Croatia โครเอเชีย
ReadyPlanet.com
dot dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
Croatia ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์บอลติก

เพิ่มเพื่อน 

 

CODE
Program
Price
Detail
ชำระเงิน
RD01VCC

ทัวร์โครเอเชีย CROATIA 8 วัน 5 คืน (*บิน*EK) 

กรุงเทพฯ - ดูไบ - ซาแกร๊บ - โอพาเทียร์ - เมืองซาดาร์ - ชมเมืองเก่าของซาดาร์ - เมืองโทรกีร์ - เมืองพรีโมสเตน - ชมเขตเมืองเก่า - ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ - เมืองสปลิท - ชมย่าน PEOPLE SQUARE - ชมด้านหน้าพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - ชมลานกว้าง - ชมยอดระฆังแห่งวิหาร - ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN - เมืองสตอน - เมืองดูบรอฟนิค - สถานีเพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า - ชมเมืองเก่า - ชมประตูเมือง - ชมน้ำพุโบราณทรงกลม - อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน - หอนาฬิกา - รูปปั้นนักบุญ ST.BLAISE - เมืองซีเบนิค - ชมสภาว่าการเมืองเก่า - ชมมหาวิหารเซนต์จาคอบ - เมืองพลิตวิเซ่ - ชมอุทยายานแห่งชาติพริตวิตเซ่ พร้อมล่องเรือ - เมืองซาแกร๊บ - ชมย่านเมืองเก่า - ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นชมกำแพงหินโบราณ - ชมตลาดกลางเมือง - ซาแกร๊บ - ดูไบ - กรุงเทพฯ

เที่ยวโครเอเชีย (เดินทาง : 2563)

ก.พ. 27-5 มี.ค.
ราคา 43,999.-
มี.ค. 12-19,21-28 ราคา 43,999.-
เม.ย. 1-8,14-21,29-6 พ.ค.   
ราคา 43,999.-
พ.ค. 5-12,29-5 มิ.ย.
ราคา 43,999.-

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าโครเอเชีย ท่านละ 6,500 บาท**

43,999.-
RD21CTC
(Winter)

ทัวร์โครเอเชีย ADRIATIC FANTASIES 8 วัน 5 คืน (*บิน*EK) 

กรงเทพฯ - ดูไบ - ซาเกร็บ - ซาดาร์ - มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย - โบสถ์เซนต์แมรี่ - เมืองสปลิต - พระราชวังดิโอคลีเชียน - มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส - เมืองดูบรอฟนิก - ชมย่านเมืองเก่า - พระราชวังสปอนซา - พระราชวังเรคเตอร์ - น้ำพุโอโนฟริโอ - นั่งกระเช้าสู่ Hill Srd เนินเขาเหนือเมืองดูบรอฟนิค - เมืองซิเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่า - มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือเพื่อชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกว้างJezeroKozjak - เมืองซาเกรบ - จัตุรัสเจลาซิค - มหาวิหารซาเกรบ - สะพานสีเลือด - อาคารรัฐสภา - ชมจัตุรัสเซนต์มาร์ค - โบสถ์เซนต์มาร์ค - ซาเกรบ - ดูไบ - กรุงเทพฯ

เที่ยวโครเอเชีย (เดินทาง : 2562)

พ.ย.  21-28 ราคา 43,900.-
ธ.ค.  5-12 ราคา 43,900.-
   
เที่ยวโครเอเชีย (เดินทาง : 2563)  
ม.ค.  23-30 ราคา 43,900.-
ก.พ.  6-13,20-27 ราคา 43,900.-
มี.ค.  5-12,19-26 ราคา 43,900.-

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าโครเอเชีย 5,500 บาท/ท่าน**

43,900.-
RD21CTC
(Summer)

ทัวร์โครเอเชีย ADRIATIC FANTASIES 8 วัน 5 คืน (*บิน*EK) 

