Switzerland ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
dot dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
Switzerland ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

 เพิ่มเพื่อน

 

CODE
Program โปรโมชั่น ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
Price
Detail
ชำระเงิน
 
RD82VCS

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ FREE STYLE MONO SWISS7 วัน 4 คืน *แวะช้อปมิลาน*(*บิน*EK) 
มิลาน- ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน-ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2-สถานีรถไฟเมืองแทซ- เมืองเซอร์แมท -ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น- ยอดเขาเกรอนากรัท -เมืองมองเทรอ- แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน-เมืองโกลดูปิยง-ชม กลาเซีย 3000-กรุงเจนีวา-ชมเมืองเจนีวา-ชมทะเลสาบเจนีวา-น้ำพุจรวด-เมืองโลซานน์-เมืองเบิร์น- ชมมาร์คกาสเซ-ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ-ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น-มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส-เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี-เมืองอินเทอลาเก้น-ช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส-เมืองแองเกิลเบิร์ก-เมืองลูเซิร์น-ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา-ชมสะพานคาเปล-เมืองมิลาน

*ชม 4 ยอดเขา กอร์เนอร์กรัท/แมทเทอร์ฮอร์น/กลาเซียร์ 3000/ทิตลิต*

**ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายขึ้นยอดเขา 4 ยอด**

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (เดินทาง : 2562)

ก.ย. 18,25 ราคา 39,999.-
ต.ค. 2,9,12,13,19,23 ราคา 39,999.-
พ.ย. 6,13,27 ราคา 39,999.-
ธ.ค. 5 ราคา 39,999.-
39,999.-
RD84VCS

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน *แวะช้อปมิลาน* (*บิน*EK) 
มิลาน- ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน-ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2-สถานีรถไฟเมืองแทซ- เมืองเซอร์แมท -ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น- ยอดเขาเกรอนากรัท -เมืองมองเทรอ- แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน-เมืองโกลดูปิยง-ชม กลาเซีย 3000-กรุงเจนีวา-ชมเมืองเจนีวา-ชมทะเลสาบเจนีวา-น้ำพุจรวด-นาฬิกาดอกไม้-เมืองโลซานน์-เมืองเบิร์น- ชมมาร์คกาสเซ-ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ-ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น-มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส-เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี-เมืองอินเทอลาเก้น-ช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส-เมืองแองเกิลเบิร์ก-เมืองลูเซิร์น-ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา-ชมสะพานคาเปล-เมืองมิลาน

*ชม 4 ยอดเขา กอร์เนอร์กรัท/แมทเทอร์ฮอร์น/กลาเซียร์ 3000/ทิตลิต*

**ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายขึ้นยอดเขา 4 ยอด**

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำวีซ่า 4,500**

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (เดินทาง : 2562)

ต.ค. 16-22 ราคา 39,999.-
39,999.-
 
RD01CTS

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ DUO SWISS 7 วัน 4 คืน(*บิน*EK) 
ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้-เมืองโลซานน์-อาคารสำนักงานโอลิมปิกสากล-ศาลาไทย-กลาเซียร์ 3000 -เบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-ถนนจุงเคอร์นกาสเซ-นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-กรินเดอวาล-ยอดเขาจุงฟราว-กลาเซียร์-อินเตอร์ลาเก้น  -ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-เมืองซูก-ซูริค -เมืองแรพเพิร์สวิล -ซูริค-จัตุรัสปราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ- ดูไบ-กรุงเทพฯ          

*พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) *
*พิชิตยอดเขากลาเซียร์ 3000*

**ราคานี้รวมทุกอย่างยกเว้นทิป**
เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (เดินทาง : 2562)

พ.ย. 6-12,29-5 ธ.ค. ราคา 54,900.-
ธ.ค. 4-10 ราคา 54,900.-
ธ.ค. ปีใหม่ 26-1 ม.ค.63 ราคา 67,900.-
ธ.ค. ปีใหม่ 30-5 ม.ค.63 ราคา 67,900.-
54,900.-
 
