ReadyPlanet.com
dot dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
Vietnam ทัวร์เวียดนาม

 

 

 


 

 

 

เวียดนามเหนือ  (ฮานอย-ซาปา)
Code:

โปรแกรมทัวร์แบบกรุ๊ป (Full Board Package)
ราคารวมทุกอย่าง

ราคา โปรแกรม ชำระเงิน
 
RDZGHAN-2301WE

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน (*บิน*WE)
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน-เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ
พิเศษ!!
**ชาบูหม้อไฟ + ไวน์แดงดาลัด

**พัก 4 ดาว

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)  
ม.ค. 6 ราคา 14,990.-
ม.ค. 13 ราคา 15,990.-
ม.ค. 20 ราคา 16,990.-
ก.พ. 3,10,17,24 ราคา 16,990.-
มี.ค. 3,4 ราคา 17,990.-
มี.ค. 10,17,24 ราคา 16,990.-
14,990.-

     
 RDZGHAN-2214VN

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (ไฟล์ท 2 ) (*บิน*V์N) 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองหล่าวกาย-เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย-สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
.
..พิเศษ!!
**ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด
**พัก 4 ดาว

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2565)  
ธ.ค.  ปีใหม่ 30,31 ราคา 19,990.-
(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)  
ม.ค. 1 ราคา 14,990.-
ม.ค. 5 ราคา 12,990.-
ม.ค. 6,7,12,13,14,19 ราคา 13,990.-

ก.พ. 2,3,9,10,11,16,17,18
       23,24,25

ราคา 14,990.-
มี.ค. 2 ราคา 14,990.-
มี.ค. 3,6 ราคา 15,990.-
มี.ค. 9,10,11,16,17,18,23,24,25 ราคา 13,990.-
12,990.-   

 
 
RDZGHAN-2212VN

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (*บิน*V์N) 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-สะพานแก้วมังกรเมฆ – หมู่บ้านก๊าต ก๊าต – โบสถ์หินซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่-นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย-ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
.
..พิเศษ!!
**ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด
**พัก 4 ดาวที่ซาปา

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2565)  
ธ.ค. 17 ราคา 16,990.-
ธ.ค.  ปีใหม่ 30,31 ราคา 22,990.-
(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)  
ม.ค. 6 ราคา 14,990.-
ม.ค. 13 ราคา 15,990.-
ก.พ. 3 ราคา 14,990.-
ก.พ. 18 ราคา 16,990.-
มี.ค. 10,18,25 ราคา 16,990.-
14,990.-


 

 
RDZGHAN-2216VN

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (*บิน*VN) 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน-โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย-สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
.
..พิเศษ!!
*ชาบูหม้อไฟ + ไวน์แดงดาลัด

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)  
ม.ค.  5,7 ราคา 13,990.-
ม.ค. 14,26,28 ราคา 14,990.-
ก.พ. 4,11,17,24,25 ราคา 14,990.-
มี.ค. 2 ราคา 15,990.-
มี.ค. 9,11,17,24 ราคา 14,990.-

13,990.-


 RDBT-VN42WE มหัศจรรย์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน (*บิน*WE) 

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -สนามบินนอยไบ -กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม -หมู่บ้านชาวเขา-ตลาดซาปา -ซาปา -นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-Moana Sapa-น้ำตกสีเงิน-สะพานแก้วมังกรเมฆ  -ฮานอย -จัตุรัสบาดิ่ญ-โบสถ์ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ -สะพานแสงอาทิตย์ -วัดหง๊อกเซิน - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ฮานาม-จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”-ฮานอย - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

...พิเศษ!!
*ชาบูแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด+Sen Buffet
*พัก 4 ดาว

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)  
ม.ค.  5 ราคา 18,999.-
ม.ค. 26 ราคา 21,999.-
ก.พ. 2,3,10,24 ราคา 19,999.-
มี.ค. 2 ราคา 20,999.-
มี.ค. 10,17,24 ราคา 19,999.-
18,999.- 

เวียดนามเหนือ  (ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์)
 
RDBT-VN47
FD
เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงบิงห์ ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (*บิน*FD) 
ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • โบสถ์หินซาปา ทะเลสาบซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต-ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต  -ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกซิน • ถนน 36 สาย-นิงห์บิงห์ • ล่องเรือตามก๊ก • ฮานอย • ดอนเมือง กรุงเทพฯ
...พิเศษ!! หม้อไฟแซลมอล + ไวน์แดง
...พิเศษ!! นั่งรถรางและขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน
...พิเศษ!! พักดี 4 ดาว

