ทัวร์อินเดีย 02-7363866-9 สุดมั่นใจไปกับ อารมณ์ดี ทัวร์
dot dot
dot
dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
India ทัวร์อินเดีย ทัวร์ปากีสถาน

 เพิ่มเพื่อน

ทัวร์อินเดีย

CODE

Program

price

Detail

 ชำระเงิน

แคชเมียร์ / ทัชมาฮาล
RD01GHI ทัวร์อินเดีย เเคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน (*บิน*TG) 
เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ แคชเมียร์ สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ นำท่านนั่ง เคเบิลคาร์(รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย ชม ทัชมาฮาลอนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ อักราฟอร์ดป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
เที่ยวอินเดีย (เดินทาง : 2560)
มิ.ย. 24-30 ราคา 39,900.- 
ก.ค. 1-7
ราคา 40,900.- 
ก.ค. 8-14  
ราคา 42,900.-
ก.ค. 15-21 ราคา 40,900.-
ก.ค 29-4 ราคา 40,900.-
ส.ค. 12-18 ราคา 41,900.-
ก.ย. 9-15,23-29  
ราคา 40,900.-
39,900.-
RD01HYI ทัวร์อินเดีย IN LOVE KASHMIR 5 วัน 3 คืน (*บิน*SG)
เมืองเดลลี-
เมืองศรีนาคา-เมืองพาฮาลแกม-หมู่บ้านพาฮาแกม-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-หุบเขากุลมาร์ค-เมืองศรีนาคา-ล่องเรือสิคารา-โซนามาร์ค-กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค-สวนโมกุล-สวนนิชาท-สวนชาลิมาร์-โรงงานพรมเปอร์เซีย-เมืองศรีนาคา-จามามัสยิค-เมืองเดลลี
**พักบ้านเรือแคชเมียร์ 2 คืน**
เที่ยวอินเดีย (เดินทาง : 2560)
ก.ค. 12-16
ส.ค.
11-15

ก.ย.
22-26
25,555.-
RD02HYI ทัวร์อินเดีย LOVER KASHMIR 6 วัน 4 คืน (*บิน*SG)
เมืองเดลลี-
เมืองศรีนาคา-เมืองพาฮาลแกม-หมู่บ้านพาฮาแกม-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-หุบเขากุลมาร์ค-เมืองศรีนาคา-ล่องเรือสิคารา-โซนามาร์ค-กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค-สวนโมกุล-สวนนิชาท-สวนชาลิมาร์-โรงงานพรมเปอร์เซีย-จามามัสยิค-เมืองเดลลี-เมืองอัคระ-ทัชมาฮาล-พระราชวังอัคราฟอร์ด-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-เมืองเดลลี
**พักบ้านเรือแคชเมียร์ 2 คืน**
เที่ยวอินเดีย (เดินทาง : 2560)
ก.ค. 25-30
ส.ค.
10-15,25-30

ก.ย.
8-13,22-27
29,900.-
RD03HYI ทัวร์อินเดีย HILIGHT OF KASHMIR 7 วัน 6 คืน (*บิน*AI)
เมืองเดลลี-กุตับ มีนาร์-เมืองศรีนาคา-
สวนโมกุล-สวนนิชาท-สวนชาลิมาร์-เมืองพาฮาลแกม-หมู่บ้านพาฮาแกม-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-หุบเขากุลมาร์ค-ล่องเรือสิคารา-โซนามาร์ค-กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค-จามามัสยิค-เมืองเดลลี-ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
**ขี่ม้าชมหุบเขาพาฮาลแกม**
**พักบ้านเรือแคชเมียร์ 3
คืน**
เที่ยวอินเดีย (เดินทาง : 2560)
พ.ค. 27-2
มิ.ย. 17-23
ก.ค.
8-14

ส.ค.
8-14

ก.ย.
16-22
38,800.-
RD04HYI ทัวร์อินเดีย WODERFUL KASHMIR-TAJMAHA 8 วัน 6 คืน (*บิน*9W)
เมืองเดลลี-อัชดัม-
เมืองอัครา-ทัชมาฮาล-พระราชวังอัคราฟอร์ด-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-เมืองเดลลี-เมืองศรีนาคา-สวนโมกุล-สวนนิชาท-สวนชาลิมาร์-โรงงานพรมเปอร์เซีย-เมืองพาฮาลแกม-หมู่บ้านพาฮาแกม-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-หุบเขากุลมาร์ค-ล่องเรือสิคารา-โซนามาร์ค-กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค-จามามัสยิค-เมืองเดลลี-ช้อปปิ้งตลาดจันปาท
**พักบ้านเรือแคชเมียร์ 4 คืน**
**ขี่ม้าชมหุบเขาพาฮาลแกม**

