dot dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 10 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
Taiwan ทัวร์ไต้หวัน

เพิ่มเพื่อน

 

CODE

โปรโมชั่น ทัวร์ไต้หวัน

Price

Detail

ชำระเงิน

RD00BZT

ทัวร์ไต้หวัน PROMOTION FUN FUN ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิว จิ่วเฟิ่น 4 วัน 2 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไถจง –ไทเป –ร้านพายสัปปะรด-อุทยานเย๋หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ร้าน Germanium - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต-สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

พิเศษ!!!
- ฟรี Wifi บนรถ
- อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

พ.ค.   9,12,16,19 ราคา 11,900.-
พ.ค.   14-17 ราคา 9,999.-
พ.ค.   21,26,28,30 ราคา 11,900.-
มิ.ย.   2,4,6,9,11,13,16,18,20,
          25,27,30
ราคา 11,900.-
มิ.ย.   23-26 ราคา 9,999.-
ก.ค.   2,4,7,9,11,18,23,25,28,
          30
ราคา 10,900.-
ก.ค.   14,16 ราคา 11,900.-
ก.ค.   21-24 ราคา 9,999.-
9,999.-
RD01BZT

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน  5 วัน 3 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านชาอู่หลง - ไถจง - ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต-ไถจง –ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสัปปะรด - Germanium Shop - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) –  ร้านคอสเมติค - วัดหลงซาน - ตลาดปลาตั้นสุ่ย - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน -สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

พิเศษ!!!
- ฟรี Wifi บนรถ
- เสี่ยวหลงเปา/ สุกี้สไตล์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

พ.ค.   11,12,15,16,18,19,22,
          23,25,29,30
ราคา 13,900.-
พ.ค.   26-30 ราคา 12,900.-
มิ.ย.   1,5,6,8,12,13,15,19,      
          20,22,26,27,29

ราคา 13,900.-
มิ.ย.   2-6 ราคา 11,900.-
มิ.ย.   9,16,23 ราคา 12,900.-
12,900.-
RD02GOT

ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน  6 วัน 4 คืน (*บิน* BR) 
สนามบินเถาหยวน-วัดจงไถ่ถาน-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานอาลีซาน-ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน-เมืองเถาหยวน-Gloria Outlet-อาบน้ำแร่ -ไทเป-Germanium Power -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-นั่งรถไฟ TRA สู่ฮั่วเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป - ร้านพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง- กรุงเทพฯ

พิเศษ!!!
- เที่ยวครบ 3 อุทยาน / อาบน้ำแร่ในห้องพัก

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ม.ค.   22-27 ราคา 25,888.-
ก.พ.   15-20,23-28 ราคา 25,888.-
มี.ค.   1-6,24-29 ราคา 25,888.-
เม.ย.  30 เม.ย.-5 พ.ค. ราคา 25,888.-
พ.ค.   25-30 ราคา 25,888.-
มิ.ย.   1-6,24-29 ราคา 25,888.-
25,888.-
RD03GOT

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์  5 วัน 4 คืน (*บิน* TG) 
สนามบินเถาหยวน-เมืองเจียอี้-หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-ไถจง-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-อาบน้ำแร่-เมืองหนาวโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-Germanium shop-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน-ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้ง Gloria Outlet - สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพฯ

พิเศษ!!!
-อาหารมิชลินสตาร์ และภัตตาคาร Lamer ซีฟู๊ด
-อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก 5 ดาว
-สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

มี.ค.   20-24,21-25 ราคา 35,888.-
เม.ย. สงกรานต์    11-15 ราคา 39,888.-
เม.ย. สงกรานต์    12-16 ราคา 39,888.-
35,888.-
     