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2565)

พ.ค. 3   
ราคา 17,999.-
พ.ค. 10 ราคา 15,999.-
พ.ค. 19
ราคา 16,999.-
มิ.ย. 2 ราคา 18,999.-
มิ.ย. 16,30 ราคา 16,999.-
ก.ค. 14,26 ราคา 16,999.-
ส.ค. 4,18 ราคา 16,999.-
ก.ย. 1 ราคา 17,999.-
ก.ย. 15,29 ราคา 16,999.-
ต.ค. 11 ราคา 16,999.-
ต.ค. 23 ราคา 21,999.-
15,999.-

  เวียดนามเหนือ  (ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์-ฮาลอง)
 

RDZGHAN
2303WE

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์  EP2. 5 วัน 4 คืน (*บิน*WE) 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโหน่ยบ่าย – เมืองฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถ้ำนางฟ้า – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก)-เมืองซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน-เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ
...พิเศษ!! นั่งรถรางและ ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน
...พิเศษ!! พักซาปา 4 ดาว

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2565)

มี.ค. 1,2 ราคา 20,990.-
มี.ค. 22 ราคา 19,990.-
19,990.-  

 
 
   เวียดนามกลาง  (บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง)
Code โปรแกรมทัวร์แบบกรุ๊ป (Full Board Package)
ราคารวมทุกอย่าง
ราคา โปรแกรม ชำระเงิน
 
RDGS
DAD22

เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์  3 วัน 2 คืน (*บิน*FD) 
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์-ดานัง-APEC PARK – หาด MY KHE  – วัดหลิ๋นอึ๋ง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร-ฮอยอัน-ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน –  โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ
...พิเศษ!! พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน/นั่งเรือกระด้ง
 (ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)
ม.ค. 5,7,10,11,12,17,28 ราคา 13,999.-
ก.พ. 1,2,3,4,7,8,9,11,14,15,18
         21,22,23,25,18
ราคา 13,999.-
มี.ค. 1,2,7,8,9,10,11,15,16,17
        18,21,22,24,25,28,29,30
        31
ราคา 13,999.-
มี.ค. 4 ราคา 16,999.-
มี.ค. 14 ราคา 12,999.-
12,999.-

 

 
 

RDBT-VN87
FD
 

เที่ยวเวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน (*บิน*FD) 
ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • สะพานมังกร • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง-เมืองโบราณฮอยอัน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บานาฮิลล์ • วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina-ตลาดฮาน • ร้านเยื่อไผ่ • ดอนเมือง กรุงเทพฯ 
...พิเศษ!! พัก 4 ดาว /ล่องเรือกระด้ง

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)

มี.ค. 11 ราคา 11,999.-
มี.ค. 19 ราคา 12,999.-
มี.ค. 25,31 ราคา 13,999.-
เม.ย. 1,8,16,21 ราคา 13,999.-
เม.ย. 22 ราคา 12,999.-
เม.ย. 29 ราคา 14,999.-
พ.ค. 6,13,20 ราคา 12,999.-
พ.ค. 27 ราคา 13,999.-
มิ.ย. 9,23 ราคา 12,999.-
ก.ค. 7,21 ราคา 12,999.-
ก.ค. 29 ราคา 13,999.-
ก.ค. 31 ราคา 14,999.-
ส.ค. 12 ราคา 14,999.-
ส.ค. 18 ราคา 12,999.-
ก.ย. 1 ราคา 13,999.-
ก.ย. 15,29 ราคา 12,999.-
ต.ค. 7,28 ราคา 12,999.-
ต.ค. 14 ราคา 14,999.-
11,999.-  
 
     
RDZGDAD
2301VZ
เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (*บิน*VZ) 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลส์ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น-หาดหมีเค – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – คาเฟ่ซานตา มาริน่า-สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
...พิเศษ!! พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน/นั่งเรือกระด้ง

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)

ม.ค. 4 ราคา 12,990.-
ม.ค. 11 ราคา 13,990.-
ม.ค. 12,13,14 ราคา 14,990.-
ม.ค. 18,19,26,28 ราคา 15,990.-
ก.พ. 1,5,8,15,22,26 ราคา 13,990.-