กรงเทพฯ - ดูไบ - ซาเกร็บ - เมืองซาดาร์ - โรมันฟอรัม - มหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย - เมืองสปลิต - พระราชวังดิโอคลีเชียน - มหาวิหารเซนต์ดอมนิอุส - เมืองดูบรอฟนิก - นั่งกระเช้าสู่ Hill Srd เนินเขาเหนือเมืองดูบรอฟนิค - ชมย่านเมืองเก่า - พระราชวังสปอนซา - พระราชวังเรคเตอร์ - น้ำพุโอโนฟริโอ - เมืองซิเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่า - มหาวิหารแห่งเซนต์เจมส์ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ล่องเรือเพื่อชมวิวสวยๆ ของทะเลสาบกว้าง Jezero Kozjak - เมืองซาเกรบ - จัตุรัสเจลาซิค - มหาวิหารซาเกรบ - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - โบสถ์เซนต์มาร์ค - อาคารรัฐสภา - ซาเกรบ - ดูไบ - กรุงเทพฯ

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าโครเอเชีย 5,500 บาท/ท่าน**

เที่ยวโครเอเชีย (เดินทาง : 2563)

มี.ค. 31-7 เม.ย. ราคา 49,900.-
เม.ย. 14-21,30-7 พ.ค.   
ราคา 49,900.-
เม.ย. 10-17 ราคา 53,900.-
พ.ค. 4-11 ราคา 49,900.-
มิ.ย. 2-9,30-7 ก.ค.
ราคา 49,900.-
49,900.-
     
RD01BICRO

ทัวร์โครเอเชีย มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน (*บิน*TK) 

สนามบินสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานอิสตันบูล-ซาเกรบ-ชมวิหารเซนต์มาร์ก-ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน-ชมกําแพงหินโบราณยุคคริสต์ศตวรรษที่13-ถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์สตีเฟน-แวะชมจัตุรัส  TRG BAN JELACIC SQUARE- ชมอนุสาวรีย์ BAN JOSIP JELACIC-ชม ตลาดกลางเมือง ( DOLAC MARKET )-เมืองพลิตวิเซ่-อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่-ล่องเรือข้ามทะเลสาบ JEZERO KOZJAK-ชม  VELIKI SLIPชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด-เมืองซาดาร์-ถ่ายรูปกับโบสถ์สำคัญประจำเมือง โบสถ์อนาสตาเชีย- เมืองซิเบนิค-ชมโบสถ์เซนต์จาคอบ- เมืองโทรเกียร์-ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์-เมืองสปลิท-ชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยนDIOCLETIAN PALACE-ชมย่านPEOPLE SQUARE-เมืองดูโกโพลิเย-เมืองโมสตาร์-ชมบ้านแบบเติร์ก-เมืองสตอน- ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชั้นดี-เมืองนีอุม-เมืองมรดกโลกดูบรอฟนิค-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-เดินชมเขตเมืองเก่า-เดินลอดประตู PILE GATE-ชมน้ำพุ  ONOFRIO- ถ่ายรูปกับ THE CATHEDRAL TREASURY-ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ-ถ่ายรูปกับพระราชวังเรคเตอร์-ชมและถ่ายรูปกับ สปอนซา พาเลส-สนามบิน

พิเศษ!! ลองลิ้มชิมรส หอยนางรมสดพร้อมจิบไวน์ชั้นดี

เที่ยวโครเอเชีย (เดินทาง : 2563)

ก.พ. 17-23 ราคา 49,900.-
มี.ค. 23-29 ราคา 52,900.-
เม.ย. 28-4 พ.ค. ราคา 55,900.-
พ.ค. 6-12 ราคา 55,900.-
มิ.ย. 2-8 ราคา 55,900.-

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าโครเอเชีย 5,500 บาท**

49,900.-
 
 RD01VTCRO

ทัวร์โครเอเชีย CROATIA WONDER 8วัน 5คืน (*บิน*TK) 

