ทัวร์เนปาล 02-7363866-9 สุดมั่นใจไปกับ อารมณ์ดี ทัวร์
dot dot
dot
dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
Nepal ทัวร์เนปาล

 เพิ่มเพื่อน

ทัวร์เนปาล


 

ทัวร์เนปาล
CODE
Program
Price
Detail

ชำระเงิน

RD01HYN

ทัวร์เนปาล MEMORY OF NEPAL 4 วัน (*บิน RA*)  

-สัมผัสเสน่ห์แห่ง กาฐมาณฑุ ภัคตะปูร์และลลิตปูร์ เมืองโบราณที่ได้รับการให้เป็นมรดก กลางหุบเขาหิมาลัย ดินแดนประวัติศาตร์ที่มีสีสันทั้งศิลปวัฒธรรมและธรรมชาติ...

-ไปนับดาวที่นาการ์ก๊อตชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออกเป็นที่นิยมในการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในวันอากาศดีจะมองเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อย่างชัดเจนเลยที่เดียว....

พิเศษ!!! ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี

เที่ยวเนปาล (เดินทาง : 2560) 

พ.ค. 12-15 ราคา 24,900.-
มิ.ย. 16-19,23-26 ราคา 24,900.-
ก.ค. 7-10,21-24 ราคา 24,900.-
ส.ค. 11-14,25-28 ราคา 24,900.-
ก.ย. 22-25 ราคา 25,900.-
ต.ค. 6-9,20-23 ราคา 25,900.-
พ.ย. 10-13,24-27 ราคา 25,900.-
ธ.ค. 1-4,8-11 ราคา 25,900.-
ธ.ค. ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 1 ม.ค.61 ราคา 26,900.-

 

24,900.-
RD02HYN

ทัวร์เนปาล HILIGHT OF NEPAL 5 วัน (*บิน RA*)  

พระราชวังกาฐมัณฑุ....จัตุรัสมรดกโลก ชมวังเทพธิดากุมารี เทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก พระราชวังปาทัน(ลลิตปูร์) ....เมืองมรดกโลกและเมืองแห่งศิลปะในสมัยศตวรรษที่ 16-18 เมืองที่พระเจ้าอโศกมหาราชเคยเสด็จมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา  พระราชวังภัคตาปูร์....เมืองมรดกโลก นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต ยอดเขานากาก็อต…สัมผัสรุ่งอรุณยามเช้าบนยอดเขานากาก๊อต ชมแนวเทือกเขาหิมาลัยที่ทอดยาวจนสุดสายตา เมืองโภครา…เสน่ห์แห่งผืนน้ำและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน

พิเศษ!!! บินภายในสู่โภครา / ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี   

เที่ยวเนปาล (เดินทาง : 2560)  

พ.ค. 22-26 ราคา 32,900.-
มิ.ย. 19-23 ราคา 32,900.-
ก.ค. 10-14 ราคา 32,900.-
ส.ค. 14-18 ราคา 32,900.-
ก.ย. 18-22 ราคา 32,900.-
ต.ค. 16-20 ราคา 32,900.-
พ.ย. 20-24 ราคา 32,900.-
ธ.ค. 4-8,11-15 ราคา 32,900.-
32,900.-
RD01STN

ทัวร์เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขา หิมาลัย 5 วัน (*บิน TG*)  
กาฐมาณฑุ – ปัคตาปูร์ – นากาก็อต-ยอดเขานากาก็อต - โภครา – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา – วัดบาลาฮี-โภครา – ยอดเขาซารางก็อต –น้ำตกเดวิส – ค่ายอพยพชาวทิเบต - กาฐมาณฑุ – ปาฏัน- วัดพระกฤษณะ – วัดทองคำ - ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล-กาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป – วัดตะเลชุ – วัดปศุปฏินาถ – สถูปโพธินาถ – ย่านทาเมล-สถูปสวยมภูนาถ – กาฐมาณฑุ 

เที่ยวเนปาล (เดินทาง : 2560)  

ต.ค. 13-17,21-25 ราคา 35,999.- 
ธ.ค. 1-5,9-13,23-27 ราคา 35,999.- 
ธ.ค. ปีใหม่ 29-2 ม.ค. 61 ราคา 38,999.- 