ก.พ. 2,3,9,10,11,16,17,18
        23,24,24

ราคา 14,990.-
มี.ค. 1,2 ราคา 15,990.-
มี.ค. 3,4 ราคา 16,990.-
มี.ค. 8,15,22 ราคา 13,990.
มี.ค. 9,10,11,16,17,18 ราคา 14,990.-
12,990.-
     
RDZGDAD
2219VN
เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน บานาฮิลล์ (EP.3)4 วัน 3 คืน (*บิน*VN) 
สนามบินบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-อิสระท่องเที่ยวบนบานา ฮิลส์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง-สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก– ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
...พิเศษ!! พักบานาฮิลล์ 1คืน/นั่งเรือกระด้ง

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)

ม.ค.  9 ราคา 12,990.-
ม.ค. 13 ราคา 14,990.-
ก.พ. 3,10,17,24 ราคา 14,990.-
ก.พ. 6,20 ราคา 13,990.-
มี.ค. 3 ราคา 16,990.-
มี.ค. 10,17 ราคา 13,990.-
มี.ค. 20 ราคา 11,990.-
12,990.-
 
RDZGDAD
2302VN 
เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (*บิน*VN) 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง-บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-อิสระท่องเที่ยวบนบานา ฮิลส์ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง-เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก– ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
...พิเศษ!! พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน/พัก 4 ดาวที่ดานัง/นั่งเรือกระด้ง

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)

ม.ค. 5,6 ราคา 14,990.-
ม.ค. 12,16,23 ราคา 15,990.-
ม.ค. 16,30 ราคา 13,990.-
ก.พ. 2,9,16,23 ราคา 15,990.-
ก.พ. 13,27 ราคา 13,990.-
มี.ค. 3,6,7,12 ราคา 16,990.-
มี.ค. 9,16 ราคา 15,990.-
มี.ค. 13 ราคา 13,990.-
 13,990.-  
 
 เวียดนามกลาง  (ดานัง-บานาฮิลล์-ฮอยอัน-เว้)    
     
 RDBT-VN89 VZ
เที่ยวเวียดนามกลาง มหัศจรรย์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์  4 วัน 3 คืน (*บิน*VZ) 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-สนามบินดานัง –บานาฮิลล์ -เว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-เจดีย์เทียนมู่-ตลาดดองบา- ล่องเรือแม่น้ำหอม-พระราชวังเว้-นั่งสามล้อซิโคล่- ฮอยอัน-ชมเมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทานนั่งเรือกระด้ง-ดานัง-สะพานมังกร-วัดลินห์อึน-ตลาดฮาน-สนามบินดานัง
...พิเศษ!! พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน/ล่องเรือแม่น้ำหอม/ล่องเรือกระด้ง/นั่งซิโคล่
 
เที่ยวบิน BKK-DAD VZ960 (10.50-12.30)
เที่ยวบิน DAD-BKK VZ960 (13.15-14.55)

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)

ม.ค. 6,13,14 ราคา 15,999.-
ม.ค. 20 ราคา 17,999.-
ม.ค. 27 ราคา 19,999.-
ก.พ. 3,24,25 ราคา 15,999.-
ก.พ. 10,11,17 ราคา 16,999.-
มี.ค. 3,4 ราคา 17,999.-
มี.ค. 10,11,17,18 ราคา 15,999.-
 13,999.-  

 
     
RDBT-VN96 VZ
มหัศจรรย์ BANA HILLS เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (*บิน*VZ)
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง เวียดนาม - เว้ - ร้านไข่มุก  เจดีย์เทียนมู่ -ตลาดดงบา - พระราชวังเว้ - นั่งสามล้อซิโคล่ - ล่องเรือแม่น้ำหอม-เว้ - พระราชวังอันดินห์- หมู่บ้านธูป Incense Village - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - บาน่าฮิลล์- วัดลินห์อึ้ง  -SON TRA MARINA -ตลาดฮาน - ร้านไม้ไผ่ - ร้านหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน-ดานัง- สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

...พิเศษ!! พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน/นั่งเรือกระด้ง/นั่งซิโคล่

เที่ยวบิน BKK-DAD VZ964 (07.30-09.10)
เที่ยวบิน DAD-BKK VZ965 (10.10-11.50)

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)

