dot dot
dot
dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 24 คน
dot
Taiwan ทัวร์ไต้หวัน

เพิ่มเพื่อน

 

CODE

โปรโมชั่น ทัวร์ไต้หวัน

Price

Detail

ชำระเงิน

RD01TST

ทัวร์ไต้หวัน  5 วัน 3 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่ -ไถจง – ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต-ไถจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-Germanium  Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านคอสเมติค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ไทเป-สนามบินเถาหยวน 

พิเศษ!!! อาหารทะเล / สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

ก.พ. 1,2,6,7,8,9,20,21,22,23 ราคา 15,995.-

ก.พ. 3,24,25-1 มี.ค.,26-2 มี.ค.,

        27-3 มี.ค.,28-4 มี.ค.

ราคา 14,992.-
ก.พ. 4,5 ราคา 13,991.-
มี.ค. 1-5 ราคา 16,995.-
มี.ค. 2,7,8,9,14,15,16 ราคา 15,995.-
มี.ค. 3,6,10,13,17,19,20 ราคา 14,992.-
มี.ค. 4,5,11,12,18 ราคา 13,991.-
เม.ย. 10, 14 ราคา 19,995.-
เม.ย. 11, 13   (สงกรานต์) ราคา 21,999.-
เม.ย. 12-16   (สงกรานต์) ราคา 23,999.-
เม.ย. 15-19 ราคา 18,991.-
13,991.-
RD01CUT

ทัวร์ไต้หวัน EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN  5 วัน 3 คืน (*บิน* SL) 

ดอนเมือง-ท่าอากาศยานเถาหยวน-ไถจง-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา-นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ชมศูนย์เครื่องประดับ (GERMANIUM) -DUTY FREE-COSMETIC CENTER-ตลาดซื่อหลิน- หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิ่ว-ตึกไทเป 101 -ตลาดซีเหมินติง -ท่าอากาศยานเถาหยวน-ดอนเมือง

พิเศษ!!! เมนูเสี่ยวหลงเปา/ พักโรงแรมระดับ 3 ดาว

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

เม.ย. วันจักรี 5-9  ราคา 18,900.- 
เม.ย. สงกรานต์  11-15,13-17 ราคา 23,900.-
เม.ย. สงกรานต์ 12-16 ราคา 25,900.-
เม.ย. 19-23 ราคา 16,900.-
พ.ค. 8-12 ราคา 15,900.-
พ.ค. 13-17,22-26 ราคา 16,900.-
มิ.ย. 1-5,27-1 ก.ค.  ราคา 15,900.-
มิ.ย. 19-23 ราคา 16,900.-

 

15,900.-
RD02ZGT

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Dream Destination 6 วัน 4 คืน (*บิน* XW) 
วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - ไทจง - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89 600 NTD) - ซีเหมินติง
พิเศษ!!
*พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
*บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน/เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

พ.ค. 4,18,29 ราคา 19,777.-
พ.ค. 8,15 ราคา 18,777.-
พ.ค. 11,25  ราคา 20,777.-
มิ.ย. 5,19,26 ราคา 18,777.-
มิ.ย. 12 ราคา 19,777.-
ก.ค. 3,10,17 ราคา 18,777.- 
ก.ค. 24 ราคา 21,777.- 
ก.ค. 27 ราคา 20,777.- 
ส.ค. 7 ราคา 20,777.- 
ส.ค. 10 ราคา 21,777.- 
ส.ค. 17,24,28 ราคา 18,777.- 
ก.ย. 4,11,25 ราคา 18,777.- 
ก.ย. 18 ราคา 19,777.- 
18,777.-

RD03ZGT

ทัวร์ใต้หวัน TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5วัน3คืน (*บิน*XW)

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน–ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ –  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เจียอี้ - เจียอี้ – ร้านชา –อุทยานแห่งชาติอาลีซาน– ไทจง - วัดเหวินหวู่-เจียอี้ - ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

พิเศษ!!! บริการท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา/ล่องเรือชมสุริยันจันทรา

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

ก.พ. 1,8,21,22,25 -1มี.ค.