RD04GOT

ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS  5 วัน 3 คืน (*บิน* BR) 
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) BR206 02.15น.-06.50น. –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อทุยานเย๋หลิ่ว -ผิงซี – หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี  - ไทเป- DUTY FEE - วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –Taipei Fish market - Germanium Power - ซีเหมินติง – เดินทางเมืองเถาหยวน-เดินทางเมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เดินทางเมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์ – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก-หมู่บ้านสายรุ้ง - เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านเครื่องสำอางค์ - ตึกไทเป 101 รวมลิฟต์ชมวิวชั้น 89 – สนามบินไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)–กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!
-ที่นั่งแบบ Premium Economy Class (Elite Class)
-อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก 5 ดาว
-พัก Marriott Hotel Taipei ระดับ 5 ดาว
-ขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อชมวิวชั้น 89 บนตึก 101
-เมนูเสี่ยวหลงเปา/สุกี้ไต้หวัน/กุ้งมังกร

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

มี.ค.   21-25 ราคา 33,888.-
เม.ย. สงกรานต์    11-15 ราคา 38,888.-
เม.ย. 30-4 พ.ค. ราคา 33,888.-
มิ.ย. 21-25 ราคา 33,888.-
33,888.-
RD01ZGT

ทัวร์ไต้หวัน LET'S GO อินดี้ตัวพ่อ 6วัน 4 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ไทเป-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต -ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง
พิเศษ!!
*พักโรงแรม 4 ดาว
*บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน/เสี่ยวหลงเปา
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2562)

เม.ย. 13        
ราคา 19,999.-
เม.ย. 10
ราคา 23,999.-
เม.ย. 13 ราคา 25,999.-
เม.ย. 27,30 ราคา 17,999.-
พ.ค. 8,13 ราคา 17,999.-
พ.ค. 22 ราคา 15,999.-
มิ.ย. 5 ราคา 16,999.-
มิ.ย. 19  ราคา 15,999.-
ก.ค.  ราคา 15,999.-
ก.ค. 13,24 ราคา 19,999.-
15,999.-

     
RD03ZGT

ทัวร์ไต้หวัน LET'S GO อินดี้ตัวแม่ 7 วัน 5 คืน (*บิน*XW) 
สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง–ย่านซีเหมินติง-ฮัวเหลียน–อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ–ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว–ร้านคอสเมติก–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK

พิเศษ!!
*พักโรงแรม 4 ดาว  แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
*บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน/
เสี่ยวหลงเปา
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2562)

เม.ย. 11-17 ราคา 27,999.-
เม.ย. 25,26 ราคา 19,999.-
เม.ย. 30-6 พ.ค. ราคา 20,999.-
พ.ค. 16-22 ราคา 19,999.-
มิ.ย. 6-12 ราคา 20,999.-
มิ.ย. 25-1 ก.ค. ราคา 19,999.-
ก.ค. 11,13,23,25 ราคา 22,999.-
19,999.-

RD23ZGT ทัวร์ไต้หวัน T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4วัน 3คืน  (*บิน*CI) 

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้-เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทจง – เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/เสี่ยวหลงเปา/ซีฟู้ดไต้หวัน 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ม.ค. 10,31 ราคา 17,999.-
ก.พ. 14 ราคา 18,999.-
มี.ค. 14,21 ราคา 18,999.-

 

17,999.-
     
RD34ZGT ทัวร์ไต้หวัน T-DED อาร์ตตัวแม่ 5วัน 3คืน  (*บิน*SL) 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) –COSMETICSHOP– MITSUI OUTLET PARK-สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/แถมโคมขงหมิง 1 โคม (2 ท่าน)

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ม.ค. 26,27,29 ราคา 13,999.-
ม.ค. 25 ราคา 14,999.-
ก.พ. 10,11,12,13 ราคา 14,999.-
เม.ย. 5,27 ราคา 17,999.-
เม.ย. 10 ราคา 18,999.-
เม.ย. สงกรานต์ 11-15,13-17 ราคา 24,999.-
เม.ย. 30 ราคา 16,999.-
พ.ค. 7,15 ราคา 15,999.-
พ.ค. 8,16 ราคา 16,999.-
มิ.ย. 6,20 ราคา 13,999.-
ก.ค. 12,13,25 ราคา 16,999.-
13,999.-
 
