•กาแฟจากขี้ชะมด•วัดบราตัน•วิหารทานาต์ลอต• ระบำเกอจัก-หาดคารามาส•ร้านกฤษณา •สนามบิน •กรุงเทพ 

พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว /นอนอูบุด 2 คืน /บาหลีสวิงค์ 

ทัวร์บาหลี (เดินทาง:2561-2562)

พ.ย. 1-4,8-11,15-18      
ราคา 22,900.-
ธ.ค. 6-9,12-16     ราคา 22,900.-
ธ.ค. 20-23      
ราคา 23,900.-

ธ.ค. ปีใหม่  27-30 

        ปีใหม่  28-31

        ปีใหม่  29-1 ม.ค.62

        ปีใหม่ 30-2 ม.ค.62

ราคา 25,900.-
ก.พ. 7-10 ราคา 22,900.-

 

เริ่มต้นที่

22,900.-

hspace=0
RD03SHB

 ทัวร์บาหลี - BALI PREMIUM BESAKIH 4วัน3คืน (*บิน*TG)

บาหลี - Garuda Wisnu - วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน - วัดเบซากี - ชมบารองแดนซ์ - เทือกเขาคินตามณี - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน - วัดถ้ำช้าง - วัดเม็งวี - เบดูกัน - วัดอูลัน ดานู - วิหารทะนาล็อต - ช้อปปิ้ง - Shopping Kuta - อนุสาวรีย์มหาภารตะ

พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 5 ดาว นอนคูต้า 3 คืน  

ทัวร์บาหลี (เดินทาง:2561)

ก.ค. 26-29           
ราคา 27,999.-
ส.ค. 10-13,23-26       ราคา 25,999.-
ก.ย. 6-9, 20-23     
ราคา 25,999.-
ต.ค. 4-7, 25-28
ราคา 25,999.-
ต.ค. 20-23 ราคา 26,999.-
พ.ย. 1,8,15,22,29 ราคา 25,999.-
ธ.ค. 7,13,20,28 ราคา 26,999.-

ธ.ค. ปีใหม่ 29-1 ม.ค.62

        ปีใหม่ 30-2 ม.ค.62

ราคา 27,999.-

 เริ่มต้นที่

25,999.-

 hspace=0

 

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO

DE

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ Full Board เดินทางพร้อมคณะ แบบกำหนดวันเดินทางตามที่ระบุ มีหัวหน้าทัวร์จากไทย

ราคา

โปรแกรมเต็ม

RD03BIB

ทัวร์บุโรพุธโธ - บาหลี 5วัน3คืน (*บิน*FD)

บาหลี - วิหารอูลูวาตู - สวนพระวิษณุ - หาดจิมบารัน - ยอคยา - เทวลัยปรัมบานัน - พระราชวังสุลต่าน - ปราสาทสวนน้ำ - บุโรพุทโธ - วัดปะวน -วัดเมนดุท - บาหลี - วัดบราตัน - วิหารทานาลอท - บอรองแดนซ์ - หมู่บ้านผ้าบาคติก - คินตามณี - ชิมกาแฟขี้ชะมด - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - ตลาดปราบเซียน 

ทัวร์บุโรพุธโธ - บาหลี  (เดินทาง : 2561)

ก.ย.  19-23 ราคา 20,900.-
ก.ย.  27 ก.ย. - 1 ต.ค.
ราคา 21,900.-
ต.ค.  24-28 ราคา 22,900.-
พ.ย.  21-25,29-3 ธ.ค. ราคา 22,900.-
ธ.ค.  5-9 ราคา 22,900.-
ธ.ค.  6-10 ราคา 24,900.-
ธ.ค.  13-17,19-23,26-30 ราคา 23,900.-
ธ.ค.  27-31 ราคา 26,900.-
ธ.ค. ปีใหม่ 29-2 ม.ค.62 ราคา 29,900.-
ธ.ค. ปีใหม่ 30-3 ม.ค.62 ราคา 27,900.-

ทัวร์บุโรพุธโธ - บาหลี  (เดินทาง : 2562)

 
ม.ค.  3-7,24-28,31-4 ก.พ. ราคา 23,900.-
ม.ค.  16-20 ราคา 22,900.-
ก.พ.  14-18ฅ21-25,28-4 มี.ค. ราคา 23,900.-
มี.ค.  14-18 ราคา 23,900.-
มี.ค.  21-25,28-1 เม.ย. ราคา 22,900.-
เม.ย.  4-8 ราคา 24,900.-
เม.ย.  11-15 ราคา 26,900.-
เม.ย.  12-16 ราคา 28,900.-
เม.ย.  18-22 ราคา 23,900.-
เม.ย.  25-29 ราคา 22,900.-