ราคา 17,777.-
ก.พ. 26- 2 มี.ค.,27 - 3 มี.ค. ราคา 17,777.-
ก.พ. 4,5 ราคา 15,777.-
ก.พ. 24 - 26  ราคา 16,777.-
มี.ค. 3,6,10,13,17,20,27 ราคา 16,777.-
มี.ค. 7,8,14,15,21,24,28,29,30  ราคา 17,777.-
มี.ค. 25,26 ราคา 15,777.-
เม.ย. 1,2,17,20,21,24 ราคา 17,777.-
เม.ย. 4,5,9,29 ราคา 18,777.-
เม.ย. 10,13   (สงกรานต์) ราคา 24,777.-
เม.ย. 11,12   (สงกรานต์) ราคา 25,777.-
เม.ย. 27 ราคา 21,777.-
เม.ย. 28 ราคา 19,777.-

15,777.-
RD04ZGT

ทัวร์ไต้หวัน ROMANCE IN TAIWAN 6วัน4คืน (*บิน*XW)

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า– ไถจง - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง –CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) - COSMETIC SHOP - เจียอี้–ร้านชา– อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ไทเป–ร้านสร้อยสุขภาพ–ร้านพายสับปะรด–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –ย่านซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน/เสี่ยวหลงเปา

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

ก.พ. 1,8,22 ราคา 19,777.-
ก.พ. 5,19,26 - 3 มี.ค. ราคา 18,777.-
ก.พ. 7 - 12 ราคา 20,777.-
ก.พ. 28 - 5  ราคา 21,777.-
มี.ค. 1 - 6  ราคา 21,777.-
มี.ค. 5,12,19 ราคา 18,777.-
มี.ค. 7 - 12  ราคา 20,777.-
มี.ค. 8,14,15,20,23,27          ราคา 19,777.-
เม.ย. 3,6 ราคา 21,777.-
เม.ย. 10  (สงกรานต์) ราคา 28,777.-
เม.ย. 13  (สงกรานต์) ราคา 27,777.-
เม.ย. 20,24 ราคา 20,777.-
เม.ย. 27 ราคา 22,777.-
18,777.-
RD05ZGT

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3คืน (*บิน*XW)

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวิ่นหวู่ –เมืองไถจง–COSMETIC SHOP–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน-ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ปล่อยโคมขงหมิง-วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา-ย่านซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน/เสี่ยวหลงเปา

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

พ.ค. 1,12,29 ราคา 13,987.-
พ.ค. 8,15,19,22 ราคา 12,987.-
พ.ค. 10,25,26 ราคา 14,987.-
มิ.ย. 2,5,12,19,26 ราคา 12,987.-
มิ.ย. 7,20,28 ราคา 13,987.-
ก.ค. 3,10,17 ราคา 12,987.-
ก.ค. 25,27 ราคา 15,987.-
ส.ค. 4,7,18,21,25 ราคา 12,987.-
ส.ค. 9,10 ราคา 15,987.-
ก.ย. 1,8,11,15,18,25 ราคา 12,987.-

 

12,987.-
RD06ZGT

ทัวร์ไต้หวัน Exclusive In Taiwan 7 วัน 5 คืน (*บิน*XW) 
วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง -ไทจง - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) - COSMETIC SHOP - ตลาดซื่อหลิน - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติ TAROKO - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
พิเศษ!!
*พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
*บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน/
พระกระโดดกำแพง/เสี่ยวหลงเปา/ซีฟู้ด
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง2560 - 2561)

ม.ค. 12,19,26 ราคา 21,777.-
ก.พ. 2,3 ราคา 22,777.-
ก.พ. 10,23 - 1 มี.ค.,24 - 2 มี.ค. ราคา 24,777.-
มี.ค. 2 - 8 ราคา 23,777.-
มี.ค. 3,9,10,17 ราคา 22,777.-
21,777.-