RD35ZGT ทัวร์ไต้หวัน T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5วัน 3คืน  (*บิน*SL) 

สนามบินเถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-เมืองไถจง-ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ-ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ -ร้านพายสับปะรด-ตลาดปลาไทเป-ตั้นซุย-วัดเทียนหยวน-ตึกไทเป 101-(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)-COSMETIC SHOP-MITSUI OUTLET PARK -สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/เสี่ยวหลงเปา/ชาบูไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.พ. 15 ราคา 16,999.-
ก.พ. 16,17,19,20,21,23,24 ราคา 14,999.-
ก.พ. 18,22,25,26,27,28 ราคา 15,999.-
มี.ค. 1,8,15,22 ราคา 15,999.-
มี.ค. 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 ราคา 14,999.-
มี.ค. 13,14,16,17,18,19,20 ราคา 14,999.-
มี.ค. 23,24,25,26 ราคา 23,999.-
14,999.-
 
RD46ZGT ทัวร์ไต้หวัน T-DED PARADISE IN TAIWAN 4วัน 3คืน (*บิน*TG) 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไทจง-ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด-ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-COSMETIC SHOP-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น -อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน 

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/เมนูซีฟู้ด /บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ม.ค. 4,11,18,25 ราคา 21,999.-
ก.พ. 16 ราคา 20,999.-
ก.พ. 22,28 ราคา 21,999.-
มี.ค. 1,8,15,22,29 ราคา 21,999.-
มี.ค. 7,14,21,28 ราคา 20,999.-
เม.ย. 19,26 ราคา 21,999.-
พ.ค. 4,25 ราคา 20,999.-
มิ.ย. 1,15,22 ราคา 19,999.-
19,999.-
RD53ZGT ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN TAIWAN 5วัน 3คืน  (*บิน*BR) 

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้-เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –เมืองไทจง-ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน –ย่านซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/พระกระโดกำแพง/นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ม.ค. 10,24 ราคา 19,999.-
ม.ค. 27 ราคา 18,999.-
ก.พ. 17 ราคา 20,999.-
ก.พ. 18 ราคา 19,999.-
มี.ค. 8,17,29 ราคา 19,999.-
มี.ค. 14,28 ราคา 20,999.-
เม.ย.สงกรานต์ 14-18 ราคา 23,999.-
เม.ย. 16,17,19 ราคา 19,999.-
เม.ย. 26 ราคา 20,999.-
18,999.-
 
 RD01FJT ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ 2562 4วัน 3คืน  (*บิน*TG) 

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต- แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-พิพิธภัณฑ์กู้กง–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM -อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น- ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-สนามบินเถาหยวน

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/สเต็ก+สลัดบาร์/เป็ดปักกิ่ง/กุ้งมังกรซีฟู้ด

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

เม.ย.สงกรานต์ 11-14 ราคา 29,999.-
 29,999.-    
 RD02FJT ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ VIP TG 5 ดาว 4วัน 3คืน  (*บิน*TG) 

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต- แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-พิพิธภัณฑ์กู้กง–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM -อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น- ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-สนามบินเถาหยวน

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 2 คืน อาบน้ำแร่ 1 คืน/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/สเต็ก+สลัดบาร์/เป็ดปักกิ่ง/กุ้งมังกรซีฟู้ด

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

เม.ย.สงกรานต์ 11-14 ราคา 32,999.-
32,999.-     
 RD03FJT ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ 9 เผ่า  5วัน 4คืน  (*บิน*TG) 

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่– นั่งกระเช้าพาโนราม่า– หมู่บ้านเก้าชนเผ่า – เจียอี้-ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – เมืองไทเป -ร้านขนมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดซีเหมินติง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน 

