ทัวร์เกาหลี กับ บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด Tel: 02-7363866-9
dot dot
dot
dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 16 คน
dot
Korea ทัวร์เกาหลี

 เพิ่มเพื่อน

ทัวร์เกาหลี

 CODE  Program  Price Detail   ชำระเงิน
 RD02ZGK

ทัวร์เกาหลี - LIGHT SHINE IN KOREA 4วัน3คืน

(*บิน*XJ)

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – ANSAN STARLIGHT VILLAGE – รร. ซูวอน-วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกลอตเต้เวิร์ล – SEOUL SKY TOWER - น้ำมันสน – โซลทาวเวอร์ - รร.โซล- ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังชางด็อกกุง – COSMETIC OUTLET - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง-สมุนไพรออตเกนามู - พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

พิเศษ!! เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์

ทัวร์เกาหลี (เดินทาง : 2561)

มี.ค. 1,2 ราคา 18,999.-
มี.ค. 3,7,8,9,10,14,15,16,17,21 ราคา 17,999.-
มี.ค. 4,5,6,11,12,13,18,19,20 ราคา 16,999.-
16,999.-
 RD03ZGK

ทัวร์เกาหลี - CHERRY SWEET IN KOREA 5วัน3คืน

(*บิน*XJ)

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร.ซูวอน - RAILBIKE - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLET – โซลทาวเวอร์ - น้ำมันสน – ถนนยออีโด - พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านนัมซานฮันอก - DUTY FREE- ตลาดเมียงดง - สมุนไพรออตเกนามู – พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ศูนย์สมุนไพรโสม - PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

พิเศษ!! เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์

ทัวร์เกาหลี (เดินทาง : 2561)

เม.ย. 1,2,3,18,19,20,25,26,27,28 ราคา 18,999.-
เม.ย. 4,5,6,7 ราคา 20,999.-
เม.ย. 8,9,15,16,17 ราคา 21,999.-
เม.ย. 10-14 ราคา 24,999.-
เม.ย. 11-15 ราคา 26,999.-
เม.ย. สงกรานต์ 12,13,14 ราคา 28,999.-
เม.ย. 21,22,23,24 ราคา 17,999.-
 17,999.-    
 RD04ZGK

ทัวร์เกาหลี - CHERRY BLOSSOM IN KOREA 5วัน3คืน

(*บิน*XJ)

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – วันชินฮึงซา – อุทยานซอรัคซาน + CABLE CAR - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERAND – ฮอตเกนามู - COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – ถนนยออีโด - พระราชวังชางด็อกกุง - พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 

พิเศษ!! เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์

ทัวร์เกาหลี (เดินทาง : 2561)

มี.ค. 1,2,30,31 ราคา 19,999.-

มี.ค. 3,4,5,6,10,11,12,13,17,

       18,19,20,24,25,26,27

ราคา 17,999.-

มี.ค. 17,8,9,14,15,16,21,22,

       23,28,29

ราคา 18,999.-
เม.ย. 1,2,3,18,19,20,25 ราคา 19,999.-
เม.ย. 4,5,6,7 ราคา 21,999.-
เม.ย. 8,15,16,17 ราคา 22,999.-
เม.ย. 11-15 ราคา 27,999.-
เม.ย. สงกรานต์ 12,13,14 ราคา 29,999.-
เม.ย. 21,22,23,24 ราคา 18,999.-
 17,999.-    
RD05ZGK  ทัวร์เกาหลี -  ROMANTIC SPRING IN KOREA 5วัน3คืน (*บิน*TG)

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -  ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – หมู้บ้านเทพนิยาย – MANCHEONHA SKYWALK - โรงถ่ายละคร ONDAL OPEN FILM SET – ถ้ำ ONDAL CAVE - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLET- โซลทาวเวอร์ - น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ถนนยออีโด – ฮอตเกนามู - พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - ศูนย์สมุนไพรโสม– TRICK EYE & ICE MUSEUM – ย่านฮงแด – ถนนกาโรซูกิล - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

พิเศษ!! เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์

ทัวร์เกาหลี (เดินทาง : 2561)