RD08ZGT

ทัวร์ไต้หวัน BEST VALUE  5 วัน 3 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ –เมืองไถจงCOSMETIC SHOP–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง -  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิวร้านนาฬิกา– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101ย่านซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / เมนูชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

พ.ค. 1,29 ราคา 16,777.-
พ.ค. 4,8,15,19,22,24 ราคา 15,777.-
พ.ค. 10,12,25,26 ราคา 17,777.-
มิ.ย. 2,5,12,19,26 ราคา 15,777.-
มิ.ย. 7,28 ราคา 16,777.-
ก.ค. 10,17 ราคา 15,777.- 
ก.ค. 3 ราคา 14,777.-
ก.ค. 25,26,27 ราคา 18,777.-
ส.ค. 4,7,21 ราคา 14,777.-
ส.ค. 9,10 ราคา 18,777.-
ส.ค. 18,25 ราคา 15,777.-
ก.ย. 1,8,15,18,22 ราคา 15,777.-
ก.ย. 11 ราคา 14,777.-

 

 

 14,777.-

   
RD09ZGT

ทัวร์ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน

(*บิน*TG) 

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ไถจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –  ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / อาหารซีฟู๊ด / เมนูชาบูไต้หวัน
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

ก.พ. 2,3,4,22,23,24 ราคา 22,900.- 
มี.ค. 3,22,29 ราคา 22,900.- 
เม.ย. 1,19,21
ราคา 22,900.-
เม.ย. 5-8 ราคา 25,900.-
พ.ค. 1,26 ราคา 23,900.-
พ.ค. 3,4 ราคา 22,900.-
มิ.ย. 8,22 ราคา 22,900.-
ก.ค. 26,27 ราคา 25,900.-
ส.ค. 9,10 ราคา 25,900.-
ก.ย. 13 ราคา 22,900.-
21,900.-
RD11ZGT

ทัวร์ไต้หวัน AMAZING TAIWAN6วัน5คืน (*บิน*TG)*เข้าไทเป-ออกเกาสง*
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง-หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –  วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง-เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -เกาสง – วัดฝอกวงซาน – ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT – ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง  -ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง –  DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด) – สนามบินเกาสง 

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก /บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/ เสี่ยวหลงเปา/อาหารฮักกา

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

เม.ย. 26-1 พ.ค. ราคา 29,777.-
ก.ค. 25-30 ราคา 31,777.-
ส.ค. 8-13 ราคา 29,777.-

 

29,777.-
RD12ZGT

ทัวร์ไต้หวัน FAMOUS IN TAIWAN 5วัน4คืน (*บิน*TG)
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา– อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไถจง - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – COSMETIC SHOP - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมมื้ออาหารกลางวัน ชั้น 86) – อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค – ย่านซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / ทานมื้อกลางวัน พร้อมชมวิวบนตึกไทเป 101 ชั้น 86 / อาหารซีฟู๊ด / เสี่ยวหลงเปา

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

ม.ค. 3,6,10,13,17,20,24,27 ราคา 25,900.-
ก.พ. 4,8 ราคา 25,900.-
ก.พ. 25-1 มี.ค.,28-4 มี.ค.  ราคา 26,900.-
มี.ค. 8,10,11,17,24 ราคา 25,900.-
เม.ย. 6-10 ราคา 28,900.-
เม.ย. 11-15 (สงกรานต์) ราคา 33,900.-
เม.ย. 14-18 (สงกรานต์) ราคา 30,900.-
เม.ย. 18,21 ราคา 25,900.-
25,900.-
RD13ZGT

ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 5วัน 3คืน (*บิน*BR)
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติเถาหยวน –วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/เมนูซีฟู้ดและกุ้งมังกร/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

พ.ค. 1,3,15,24 ราคา 20,777.-
มิ.ย. 5,8,20,21,27 ราคา 19,777.-
มิ.ย. 13-17 ราคา 20,777.-

