ทัวร์เนปาล 02-7363866-9 สุดมั่นใจไปกับ อารมณ์ดี ทัวร์
dot dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 20 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
Nepal ทัวร์เนปาล

 เพิ่มเพื่อน

ทัวร์เนปาล


 

ทัวร์เนปาล
CODE
Program
Price
Detail

ชำระเงิน

RD01HYN

ทัวร์เนปาล ปันใจไปเนปาล 4 วัน (*บิน SL*)  

สนามบินดอนเมือง-ภัคตะปูร์-เมืองนากาก็อต-ยอดเขานากาก๊อต-กาฐมาณฑุ-พระราชวังปาทัน“เมืองลลิตปูร์”ช้อปปิ้งย่านทาเมล-กาฐมาณฑุกาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์-สวะยัมภูนาถ(วัดลิง)-กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ

พิเศษ!!! ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี

เที่ยวเนปาล (เดินทาง : 2562) 

ส.ค. 9-12 ราคา 25,900.-
ก.ย. 27-30 ราคา 24,900.-
ต.ค. 11-14 ราคา 24,900.-
พ.ย. 22-25 ราคา 24,900.-
ธ.ค. ปีใหม่ 27-30  
ราคา 25,900.-
24,900.-
RD02HYN

ทัวร์เนปาล นมัสเต เนปาล 5 วัน (*บิน TG*)  
กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ  -วัดสวยมภูนาถ – พระราชวังกาฐมัณฑุ – ชมโชว์  พื้นเมือง-เมืองโภครา-ล่องเรือทะเลสาบเฟว่า-อิสระช้อปปิ้ง- ซารางก๊อต-วัดบินดาบาซินี-แม่น้ำเซติ-น้ำตกเดวิส-ศูนย์อพยพชาวทิเบต-บินภายในกลับกาฐมัณฑุ-พระราชวังภัคตาปูร์  - ยอดเขานากาก๊อต-กาฐมัณฑุ-วัดปศุปฏินาถ- พระราชวังเมืองปาทัน-วัดพุทธนาถ-อิสระช้อปปิ้งทาเมล-สักการะโพธินาถ-สนามบิน

พิเศษ!!! 
*ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี
*บินภายใน 1 เที่ยว โภครา-กาฐมันฑุ

ที่ยวเนปาล (เดินทาง : 2562) 

พ.ค. 25-29 ราคา 39,999.-
มิ.ย. 22-26 ราคา 39,999.-
ก.ค. 27-31 ราคา 39,999.-
ส.ค. 10-14 ราคา 39,999.-
ก.ย. 14-18 ราคา 39,999.-
พ.ย. 9-13 ราคา 39,999.-
ธ.ค. 6-10 ราคา 39,999.-
ธ.ค. ปีใหม่ 28-1 ม.ค.63 ราคา 42,999.-
39,999.-
     ทัวร์ปากีสถาน
RD01HYP

ทัวร์ปากีสถาน เส้นทางสายคาราโครัมย์ไฮเวย์ 8 วัน (*บิน TG*)  
กรุงเทพฯ – อิสลามาบาด-เริ่มต้นเส้นทางหลางคาราโครัม ไฮเวย์-จุดที่เชื่อมต่อระหว่างเทือกเขาสำคัญของโลก 3 เทือกเขา(junction Point)-ซีลาส- ชมเมืองชีลาส-เมืองคาริมาบัด (Karimabad) - หุบเขาฮุนซ่า (Hunza Valley)-ชมบัลติทฟอร์ด- ชมย่านการค้าของเมือง Karimabad-ฮุนซ่า -ยอดเขาดุยเกอร์  (Duiker )  - ทะเลสาบอัตตาบัด (Attabad lake)-อุทยานแห่งชาติ ช่องเขากุนจีราบพาส (Khunjerab Pass and National Park) – สะพานแขวน – พาสสุกราเซีย-ทะเลสาบบอริท -ฮุนซ่า-หุบเขานากา-ชม กราเซียฮอปเปอร์- เมืองกิลกิต- ชม พระพุทธรูป Kargah-ชมตัวเมืองกิลกิต ผ่านย่านร้านค้า ตลาดไปรษณีย์ สุเหร่า รวมทั้งสนามแข่งโปโล-สะพานแขวนกิลกิต- เมืองบีสชาม-เมืองหลวงอิสลามาบัด-ชม มัสยิดไฟซาล-ช้อปปิ้งของฝากที่ Centaurus Department Store-สนามบิน

เที่ยวเนปาล (เดินทาง : 2562)  