มี.ค. 7,9,14,16,21,23,28,30 ราคา 23,900.-
เม.ย. 4-8,8-12,9-13 ราคา 25,900.-
เม.ย. สงกรานต์ 10-14 ราคา 27,900.-
เม.ย. 18,25 ราคา 23,900.-
 23,900.-    
RD07ZGK 

 ทัวร์เกาหลี WOW SUMMER KOREA 5วัน3คืน (*บิน*XJ)
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินอินชออน  - ซูวอน-สวนสนุก EVERLAND - COSMETIC OUTLET - ช้อปปิ้งทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA -(LED ROSE GARDEN) - PAINTERS HERO SHOW -น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง - หมู่บ้านนัมซานฮันอก - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง-โรงเรียนสอนทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก - ฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส - ONE MOUNT (SNOW PARK**)-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน (สนามบิน)-ดอนเมือง

พิเศษ!! เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์

ทัวร์เกาหลี (เดินทาง : 2561)

พ.ค. 4,10,11,12,17,18

       19,24,25,26,31

ราคา 16,900.-

มิ.ย. 1,2,7,8,9,14,15,16

       21,22,23,28,29,30

ราคา 16,900.-

 

16,900.-     
RD08ZGK 

ทัวร์เกาหลี  SUMMER GOLD KOREA 5วัน3คืน (*บิน*XJ)
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง-สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – เทศกาล TAEAN TULIP FESTIVAL -โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERAND – ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC OUTLET -โซลทาวเวอร์-น้ำมันสน - ฮอตเกนามู - CAFÉ de ONE PIECE - พลอยอะเมทิส - พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE  -ช้อปปิ้งเมียงดง-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินดอนเมือง

พิเศษ!! เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์

ทัวร์เกาหลี (เดินทาง : 2561)

พ.ค. 8,9,10,15,16,17,22,

       23,24,25,29,30,31

ราคา 16,900.-

มิ.ย. 5,6,7,12,13,14,19,20,

       21,26,27,28

ราคา 16,900.-

 

 16,900.-    
RD09ZGK 

ทัวร์เกาหลี  SUMMER FIN & FUN KOREA 5วัน3คืน (*บิน*TG)
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรภูมิ -สนามบินอินชอน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND-ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC OUTLET - ฮอตเกนามู - พระราชวังเคียงบกกุง - โซลทาวเวอร์-DUTY FREE - ช้อปปิ้งทงแดมุน - ช้อปปิ้งเมียงดง -น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – HYUNDAI OUTLET-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน

พิเศษ!! เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์

ทัวร์เกาหลี (เดินทาง : 2561)

พ.ค. 1-5,10-14 ราคา 23,900.-
พ.ค. 25-29 ราคา 24,900.-
มิ.ย. 14-28 ราคา 23,900.-
ก.ค. 12-16 ราคา 23,900.-
ส.ค. 9-13 ราคา 24,900.-

 

 23,900.-    
RD10ZGK

ทัวร์เกาหลี  SEOUL SWEET IN KOREA 5วัน3คืน (*บิน*XJ)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน-วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุก LOTTE-COSMETIC OUTLET - โซลทาวเวอร์-วัดโชเกซา - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE- ตลาดเมียงดง- ถนนยออีโด - สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ถนนฮงแด – ละลายเงินวอน-  ซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

พิเศษ!! เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์

ทัวร์เกาหลี (เดินทาง : 2561)

เม.ย. 5,7,8,10,16,17 ราคา 17,900.-
เม.ย. สงกรานต์ 11-15 ราคา 22,900.-
เม.ย. สงกรานต์ 13-17 ราคา 23,900.-
เม.ย. สงกรานต์ 14-18 ราคา 21,900.-
เม.ย. สงกรานต์ 15-19 ราคา 19,900.-

 

17,900.-
RD11ZGK

ทัวร์เกาหลี  APRIL TULIP  IN KOREA 5วัน3คืน (*บิน*XJ)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน-เทศกาลดอกทิวลิป TAEAN TULIP FESTIVAL - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-  ศูนย์สมุนไพรโสม – สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง - COSMETIC OUTLET- โซลทาวเวอร์ - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง-น้ำมันสน – พลอยอะเมทิส – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต- สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

พิเศษ!! เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์

 

ทัวร์เกาหลี (เดินทาง : 2561)