ม.ค. 6 ราคา 15,999.-
ม.ค. 13 ราคา 16,999.-
ก.พ. 6 ราคา 13,999.-
ก.พ. 10,17 ราคา 16,999.-
ก.พ. 24 ราคา 15,999.-
มี.ค. 3 ราคา 17,999.-
มี.ค. 10, 18 ราคา 15,999.-
13,999.-

     
RDBT-VN98
VZ
เที่ยวเวียดนามกลาง มหัศจรรย์ BANA HILLS ดานัง-ฮอยอัน-เว้ 4 วัน 3 คืน (*บิน*VZ) 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง –เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม –ร้านหินอ่อน -หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - เมืองเว้ - เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้ - นั่งสามล้อซิโคล่  - ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม -สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - ร้านไข่มุก - บาน่าฮิลล์-บาน่าฮิลล์ - เมืองดานัง -สะพานมังกร - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน -ร้านไม้ไผ่ - กรุงเทพฯ        
..พิเศษ!! พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน/พักดานัง 4 ดาว/นั่งเรือกระด้ง/นั่งซิโคล่/ล่องเรือแม่น้ำหอม
 
เที่ยวบิน BKK-DAD VZ962 (15.50-17.30)
เที่ยวบิน DAD-BKK VZ963 (18.10-19.50)

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)

ม.ค. 4 ราคา 14,999.-
ม.ค. 12,15 ราคา 15,999.-
ม.ค. 26 ราคา 19,999.-
ก.พ. 8,19,22,26 ราคา 14,999.-
ก.พ. 9,12,16 ราคา 15,999.-
มี.ค. 2 ราคา 16,999.-
มี.ค. 5,8,12,15,19 ราคา 14,999.-
13,999.-
 

RDBT-VN95
PG

มหัศจรรย์ BANA HILLS เที่ยวเวียดนามกลางดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน (*บิน*PG) 
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -สนามบินดานัง - เมืองเว้ -เจดีย์เทียนมู่ - พระราชวังเว้ - นั่งสามล้อซิโคล่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม-พระราชวังอันดินห์- หมู่บ้านธูปหอม Incense Village - นั่ง Cable Car สู่บานาฮิลล์-วัดลินห์อึ๋ง- คาเฟ่ Son Tra Marina - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง -เมืองโบราณฮอยอัน-ช้อปปิ้งตลาดฮาน -สนามบินดานัง -กรุงเทพฯ 

...พิเศษ!! พักที่บานาฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาวที่ดานังและเว้ /นั่งเรือกระด้ง/นั่งสามล้อซิโคล่/ล่องเรือแม่น้ำหอม

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)  
ม.ค. 19 ราคา 18,999.-
ม.ค.  26 ราคา 20,999.-
ก.พ. 2,9,16  ราคา 16,999.-
ก.พ. 23 ราคา 17,999.-
มี.ค. 3 ราคา 18,999.-
มี.ค. 16,23 ราคา 16,999.-
เม.ย. วันจักรี 6-9 ราคา 16,999.-
เม.ย. วันสงกรานต์ 12-15 ราคา 20,999.-
เม.ย. วันสงกรานต์ 13-16 ราคา 21,999.-
เม.ย. 20 ราคา 14,999.-
เม.ย. 2ึ7 ราคา 17,999.-
14,999.-

 

RDGS-DAD21 FD

เที่ยวเวียดนามกลางดานัง ฮอยอัน เว้ คิมิโนโต๊ะ 4 วัน 3 คืน (*บิน*FD) 
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ร้านเยื่อไผ่ – วันเทียนมู่ - ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร-นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์-APEC PARK – VINCOM PLAZA – หาด MY KHE  – วัดหลิ๋นอึ๋ง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร-ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน –  โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
...พิเศษ!! พักที่บานาฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาวที่ดานังและเว้/นั่งเรือกระด้ง/นั่งสามล้อซิโคล่/ล่องเรือแม่น้ำหอม

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)  
ม.ค. 4,6,7,10,11,13,14,17,31 ราคา 14,999.-
ก.พ. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,17
        21,22,23,24,25,28
ราคา 14,999.-
มี.ค. 1,2,7,8,9,10,11,14,15,17
        18,22,23,24,25,28,29,30
         31
ราคา 14,999.-
มี.ค. 4,7 ราคา 16,999.-
มี.ค. 21 ราคา 13,999.-
13,999.-
 