 35,999.-

 
RD01EGN

ทัวร์เนปาล HIMALAYAN OF NEPAL 6 วัน (*บิน TG*)  
กาฐมัณฑุ.. ชมพระราชวังกาฐมัณฑุ-เยี่ยมชมวัดกุมารี หรือกุมารี ฆระ-ชมกาฐมาณฑป-ชมหนุมานโธกา-ชมวัดตะเลชุ-สักการะ สถูปสวยมภูนาถ-โพธินาถหรือพุทธนาถ-เมืองโภครา.. ยอดเขาซางรางก๊อต- วัดบินดาบาซินี-ชม แม่น้ำเซติ-น้ำตกเดวิส-ชมค่ายอพยพชาวทิเบต-ล่องเรือทะเลสาบเฟวา-วัดบาลาฮี-ย่านทาเมล-เมืองปาทัน จตุรัสปาทานดูรบาร์-พระราชโบราณวังแห่งเมืองปาทัน-วัดกฤษณะ

พิเศษ!!! 
*
ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี  

เที่ยวเนปาล (เดินทาง : 2560)  

พ.ย. 1-6,16-21  ราคา 39,900.-

39,900.-
 


 
แพคเกจทัวร์เนปาล - 2 ท่านขึ้นไป 
CODE
Program
Price
Detail

ชำระเงิน

RD01OVN

ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์กาฐมัณฑุ-นากาก๊อต 3 วัน  
2 ท่านออกเดินทาง ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดทริป กาฐมัณฑุ ยอดเขานากาก๊อต เมืองบักตาปูร์ วิหารเนียตะโปลา นครปาทัน วิหารทองคำ วัดกุมบาซอร์ ย่านเมืองเก่ากาฐมัณฑุ ชมกาฐมณฑป ตำหนักกุมารีบาฮาล วัดตะเลจู ประตูหนุมาน ช้อปปิ้งตลาดทาเมล วัดโพธนารถ
 
**ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน** 

เที่ยวเนปาล (ราคานี้ใช้ได้ถึงสิงหาคม 2559)

 

16,500.-
RD02OVN ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์กาฐมัณฑุ-นากาก๊อต 4 วัน  
2 ท่านออกเดินทาง ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดทริป กาฐมัณฑุ ยอดเขานากาก๊อต เมืองบักตาปูร์ วิหารเนียตะโปลา วัดฉางคุ นารายัน นครปาทัน วิหารทองคำ วัดกุมบาซอร์ ย่านเมืองเก่ากาฐมัณฑุ ชมกาฐมณฑป ตำหนักกุมารีบสฮาล วัดตะเลจู ประตูหนุมาน เจดีย์สวยัมภูนารถหรือวัดลิง วัดพุทธานิลกันฑา ช้อปปิ้งตลาดทาเมล  วัดโพธนารถ
พิเศษ!!! ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี  
**ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน** 

เที่ยวเนปาล (ราคานี้ใช้ได้ถึงสิงหาคม 2559)
21,500.-
RD03OVN ทัวร์เนปาล แพคเกจทัวร์กาฐมัณฑุ-นากาก๊อต-โภครา 5 วัน  
2 ท่านออกเดินทาง ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตลอดทริป กาฐมัณฑุ ยอดเขานากาก๊อต เมืองบักตาปูร์ วิหารเนียตะโปลา โภครา ทะเลสาบพีว่า วัดเบราฮิ ซารังก๊อต น้ำตกเดวี ศูนย์อพยพชาวทิเบต ย่านเมืองเก่ากาฐมัณฑุ ชมกาฐมณฑป ตำหนักกุมารีบสฮาล วัดตะเลจู ประตูหนุมาน เจดีย์สวยัมภูนารถหรือวัดลิง นครปาทัน วิหารทองคำ วัดกุมบาซอร์ วัดโพธนารถ
พิเศษ!!! ล่องทะเลสาบพีว่า ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเนปาลี  
**ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**

เที่ยวเนปาล (ราคานี้ใช้ได้ถึงสิงหาคม 2559)

27,900.-
 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com