เริ่มต้นที่ 

20,900.-

 

 hspace=0

RD04SHB

ทัวร์บุโรพุทโธ - บาหลี SUPERB BALI BORO BESAKIH 5 วัน 4 คืน (*บิน*TG)

บาหลี - Garuda Wisnu - วิหารอูลูวาตู - หาดจิมบารัน - ยอร์คยาการ์ตา - มหาเจดีย์บุโรพุทธโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต - วังสุลต่าน - พระราชวังวอเตอร์พาเลช - วัดพรามนันต์ - ชม บารอง แดนซ์ - วัดเม็งวี - เทือกเขาเบดูกัลป์ - วัด Ulan Danu - ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท - วัดเบซากิห์ -คินตามณี - วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - วัดถ้าช้าง

พิเศษ!! เมนูกุ้งมังกรย่างราดซอสบาร์บีคิว (ขนาด500 กรัม)

ทัวร์บุโรพุธโธ - บาหลี (เดินทาง 2561)

ต.ค.  11-15, 19-23
ราคา 33,999.-
พ.ย.  22-26 ราคา 32,999.-
ธ.ค.  5-9,20-24,26-30 ราคา 33,999.-
ธ.ค.  27-31 ราคา 34,999.-

ธ.ค.  ปีใหม่ 28-1 ม.ค.62

        ปีใหม่ 29-2 ม.ค.62

ราคา 35,999.-

เริ่มต้นที่

32,999.-

 hspace=0

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี

CODE

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ Full Board เดินทางพร้อมคณะ แบบกำหนดวันเดินทางตามที่ระบุ มีหัวหน้าทัวร์จากไทย ราคา โปรแกรมเต็ม
ทัวร์
อินโดCLFBL03
  • ทัวร์บันดุง 3 วัน 2 คืน (สายการบินการูด้า GA)
    บันดุงเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากภูมิประเทศจะเป็นภูเขา เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นที่นิยมมาพักผ่อนในวันสุดสัปดาห์ ชมทะเลสาบสีน้ำนม Kawah Putih บนปากปล่องภูเขาไฟที่สวยจนคาดไม่ถึง ชมไร่ชาขนาดใหญ่เต็มสองข้างทางลดหลั่นตามแนวเขา แวะเก็บสตอเบอรี่พันธุ์พื้นเมืองหวานล้ำอร่อยลิ้น พักเขย่าอังกะลุงกับการแสดงของคณะอังกะลุงอุดโจ และเที่ยวชมเมืองจาการ์ต้า เมืองหลวงของอินโดนีเซีย

กำหนดเดินทาง ปี 2561

เริ่มต้นที่ 25,900- hspace=0

 

 

 

 

 

อารมณ์ดีทัวร์ ขอแนะนำ แพ็คเก็จคุณภาพหลายแบบ หลายอารมณ์ทั้งในแบบ 3 และแบบ 4 วัน ที่เกาะบาหลี ลุกค้าสามารถเลือกวันเดินทางได้ทุกวัน (แพ็คเก็จรวมอาหาร+ทัวร์+ไกด์+ที่พัก+รถปรับอากาศ)โดย ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ซึ่งสามารถแยกซื้อได้ หรือจองตั๋วเอง สอบถาม 02-7363866-9  ต่อ 12,15

 

   

 

CODE         +PACKAGE NAME

HIGHTLIGHT

DETAILS+PRICE

PK BALI
NO.
01

สบายใจ

บาหลีรีแลกซ์,ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี

เที่ยวบาหลี.สบายใจ..(3วัน/2คืน)

ทำเรื่องเที่ยวให้เป็นเรื่องง่ายสบายกระเป๋า มีเวลาแค่3วัน ก็ได้เที่ยวบาหลีสุดคุ้ม..ไปเมื่อไหร่ก็ได้ เฮ้อ..สบายใจ เพียง 4 ท่านก็เดินทางได้
 สุดคุ้มเริ่มต้นที่ 4,900-/ท่าน

โปรแกรมเต็ม CLICKคลิกที่นี่

PK BALI
NO. 02

สุดที่รัก

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี

เที่ยวบาหลี สุดที่รัก..(4วัน/3คืน) 