RDGS-DAD24 FD

 เที่ยวเวียดนามกลาง BANA HILLS เวียดนามตัลลั๊ก 4 วัน 3 คืน (*บิน*FD)
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือมังกร- นั่งสามล้อชมพระราชวัง – ร้าน OTOP – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์-ร้าน OTOP – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร-วัดหลินอึ๋ง – MARINA CAFÉ – ร้านเยื่อไผ่ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
...พิเศษ!! พักที่บานาฮิลล์ 1 คืน/พัก 4 ดาวที่ดานังและเว้/นั่งเรือกระด้ง/นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองดานัง

เที่ยวบิน DMK-DAD FD634 (07.15-09.05)
เที่ยวบิน DAD-DMK FD637 (12.40-14.20)

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)

ม.ค. 4,5,6,7,10,11,14,17,28,31
ราคา 14,999.-
ก.พ. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15
         16,17,18,21,22,23,24
         25,28
ราคา 14,999.-
มี.ค. 1,2,7,8,9,10,11,14,15,16
        17,18,,22,23,24,25,28,29
        30,31
ราคา 14,999.-
มี.ค. 3,4 ราคา 16,999.-
14,999.-

 เวียดนามใต้  (ดาลัด)
Code
โปรแกรมทัวร์แบบกรุ๊ป (Full Board Package)
ราคารวมทุกอย่าง
ราคา โปรแกรม ชำระเงิน
 
RDGS-DLI01 VZ

ดาลัด ทัชจายยย 3 วัน 2 คืน (*บิน*VZ) 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดาลัด – พระราชวังบ๋าวได๋ – CRAZY HOUSE – DOMAINE DE MARIE – LAM VIEN SQUARE-สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – GREEN HILL CAFÉ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – น้ำตกดาทันลา – วัดเจดีย์มังกร – ร้านเยื่อไผ่ – ทะเลสาบ XUAN HUONG-โบสถ์รูปไก่ – ร้าน OTOP – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

...พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)

ม.ค. 4,13 ราคา 11,999.-
ม.ค. 9 ราคา 9,999.-
ม.ค. 4 ราคา 9,900.-
ม.ค. 18 ราคา 11,999.-
ก.พ. 6,20 ราคา 11,999.-
ก.พ. 10,17,24 ราคา 12,999.-
มี.ค. 1,8,13,15,22 ราคา 11,999.-
มี.ค. 10,17 ราคา 12,999.-
9,999.-

 เวียดนามใต้  (เกาะฟูโกว๊ก)
Code โปรแกรมทัวร์แบบกรุ๊ป (Full Board Package)
ราคารวมทุกอย่าง
ราคา โปรแกรม ชำระเงิน
 
 RDBT-VN22

เที่ยวเวียดนามใต้ มหัศจรรย์ เกาะฟูโกว๊ก มหานครเวนนิส 3 วัน 2 คืน (*บิน*VZ) 
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินฟูโก๊วก • แกรนด์เวิลด์ ฟูโก๊วก • นั่งกระเช้าเข้าสู่เกาะ Hon Thom Nature Park • สวนสนุกซันเวิร์ลฮอนตัม • สวนน้ำอควาโทเปีย • ลองบีชเซ็นเตอร์ •ตลาดไนท์มาร์เก็ต-เกาะฟูโก๊วก • ศาลเจ้าดิงเกา • ซันเซ็ต ซานาโต บีชคลับ • หาดปลาดาว • วินเพิร์ล ซาฟารี • สวนสนุกวินวันเดอร์ส ฟูโก๊วก • วินเพิร์ลแลนด์ & วินเพิร์ล อควาเรียม • ชมการแสดงโชว์ ONCE- สนามบินฟูโกว๊ก • กรุงเทพฯ

...พิเศษ!! พักโรงแรม 5 ดาว 

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)

ม.ค. 6
ราคา 14,999.-
ม.ค. 13,20 ราคา 15,999.-
ก.พ. 3,17,24   
ราคา 15,999.-
มี.ค. 3,10,17 ราคา 15,999.-
 13,999.-

 

 
 เวียดนามใต้  (โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด)
 
RD03BIV

มหัศจรรย์...โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน (*บิน*DD)
ดอนเมือง กรุงเทพฯ • โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) • นั่งรถจี๊ปสู่ทะเลทรายขาว • ทะเลทรายแดง-มุยเน่ • ลำธารนางฟ้า • ดาลัด • น้ำตกดาตันลา • เช็คอิน Lam Vien Square • นั่งกระเช้าวัดตั๊กลัม • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย  • ตลาดไนท์บาร์ซ่า  -ดาลัด • Lumiere Light Garden • โฮจิมินห์ซิตี้ • ล่องเรือรับประทานอาหารเย็น-โฮจิมินห์ • ไปรษณีย์กลาง • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • ตลาดเบนถัน • ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