เม.ย. 18,19,20,25 ราคา 17,900.-
เม.ย. 21,23,23,24 ราคา 16,900.-
เม.ย. 26,27,28 ราคา 18,900.-

 

17,900.-
RD12ZGK 

ทัวร์เกาหลี ใครไม่รัก ซอรัค 5วัน3คืน (*บิน*XJ)
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – วัดชินฮึงซา – อุทยานซอรัคซาน- โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERAND – ฮอตเกนามู-COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER-น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – ถนนยออีโด - พระราชวังชางด็อกกุง  -พลอยอะเมทิส - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

พิเศษ!! เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี (เดินทาง : 2561)

เม.ย. 1,2 ราคา 16,900.-

เม.ย. สงกรานต์ 13-17

         สงกรานต์ 14-18

ราคา 25,900.-
เม.ย. 16,17,20,24,25 ราคา 18,900.-
เม.ย. 18,19 ราคา 19,900.-
เม.ย. 22-26 ราคา 17,900.-

 

16,900.-
RD01SBK 

ทัวร์เกาหลี  HOT SPRING IN KOREA 5วัน3คืน (*บิน*KE)
กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติอินชอน-อินชอน -อุทยานแห่งชาติแดดุนซาน-ซอนชาอินแลนด์-หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนียน Blue Crystal Village-หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณเวอัม -อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี-ปั่น Rail Bike - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-เกาะนามิ - โซล-ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -พระราชวังชางด๊อกคุง -โซลทาวเวอร์ -Cosmetic Shop-Duty Free –ตลาดเมียงดง - ย่านมหาวิทยาลัยอีฮวา-ชมน้ำพุเต้นรำสะพานบันโพ-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ-ช้อปปิ้งถนนฮงอิก- ซุปเปอร์มาร์เก็ต-อินชอน-กรุงเทพ   

พิเศษ!! อาบน้ำแร่สไตล์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี (เดินทาง : 2561)

มี.ค. 30-3 เม.ย.  ราคา 24,444.-
เม.ย. 6,20,27 ราคา 25,999.-
พ.ค. 4,11,18,25 ราคา 24,444.-
มิ.ย. 1,8,15,22 ราคา 23,555.-
มิ.ย. 29-3 ก.ค. ราคา 23,999.-
ก.ค. 6,13,20 ราคา 23,555.-
ก.ค. 27-31 ราคา 24,999.-
ส.ค. 3,17,24,31 ราคา 22,555.-
ส.ค. 10-14 ราคา 24,999.-
ก.ย. 7,14,21,28 ราคา 23,555.-
ต.ค. 5,26 ราคา 25,555.-
ต.ค. 12,19 ราคา 25,999.-

 

24,444.-


 

  อารมณ์ดี ทัวร์ ขอแนะนำ แพ็คเก็จทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน (PRIVATE TOUR) ลูกค้าทัวร์สามารถเลือกวันเดินทางได้ทุกวัน (แพ็คเก็จรวมอาหาร+ทัวร์+ไกด์+ที่พัก+รถปรับอากาศ)โดย ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ซึ่งสามารถแยกซื้อได้ หรือจองตั๋วเอง สอบถาม 02-736 3866-9 02-7363866-9 ต่อ 17

ทัวร์เกาหลี Private Tour / ราคา 9,900.-*ไม่รวมตั๋ว*
วันที่ 1 หมู่บ้านฝรั่งเศษ Paju Premium Outlet เกาะนามิ
หรือ Jade Garden
( B : NO / L : TAKKALBI / D : SHABU SHABU )
วันที่ 2 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ช้อปปิ้งย่านฮองอิก  
( B : HOTEL / L : NO / D : KALBI )
วันที่ 3 บลูเฮาส์  พระราชวังเคียงบก  ศูนย์สมุนไพรสนเเดง Seaweed Museum ลองสวมใช้ชุดฮันบก ดิ้วตี้ฟรี ช้อบปิ้งเมียงดง
( B : HOTEL / L : GINSENCHICKENSOUP / D : NO )
วันที่ 4 Red Pine Shop Trick Eye MuSeum นัมซานจุดชมวิว(By Bus) Local Supermarket
( B : HOTEL / L : OSAMBULGOGI / D : NO )
 
***พิเศษ พักที่โซล 3 คืน โรงเเรมระดับ 3 ดาว   

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com