เที่ยวครบ แหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ แบบคุ้มสุดคุ้ม
พิเศษซีฟูดส์ดินเนอร์ 1 มื้อ  2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
เลือกพักโรงแรมได้ตามใจ แล้วคุณจะตกหลุมรักบาหลี
ราคาเริ่มต้นที่ 7,900.-/ท่าน

โปรแกรมเต็ม CLICKคลิกที่นี่

PK BALI
NO. 03

New Look

 

เที่ยวบาหลีในแบบ New Look (4วัน/3คืน)

สัมผัสความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์
ดื่มด่ำกับท้องทะเลงดงาม อรุณสวัสดิ์กับฝูงโลมา
แสนน่ารักที่ออกมาทักทายนักท่องเที่ยวทุกเช้า
แบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พร้อมทั้งสัมผัส
วัฒนธรรมบาหลี
ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
ราคาเริ่มต้นที่ 8,900.-/ท่าน 
 

โปรแกรมเต็ม CLICKคลิกที่นี่

PK BALI
NO. 04

Romantic

ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลี

เที่ยวบาหลี โรแมนติก 
สุดสวีทแบบไพรเวท 3 วัน 2 คืน

เที่ยวบาหลีกับคนรู้ใจ เวลาน้อยก็เที่ยวได้ 
แพคเกจทัวร์บาหลี สนุกฟินกับโปรแกรมใหม่ เที่ยว
เกาะ Lembongan เต็มอิ้่มกับกิจกรรมทางน้ำ ดำน้ำตื้น
บานาน่าโบ๊ต และเรือท้องกระจก  
เริ่มต้นที่  18,800.-/ 2 ท่าน

โปรแกรมเต็ม CLICKคลิกที่นี่

 

PK BALI
NO.05

 ฮันนี่มูน 
 

เที่ยวบาหลี....OnlyYou Only Two..(4วัน/3คืน) Honeymoon Package 

ดื่มดำกับค่ำคืนอันแสนหวาน บนเกาะบาหลี
                  อาหารค่ำใต้แสงเทียนในบรรยากาศพิเศษริมหาดทราย สปาทรีทเม้น นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุด
อีกครั้งในชีวิตของสองเรา 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ราคาเริ่มต้น
22,000.-/2 ท่าน

ปรแกรมเต็ม CLICKคลิกที่นี่

 PK BALI NO.06

บาหลีฟรีสไตล์์

 

 

เที่ยวบาหลีแบบเซฟๆ
4 วัน 3 คืน

ชมโชว์ขึ้นชื่อของบาหลี "บารองแดนซ์" ตื่นตาตื่นใจกับวิวภูเขาไฟบาตูร์ เที่ยววัดน้ำพุศักดิ์
อิสระพักผ่อนเต็มวันหรือเลิือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม
 
 เริ่มต้นที่ 6,900.-/ท่าน

โปรแกรมเต็ม CLICKคลิกที่นี่

PK Boro
No. 01

เที่ยวบาหลี-ท่องบุโรพุทโธ
ทริปเดียวได้ 2 ไฮไลท์อินโดนีเซีย

เดินทางครั้งเดียวเที่ยวทั้งบาหลี และบุโรพุทโธ
ครั้งหนึ่งในชีวิตพุทธศาสนิกชน เดินทางสู่เมืองยอกยาการ์ต้าสักการะ “มหาเจดียํบุโรพุทโธ” พักโรงแรมที่บาหลีทั้ง 3 คืน
 เริ่มต้นที่
12,000.-/ท่าน

โปรแกรมเต็ม CLICKคลิกที่นี่

Bro 01

 

ตะลุยโบรโม่ 3 วัน 2 คืน

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้สัมผัสภูเขาไฟใกล้ๆ
ชมปากปล่องภูเขาไฟโบรโมยามเช้าตรู่ ตื่นตาตื่นใจกับ
แสงสีที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ และเที่ยวชมเมืองสุราบายา 
พักโบรโม่ 1 คืน / สุราบายา 1 คืน
ท่านละ 13,900.- บาท

โปรแกรมเต็ม CLICK คลิกทีนี่

 

  

 

 

 

 

สำหรับการเดินทางในแบบแพ็คเก็จอื่นๆของบาหลี.หรือ.อินโดนีเซีย 

เช่น แพ็คเก็จ 3 วัน 2 คืน หรือ DIY ลูกค้าสามารถติดต่อ

ขอราคาได้ที่ 02-7363866-9 กด14,15ได้ทันทีค่ะ

 


 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com