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/อาหารจีนจักรพรรดิ/เป็ดปักกิ่ง/กุ้งมังกรซีฟู้ด

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

เม.ย.สงกรานต์ 11-15 ราคา 31,999.-
31,999.-     
 RD04FJT ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ สุขใจ  5วัน 4คืน  (*บิน*TG) **เข้าเกาสง-ออกไทเป**

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเกาสง-สถานีรถไฟFORMOSA BOULAVARD-ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต- วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E-DA WORLD+E-DA OUTLET-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ชิมพายสับปะรด-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ร้านสร้อยสุขภาพ-ตลาดซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-เดินทางกลับกรุงเทพ

พิเศษ!!! สวนสนุก EDa-WORLD/สเต้ก + สลัดบาร์/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/อาหารจีนจักรพรรดิ/เป็ดปักกิ่ง/กุ้งมังกรซีฟู้ด

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

เม.ย.สงกรานต์ 11-15 ราคา 30,999.-
30,999.-     
 RD05FJT ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ทาโรโกะ 5วัน 4คืน  (*บิน*TG) 

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน–อุทยานทาโรโกะ-ให้ท่านจัดกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนที่ฮัวเหลียน-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป - Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ - หมู่บ้านและสวนสนุก 9ชนเผ่า - เมืองไถจง –ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต - แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว--สนามบินเถาหยวน

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา/สเต็ก + สลัดบาร์/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/อาหารจีนจักรพรรดิ/เป็ดปักกิ่ง

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

เม.ย.สงกรานต์ 11-15 ราคา 32,999.-
 32,900.-    
RD06FJT ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ฮาเฮ 5วัน 3คืน  (*บิน*BR) 

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ร้านขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า+กระเช้า-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก- เมืองไทเป -Cosmetic Shop – อุทยานเหย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Mitsui Outlet Park- สนามบินเถาหยวน 

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา/สเต็ก + สลัดบาร์/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/อาหารจีนจักรพรรดิ/กุ้งมังกรซีฟู้ด

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

เม.ย.สงกรานต์ 11-15 ราคา 28,888.-
 28,888.-  
 RD07FJT ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ฮิฮ้า 5วัน 4คืน  (*บิน*TG) 

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-นั่งรถไฟจากไทเปสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ- นั่งรถไฟกลับไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-เมืองไถจง -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเสวียนกง–วัดเหวินหวู่-นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ-หมู่บ้านและสวนสนุก 9 ชนเผ่า-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก -มืองไถจง-เมืองเถาหยวน-สนามบินเถาหยวน

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา/สเต็ก + สลัดบาร์/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/อาหารจีนจักรพรรดิ

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

เม.ย.สงกรานต์ 12-16 ราคา 34,900.-
 34,900.-    
 RD08FJT ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ EDA-WORLD 5วัน 4คืน  (*บิน*TG) *เข้าไทเป-ออกเกาสง*

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-Cosmetic shop-ร้านขนมพายสับปะรด– อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ตลาดซีเหมินติง-เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก-เกาสง –วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E DA WORLD+E DA OUTLET- ศูนย์ GERMANIUM -ทะเลสาบดอกบัว-วัดเจดีย์เสือ มังกร -สถานีรถไฟ Formosa Boulevard-สนามบินเกาสง

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/สเต็ก + สลัดบาร์/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/อาหารจีนจักรพรรดิ

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

เม.ย.สงกรานต์ 13-17 ราคา 35,900.-
 35,900.-    
 RD09FJT ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ หรรษา 4วัน 3คืน  (*บิน*TG) 

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่-หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า-นั่งกระเช้าพาโนรามา-เจียอี้-ชิมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง-ร้านสร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-กรุงเทพฯ

พิเศษ!!! นั่งกระเช้าพาโนราม่า/สเต็ก + สลัดบาร์/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/อาหารจีนจักรพรรดิ

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

เม.ย.สงกรานต์ 14-17 ราคา 28,900.-
 28,900.-    

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com