RD08ZGS

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เลสโก คัลลิสโต 7 วัน 4 คืน (*บิน*SQ)
สิงคโปร์-สนามบินซูริค- เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - เขตเมืองเก่าของเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - ป้อมปราการชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง - โบสถ์มุนสเตอร์-เมืองเบิร์น - เมืองกรินเดิลวัลท์ - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองอินเทอลาเก้น - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์ - ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ จุดที่สูงที่สุดของเมืองอินเทอลาเก้น โดยรถไฟฟ้าไต่เขา - ยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์ - ระเบียงสามเหลี่ยมลอยฟ้า - ยอดเขาไอเกอร์ - ยอดเขาเมิ้นซ์ - ยอดเขาจุงเฟรา (มุมไกล) - ทะเลสาบทูน และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (มุมสูง)-เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองสแตน - สถานีรถรางไฟฟ้าท้องถิ่น สถานีเดรสซีล บานธ์ สู่ สถานีคาบริโอ บานธ์ - ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น โดยกระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุน คาบริโอ้ - ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล-มืองลูเซิร์น - เมืองซุก - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ป้อมปราการลินเดนฮอฟ - เขตนีเดอร์ดอร์ฟ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส -เมืองซูริค - สนามบินซูริค โคลเทิน (สวิตเซอร์แลนด์) - สนามบินสิงคโปร์ชางงี (สิงคโปร์)

*พิชิต 3 เขา, ยอดเขาสแตนเชอร์ฮอร์น และ ยอดเขาจุงฟราวน์,ยอดเขาฮาร์เดอร์คูล
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.-**

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (เดินทาง : 2562)

ก.ค. 12-18 ราคา 59,999.-
พ.ย. 17-23 ราคา 53,999.-
ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ 5-11 ราคา 59,999.-
ธ.ค. วันปีใหม่ 27-2 ม.ค.63 ราคา 65,999.-
53,999.-
RD01VTS

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWISS WINTER MEMORY (A) 8 วัน 5 คืน  (*บิน*TG) 
สุวรรณภูมิ-ซูริค-น้ำตกไรน์-ชมเมืองซูริค-เมืองลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเพล- เดินเล่นถ่ายรูปรอบทะเลสาบและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและแบรนด์เนมต่างๆ-เมืองโกลเดอ  ปิยง-ขึ้นกระเช้ายักษ์ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000-กรุงเบิร์น-ชมกรุงเบิร์น-เมืองบีล-เมืองมองเทรอซ์- นั่งรถไฟขึ้นเขา   Rochers de Naye-ชมเมืองมองเทรอซ์-ถ่ายรูปกับรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอร์คูรี่-เมืองโลซานน์- ชมวิวของตัวเมืองเก่าของ โลซานน์-ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย-ยอดเขาริกิ Rigi Kulm นำท่านนั่งรถไฟฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนโดยใช้ระบบไอน้ำ-เมืองซุก- ชมเมืองชมหอนาฬิกา-ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล-อิสระช้อปปิ้ง-เมืองซูริค- เมืองบาเซิล-ถ่ายรูปกับสะพาน ข้ามแม่น้ำไรน์และวิหารเก่าแก่-ชมศาลาว่าการของเมือง-นครซูริค-พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลโลกฟิฟ่า-ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์- สนามบินซูริค-สนามบินสุวรรณภูมิ 

**ชม 3 ยอดเขา Rochers De Naye/ยอดเขาริกิ/กลาเซียร์ 3000**

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำวีซ่า 3,500**

ที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (เดินทาง : 2562)

ธ.ค. คริสต์มาส 24-31 ราคา 63,900.-
 63,900.-
RD02VTS

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWISS WINTER MEMORY (B) 8 วัน 5 คืน  (*บิน*TG) 
สุวรรณภูมิ-ซูริค-น้ำตกไรน์-ชมเมืองซูริค-เมืองลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเพล- เดินเล่นถ่ายรูปรอบทะเลสาบและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและแบรนด์เนมต่างๆ-เมืองโกลเดอ  ปิยง-ขึ้นกระเช้ายักษ์ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000-กรุงเบิร์น-ชมกรุงเบิร์น-เมืองบีล-เมืองมองเทรอซ์- นั่งรถไฟขึ้นเขา   Rochers de Naye-ชมเมืองมองเทรอซ์-ถ่ายรูปกับรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอร์คูรี่-เมืองโลซานน์- ชมวิวของตัวเมืองเก่าของ โลซานน์-ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย-ยอดเขาริกิ Rigi Kulm นำท่านนั่งรถไฟฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนโดยใช้ระบบไอน้ำ-เมืองซุก- ชมเมืองชมหอนาฬิกา-ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล-อิสระช้อปปิ้ง-เมืองซูริค- เมืองบาเซิล-ถ่ายรูปกับสะพาน ข้ามแม่น้ำไรน์และวิหารเก่าแก่-ชมศาลาว่าการของเมือง-นครซูริค-ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์- สนามบินซูริค-สนามบินสุวรรณภูมิ 

**ชม 3 ยอดเขา Rochers De Naye/ยอดเขาริกิ/กลาเซียร์ 3000**

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำวีซ่า 3,500**

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (เดินทาง : 2562)