ต.ค. 19-26 ราคา 53,333.- 
พ.ย. 2-9 ราคา 53,333.- 
53,333.-
RD01KKP

ทัวร์ปากีสถาน เส้นทางสายคาราโครัมย์ไฮเวย์ 12 วัน (*บิน TG*)  
กรุงเทพฯ – อิสลามาบาด-พิพิธภัณฑ์ตักศิลา-เมืองโบราณศิรกัปต์ -เมืองนาราน-ทะเลสาบลูลูซาร์-จุดชมวิวบาบูซาร์ พาส-เมืองกิลกิต-เมืองฮุนซ่า- ชมทัศนียภาพของเส้นทางหลวงคาราโครัม-วิวยอดเขาราคาโปชิ-ยอดเขาดุยเคอร์-ชมป้อมบัลติท-หมู่บ้านโบราณอัลทิต-นั่งเรือล่องทะเลสาบอัตตาบาด-ทะเบสาบบอริท-กราเซียร์พาสสุ-ทิวเขาอาสนวิหารแห่งพัสสุ-ชมทิวทัศน์เทือกเขาหิมะสุดขอบฟ้าสวยงาม-คุนจีรับพาส-เดินทางไปชม สะพานแขวนข้ามแม่น้ำเก่า-เมืองกิลกิต-ชม สะพานกิลกิต-หุบเขานัลต้าร์- กิลกิต บาซาร์-ถ่ายรูปกับ Junction Point of World’s three Greatest Mountains Ranges-ชมชีลาสร๊อค- สวนชาร์คาปาเลียน-ชมมัสยิดไซฟาล- กรุงเทพฯ

เที่ยวเนปาล (เดินทาง : 2562)  

ต.ค. 18-29 ราคา 69,500.- 
69,500.-
 

 

แพคเกจทัวร์เนปาล - 2 ท่านขึ้นไป 
CODE
Program
Price
Detail

ชำระเงิน

RD01OTN ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์กาฐมัณฑุ-นากาก๊อต 4 วัน  
2 ท่านออกเดินทาง จัดเวลาคามไฟลท์ของสายการบินไลอ้อนแอร์ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) นำเที่ยวตลอดทริป กาฐมัณฑุ เมืองบักตาปูร์  วิหารเนียตะโปลา นครปาทัน วิหารทองคำ วัดกุมบาซอร์ ตลาดทาเมล กาฐมัณฑุ เจดีย์สวยัมภูนารถ กาฐมัณฑุ เดอร์ บาร์ สแควร์ ชมกาฐมณฑป ตำหนักกุมารีบสฮาล วัดตะเลจู ประตูหนุมาน วัดพุทธานิลกันฑา วัดโพธนารถ
พิเศษ!!! ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี  

**ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน** 

เที่ยวเนปาล (ราคานี้ใช้ได้ถึงมีนาคม 2562)
เดินทาง 2-3 ท่าน
ท่านละ 16,200.-
เดินทาง 4-5 ท่าน
ท่านละ 15,200.-
เดินทาง 6-10 ท่าน
ท่านละ 12,200.-
16,200.-
RD01OVN

ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์กาฐมัณฑุ-นากาก๊อต 3 วัน  
2 ท่านออกเดินทาง ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดทริป กาฐมัณฑุ ยอดเขานากาก๊อต เมืองบักตาปูร์ วิหารเนียตะโปลา นครปาทัน วิหารทองคำ วัดกุมบาซอร์ ย่านเมืองเก่ากาฐมัณฑุ ชมกาฐมณฑป ตำหนักกุมารีบาฮาล วัดตะเลจู ประตูหนุมาน ช้อปปิ้งตลาดทาเมล วัดโพธนารถ
 
**ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน** 

เที่ยวเนปาล (ราคานี้ใช้ได้ถึงสิงหาคม 2559)

 
RD03OVN ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์กาฐมัณฑุ-นากาก๊อต-โภครา 5 วัน  
2 ท่านออกเดินทาง ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดทริป กาฐมัณฑุ ยอดเขานากาก๊อต เมืองบักตาปูร์ วิหารเนียตะโปลา โภครา ทะเลสาบพีว่า วัดเบราฮิ ซารังก๊อต น้ำตกเดวี ศูนย์อพยพชาวทิเบต ย่านเมืองเก่ากาฐมัณฑุ ชมกาฐมณฑป ตำหนักกุมารีบสฮาล วัดตะเลจู ประตูหนุมาน เจดีย์สวยัมภูนารถหรือวัดลิง นครปาทัน วิหารทองคำ วัดกุมบาซอร์ วัดโพธนารถ
พิเศษ!!! ล่องทะเลสาบพีว่า ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี  
**ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**

เที่ยวเนปาล (ราคานี้ใช้ได้ถึงสิงหาคม 2559)

 
 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com