กรุงเทพ-อิสตันบูล-ซาเกรบ-เมืองโอพาเทีย-ถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล- เมืองโคเรนิก้า-อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่-นั่งรถไฟสายชมวิว Panoramic Train- ล่องเรือชมวิวสวยของทะเลสาบ Jezero Kozjak-เมืองซาดาร์- โบสถ์เซนต์โดแนท- ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย- เมืองสปลิท- ศาลาว่าการเมือง-ย่าน People Square-เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-เมืองดูบรอฟนิค-ขึ้นกระเช้าชมทัศนียภาพจากมุมสูง-ชมตัวเมืองเก่า-ถ่ายรูปกับพระราชวังสปอนซา-เมืองโทรเกียร์- เดินเที่ยวชมภายในเขตเมืองเก่า-เมืองดูโกโพเลีย-มืองซีเบนิค-ชมจัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค-ถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารเซนต์เจมส์-เมืองซาเกรบ- ชมเมืองเก่าซาเกรบ-ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน- ช้ออปปิ้งที่ Designer Outlet Croatia-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ

เที่ยวโครเอเชีย (เดินทาง : 2563)
ก.พ. 12 ราคา 48,900.-
มี.ค. 16-23 ราคา 48,900.-
เม.ย. 27-4 พ.ค.    
ราคา 55,500.-
มิ.ย. 3-10 ราคา 55,500.-
 48,900.-    
 
RD02VTCRO

ทัวร์โครเอเชีย I LOVE CROATIA  8วัน 5คืน (*บิน*QR) 
กรุงเทพ-โดฮา-ซาเกรบ-เมืองโอพาเทีย-ถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล- เมืองโคเรนิก้า-อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่- นั่งรถไฟสายชมวิว Panoramic Train -ล่องเรือชมวิวสวยของทะเลสาบ Jezero Kozjak-เมืองซาดาร์-ชม โบสถ์เซนต์โดแนท-ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์อนาสตาเซีย- เมืองสปลิท-ชมเมือง-เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-เมืองดูบรอฟนิค-เดินชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่า- ขึ้นกระเช้า ชมทัศนียภาพ-ชมตัวเมืองเก่า-เดินลอดประตู Pile Gate- แวะถ่ายรูปกับพระราชวังสปอนซา-ย่านถนนสตราดัน- เมืองโทรเกียร์- เดินเที่ยวชมภายในเขตเมืองเก่า-เมืองดูโกโพเลีย-เมืองซีเบนิค-ชมจัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค-ถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารเซนต์เจมส์-เมืองซาเกรบ- ชมเมืองเก่าซาเกรบ-ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน-Designer Outlet Croatia-สนามบิน

เที่ยวโครเอเชีย (เดินทาง : 2563)
มี.ค. 22-29 ราคา 51,300.-
เม.ย. 30-7 เม.ย. ราคา 58,900.-
มิ.ย. 3-10  
ราคา 56,300.-
51,300.-
 
RD01GOCRO

ทัวร์โครเอเชีย GREATEST CROATIA 9 วัน 6 คืน (*บิน*EK) 

กรุงเทพฯ – ดูไบ-โครเอเชีย – โอพาเทีย-อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – ซาดาร์-สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิค-นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เขตเมืองเก่า-ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์ – ซิเบนิค-ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง-ซาเกรบ – สนามบิน-ดูไบ – กรุงเทพฯ  


พิเศษ!! ลองลิ้มชิมรส หอยนางรมสด+จิบไวน์สด


เที่ยวโครเอเชีย (เดินทาง : 2563)

เม.ย.  5,25 ราคา 59,900.-
เม.ย. สงกรานต์  11-19 ราคา 62,900.-
พ.ค.  4,27 ราคา 59,900.-
มิ.ย.  10,23 ราคา 59,900.-
มิ.ย.  30 ราคา 66,900.-

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าโครเอเชีย 5,500 บาท**

59,900.-
RD01STC

ทัวร์โครเอเชีย บอลข่าน 8 วัน 5 คืน (โครเอเชีย-บอสเนีย) (*บิน*TK) 

กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - (โครเอเชีย) กรุงซาเกรบ - นั่งรถรางสู่ เมืองตอนบน ของกรุงซาเกรบ - โบสถ์เซนต์มาร์ก - ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - เมืองโอพาเทีย - เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวีเซ่ - เมืองซาดาร์ - โรมันฟอรั่ม - โบสถ์เซนต์โดแนท - มหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย - เมืองโทรเกียร์ - ชมเขตเมืองเก่า - ผ่านชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เร้นซ์ - เมืองสปลิท - ชมเมืองสปลิท - ชมด้านในพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน - เมืองสตอน - นั่งเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียงโดยท่านจะได้ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชั้นดี - เมืองดูบรอฟนิค - ชมเมืองเก่า - นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดูบรอฟนิค - (บอสเนีย) เมืองโมสตาร์ - ชมสะพาน Star Most - เมืองคอนยิค - เมืองซาจาเยโว - เข้าชมความงดงามของสุเหร่า GAZIHUSREV-BEG MOSQUE - ชมมหาวิหาร THE CATHEDRAL OF JESUS HEART - ย่านเมืองเก่า BASCACIJA - เมืองซาราเยโว - อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

**ราคานี้รวมค่าวีซ่า และทิปหัวหน้าทัวร์,คนขับรถแล้ว**

เที่ยวโครเอเชีย (เดินทาง : 2563)

มี.ค. 21,28
ราคา 59,999.-
เม.ย. 4,15,16,17,18,24
ราคา 59,999.-
พ.ค. 1,2,3,30
ราคา 59,999.-
มิ.ย. 6,13,19
ราคา 59,999.-
ก.ค. 3,4,24,25
ราคา 59,999.-
ส.ค. 7,8 ราคา 59,999.-
ก.ย. 11,12 ราคา 59,999.-
ต.ค. 2,9,10,16,17
       22,24,30
ราคา 59,999.-
พ.ย. 6,7,13,14,20,21 ราคา 59,999.-
ธ.ค. 5 ราคา 59,999.-
59,999.-
RD09AZCRO

ทัวร์โครเอเชีย GRAND CROATIA 8 วัน 5 คืน (*บิน*OS) 
กรุงเทพฯ – เวียนนา-เวียนนา– ซาเกรบ -จตุรัสใจกลางเมืองซาเกรบ-เข้าชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น-ตลาดกลางเมือง-ประตูหิน-ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์นักบุญมาร์ค -เมืองโอพาเทีย-รูปปั้น นางแห่งนกนางนวล -เมืองพูล่า-เข้าชม พูล่า อารีน่า -เมืองโรวินจ์-ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์เซนต์อาเฟเหมี่ย-อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ -ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak-เมืองซาดาร์ -เข้าชม มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย-ชม ออร์แกนทะเล-เมืองซีบีนิค-เข้าชมมหาวิหาร เซนต์จาคอป -เมืองโทรเกียร์-เข้าชมมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์-เมืองสปลิท-เข้าชมพระราชวังดิโอคลีเธียน-เมืองสตอน-เมืองดูบรอฟนิก-เดินลอดประตู Pile Gate -ถ่ายรูปคู่กับ น้ำพุOnofrio-ผ่านชมโบสถ์ The Cathedral Treasury-ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ-ถ่ายรูปกับ พระราชวังเรคเตอร์ -เมืองเก่าดูบรอฟนิก -ขึ้นกระเช้า เพื่อชมวิวแบบพาโนรามา-สนามบิน

พิเศษ!! ลองลิ้มชิมรส หอยนางรมสด / เมนูปราเทร้าส์


เที่ยวโครเอเชีย (เดินทาง : 2563)

เม.ย. สงกรานต์  9-16   
ราคา 69,900.-
พ.ค. 1-8 ราคา 69,900.-

 

69,900.-    

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com