ธ.ค. ปีใหม่ 28- 4 ม.ค.63 ราคา 69,900.-
 69,900.-
RD01BZS

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ The Magic of Switzerland 9 วัน 6 คืน (*บิน*EK)
สนามบินซูริค-น้ำตกไรน์-ซูริค-ซุก-ลูเซิร์น-สิงโตหินแกะสลัก-ชมสะพานไม้ชาเปล-แม่น้ำรอยส์-ยอดเขาริกิ-เวกกิส-ยอดเขาจุงฟราวน์-สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค-อินเทอร์ลาเคน-เบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-เวเวย์-โลซานน์-ปราสาทชิลยอง-มองเทรอซ์-กราเซียร์ 3000-สถานีรถไฟเมืองแทซ - เซอร์แมท-อิสระครึ่งวัน-เจนีวา-สนามบิน 

*พิชิต 3 เขา เขาริกิ, เขากลาเซียร์ 3000 และ ยอดเขาจุงฟราวน์*
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.-**

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (เดินทาง : 2562)

มิ.ย. 22-30 ราคา 67,900.-
ก.ย. 21-29 ราคา 67,900.-
ต.ค. 26-3 พ.ย.
ราคา 67,900.-
67,900.-
 
RD03BZS

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน(*บิน*TG) 
กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ำตกไรน์ – เซ็นต์ มอริทซ์-อันเดอร์แมท –รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express)– บริก-แทซ –เซอร์แมท– ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น-เซอร์แมท – แทซ –เวเว่ย์ –มองเทรอซ์ – ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง-โลซานน์-สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว-ศาลาไทย -เมืองเจนีวา-ถ่ายรูปกับน้ำพุเจทโด-เมืองอินเทอร์ลาเกน-ยอดเขาจุงเฟรา -ลานสฟิงซ์ -เมืองลูเซิร์น-ชมสิงโตหินแกะสลัก-ชมสะพานไม้ชาเปล-เมืองซูก -เดินเล่นชมเมืองเก่า-เมืองซูริค-ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ -จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ -ซูริค – สนามบิน

**พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา/ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
**นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กเพรส


**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,500.-**

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (เดินทาง : 2562)

ก.ค. 9-18 ราคา 89,900.-
ส.ค. 5-14 ราคา 83,900.-
ก.ย. 6-15,20-29 ราคา 79,900.-
ต.ค. 5,12,13,16,17,21,22 ราคา 81,900.-
พ.ย. 1-10,7-16,14-23,21-30 ราคา 76,900.-
ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ 2,7,9 ราคา 76,900.-

 

 76,900.-    

RD08DSS (A)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama 9 วัน (*บิน*TG) 

ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)-ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์-นั่งรถไฟสาย BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่- อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ-ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)-ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ -นั่งรถไฟสาย GOLDEN PANORAMA - กีซตาด์ก-กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) -เมืองอินเทอลาเก้น-สนามบินซูริค

**พิชิต 3 เขา ** ยอดเขาริกิ/ยอดเขายูงฟราว/ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (เดินทาง : 2562)

มิ.ย. 22,29 ราคา 123,000.-
ก.ค. 6,13,20,27 ราคา 123,000.-
ส.ค. 3,10,17,24,31 ราคา 123,000.-
ก.ย. 6,21 ราคา 114,000.-
ก.ย. 28 ราคา 123,000.-
ต.ค. วันปิยะ 18-26 ราคา 114,000.-
ต.ค. 26 ราคา 122,000.-
พ.ย. 2,9,16,23,30 ราคา 122,000.-
ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ 6-14 ราคา 111,000.-
111,000.-
RD08DSS (B)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์  ROMANTIC SWISS 10 วัน 7 คืน(*บิน*TG) 
กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)-อันเดอร์แมท - รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ-เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์- พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น-กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ-ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น- สะพานคาเปล - ขึ้นเขาริกิ -ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
**พิชิต 4 เขา ยอดเขาจุงเฟรา/ยอดเขาริกิ/ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น /เขา Glacier 3000**

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (เดินทาง : 2562)

มิ.ย. 21,28 ราคา 125,000.-
ก.ค. 5,12,19,26 ราคา 125,000.-
ส.ค. 9,23 ราคา 125,000.-
ก.ย. 6,21 ราคา 121,000.-
ต.ค. วันปิยะ 12-21 ราคา 123,000.-
พ.ย. 15 ราคา 117,000.-
ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ 5-14 ราคา 123,000.-
ธ.ค. วันปีใหม่  24-2 ม.ค.63 ราคา 129,000.-
117,000.-

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com