...พิเศษ!! พักดาลัด 4 ดาว/ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)

ม.ค. 5 ราคา 11,999.-
ม.ค. 6,12,13 ราคา 13,999.-
ก.พ. 2,9,16,23 ราคา 13,999.-
มี.ค. 2,9,16,17 ราคา 13,999.-
มี.ค. 3 ราคา 14,999.-
12,999.-

 
RDZG-SGN2301 VN

ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ EP.3... วัน 3 คืน (*บิน*VN)   
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง-นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต-ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดดตั๊กลัม-สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

...พิเศษ!! พักโรงแรมดาลัด 4 ดาว/บินภายใน 1 ขา

(ทัวร์เวียดนาม เดินทาง : 2566)

ม.ค. 12 ราคา 16,990.-
ก.พ. 9,23 ราคา 16,990.-
มี.ค. 3,4 ราคา 17,990.-
มี.ค. 16,23 ราคา 16,990.-
15,990.-

 

 

 

BIG PROMOTION 

        แพคเกจเวียดนาม เหนือ-ใต้      VIETNAM PACKAGE

กรุณาสอบถาม ราคาปัจจุบันอีกครั้ง

 

 Code

Package Details

Promotion Price

Download Programe

Booking

PKNO.1

แพ็คเก็จเวียดนาม ใต้

โฮจิมินซิตี้ (3วัน2คืน) 2ท่าน เดินทางได้ทุกวัน

โรงแรม+อาหารเช้ารถรับส่ง+ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน            

เริ่มต้น
4,460.-

hspace=0 

 

PKNO.2

แพ็คเก็จเวียดนาม ใต้

โฮจิมินซิตี้ (3วัน2คืน) 2ท่าน เดินทางได้ทุกวัน

โรงแรม+อาหารเช้ารถรับส่ง+ซิตี้ทัวร์เต็มๆวัน 

เริ่มต้น
4,990.-

 

PKNO.3

แพ็คเก็จเวียดนาม ใต้
โฮจิมินซิตี้ -อุโมงค์กูจี(3วัน2คืน) 2ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
โรงแรม+อาหารเช้ารถรับส่ง+ทัวร์อุโมงกูจี 

เริ่มต้น
4,890.-

 

PKNO.4

แพ็คเก็จเวียดนาม ใต้

โฮจิมินซิตี้ (4วัน3คืน) 2ท่านเดินทางได้ทุกวัน

โรงแรม+อาหารเช้ารถรับส่ง+ซิตี้ทัวร์+ทัวร์อุโมงค์กูจี -หมี่ถ่อ

เริ่มต้น
8,690.-

 

PKNO.5

แพ็คเก็จ เวียดนาม เหนือ

ฮานอย (3วัน2คืน) 2ท่านเดินทางได้ทุกวัน

โรงแรม+อาหารเช้ารถรับส่ง+ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน  

เริ่มต้น
4,660.-

 

PKNO.6

แพ็คเก็จเวียดนาม เหนือ

ฮานอย (3วัน2คืน)2ท่าน เดินทางได้ทุกวัน โรงแรม+อาหารเช้ารถรับส่ง+ซิตี้ทัวร์เต็มๆวัน +พิเศษ ดูหุ่นกระบอกน้ำ

เริ่มต้น
5,590.-

 

PKNO.7

แพ็คเก็จเวียดนาม เหนือ

ฮานอย ฮาลองเบย์  (4วัน3คืน) 2ท่าน เดินทางได้ทุกวัน โรงแรม+อาหารเช้ารถรับส่ง+ซิตี้ทัวร์ฮานอย

+ทัวร์ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ 

เริ่มต้น
9,990.-

 

PKNO.8

แพ็คเก็จเวียดนาม เหนือ

ฮานอย ฮาลองเบย์ นอนบนเรือที่ฮาลอง
(4วัน3คืน) 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
โรงแรม

+อาหารเช้ารถรับส่ง+ซิตี้ทัวร์ฮานอย+ล่องอ่าวฮาลองเบย์

เริ่มต้น
9,690.-
 

 

  

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com