เที่ยวอินเดีย (เดินทาง : 2560)
มิ.ย. 17-24
ก.ค.
8-15

ส.ค.
12-19

ก.ย.
16-23
45,400.-
RD05HYI

ทัวร์อินเดีย-เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8 วัน 6 คืน(*บิน*9W) 

“ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยระลึกว่า”
• พระตถาคตประสูติในที่นี้ ๑ เมืองลุมพินีวัน
• พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญานในที่นี้ ๑ เมืองพุทธคยา
• พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ ๑ เมืองพาราณสี
• พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑ เมืองกุสินรา..... 

เที่ยวอินเดีย (เดินทาง : 2560)

ต.ค. 14-21  ราคา 45,500.-
พ.ย. 4-11,18-25 ราคา 45,500.-
ธ.ค. 2-9 ราคา 45,500.-
ธ.ค. ปีใหม่  30 -6 ม.ค. 61  ราคา 45,500.-

45,500.-
RD06HYI

ทัวร์อินเดีย-เนปาล 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล + ทัชมาฮาล 9 วัน 7 คืน(*บิน*9W) 

“ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยระลึกว่า”
• พระตถาคตประสูติในที่นี้ ๑ เมืองลุมพินีวัน 
• พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญานในที่นี้ ๑ เมืองพุทธคยา
• พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ ๑ เมืองพาราณสี
• พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑ เมืองกุสินรา.....

ทัชมาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาชาจาร์ฮาล

เที่ยวอินเดีย (เดินทาง : 2560)

ต.ค. 21-29 ราคา 48,800.-
พ.ย. 11-19 ราคา 48,800.-
ธ.ค. 9-17 ราคา 48,800.-
ธ.ค. ปีใหม่ 30 - 7 ม.ค. 61 ราคา 49,999.-

 

48,800.-
RD07HYI

ทัวร์อินเดีย-เนปาล พุทธสถาน 4 ตำบล มรดกโลก อะชันต้า -เอลโลร่า 11 วัน 9 คืน(*บิน*AI) 

“ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยระลึกว่า”
• พระตถาคตประสูติในที่นี้ ๑ เมืองลุมพินีวัน 
• พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญานในที่นี้ ๑ เมืองพุทธคยา
• พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ ๑ เมืองพาราณสี
• พระตถาคตเสด็จปรินิพพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑ เมืองกุสินรา.....

ถ้ำอชันต้า..เป็นวัดถ้ำในพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกชมความอลังการของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยบันดาลใจจากศาสนาพุทธ

ถ้ำเอลโลร่า“ถ้ำของสามศาสนาที่อยู่รวมกัน”ประกอบไปด้วยถ้ำทั้งหมด 34 คูหา

เที่ยวอินเดีย (เดินทาง : 2560)

ต.ค. 28-7 พ.ย. ราคา 64,900.-
พ.ย. 18-28 ราคา 64,900.-
ธ.ค. 9-19 ราคา 64,900.-
ธ.ค. 27 ธ.ค.-6 ม.ค.61 ราคา 66,900.-

 

64,900.-  
ทัวร์ปากีสถาน
CODE Program Price Detail ชำระเงิน
RD01HYP ทัวร์ปากีสถาน FAIRY MEADOW 12 วัน 10 คืน (*บิน*TG)
อิสลามาบัด-ซีลาส-แฟรี่มีโดวส์-ยอดเขานังกาพาบัด-Naltar Valley-เมืองกิลกิต-กากูช-กูปีส-หมู่บ้านพันเดอร์-ทะเลสาบพันเดอร์-หุบเขายาซิน-กากูช-กิลกิต-คาริมาบัด-ยอดเขาดุยเกอร์-ฮุนซ่า-ทะเลสาบอัตตาบัด-อุทยานแห่งชาติ ช่องเขากุนจี-สะพานแขวน-พาสสุกราเซีย-ทะเลสาบบอริท-ฮุนซ่า-หุบเขาฮุนซ่า-จุดเชื่อมต่อระหว่างเทือกเขาสำคัญของโลก 3 เทือกเขา-ชีราส-เบซาม-มัณเซราห์-ตักศิลา-อิสลามาบัด-มัสยิดไฟชอล-อิสระช้อปปิ้ง

เที่ยวปากีสถาน (เดินทาง : 2560)
มิ.ย. 23-7
ก.ค. 14-25
ส.ค. 11-22
ก.ย. 22-3
69,900.-

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com