19,777.-
RD14ZGT

ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN 5วัน4คืน 

(*บิน*BR) 
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ - ไทจง -หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก –Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/เมนูซีฟู้ดและกุ้งมังกร/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน /พระกระโดดกำแพง

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

มี.ค. 8-12 ราคา 20,900.-
เม.ย. 19-23 ราคา 20,900.-
พ.ค. 3,19 ราคา 19,900.-
มิ.ย. 9-13 ราคา 19,900.-
19,900.-
RD15ZGT ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE IN TAIWAN 5วัน3คืน 

(*บิน*BR) 

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้ - เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP –  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/เมนูซีฟู้ด/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน /พระกระโดดกำแพง

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

ม.ค. 20-24 ราคา 20,777.-
ม.ค. 25-29 ราคา 21,777.-
ก.พ. 17-21 ราคา 23,777.-
มี.ค. 9,21,28-1 เม.ย. ราคา 21,777.-
มี.ค. 13-17 ราคา 20,777.-
เม.ย. 12-16 (สงกรานต์) ราคา 27,900.-
เม.ย. 17,18,24 ราคา 21,777.-
20,777.-
RD20ZGT ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL 5วัน4คืน  (*บิน*CI) 

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง – เจียอี้ - ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ไทจง - ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ตั้นสุย - Fort San Domingo - สะพานแห่งความรัก –Tamsui Church – ถนนคนเดินตั้นสุย - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/เมนูซีฟู้ดและกุ้งมังกร/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

เม.ย. 11-15 (สงกรานต์)

        12-16 (สงกรานต์)   

ราคา 31,777.-

31,777.-
RD21ZGT

ทัวร์ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN  5วัน4คืน  (*บิน*CI) 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินเถาหยวน-ไทจง - เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถซานซื่อ-เมืองเจียอี้-ร้านชาไต้หวัน-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เกาสง-ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต-วัดฝอกวงซาน-Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง-Dome of  Light- แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River)-รถไฟความเร็วสูง-เมืองไทเป-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic-Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/พระกระโดดกำแพง/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

มี.ค. 28-1 เม.ย. ราคา 25,900.-
พ.ค. 2,23,30 ราคา 25,900.-
พ.ค. 9,16 ราคา 26,900.-
มิ.ย. 13-17 ราคา 25,900.-

 

25,900.-
RD11FJT

ทัวร์ไต้หวัน LION ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5วัน (*บิน*SL )

เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - อุทธยานแห่งชาติอาลีซาน - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - หนาวโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป - 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์ Germanium - COSMETIC SHOP - อุทธยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ซีเหมินติง

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

ม.ค. 10,11,17,18,24,30,31 ราคา 15,555.-
ก.พ. 7,21,23  ราคา 15,555.-
ก.พ. 27-3 มี.ค., 28-4 มี.ค. ราคา 18,555.-
มี.ค. 1,3 ราคา 18,555.-

มี.ค. 4,5,6,7,8,9,10,12,13,

        14,16,17,19,20

ราคา 18,555.-

12,555.-
RD01FJT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN SO CUTE 5วัน4คืน (*บิน*CI) 
สนามบินสุวรรณภูมิ –สนามบินนานาชาติเถาหยวน – Gloria Outlet-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต –นั่งกระเช้าเหมาคง-ศูนย์ Germanium-ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/ขาปูอลาสก้า/ปลาประธานาธิบดี/สลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/พระกระโดดกำแพง
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

เม.ย. สงกรานต์ 10-14,14-18 ราคา 29,900.-

29,900.-

 

RD02FJT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN RADIANT 5วัน4คืน (*บิน*CI)  *3 อุทยาน*
กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)-เมืองยี่หลานเจี่ยวซี่-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- Cosmeticshop–อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติงสนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ
พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/ปลาประธานาธิบดี/สเต็กจานร้อน+สลัดบาร์/พระกระโดดกำแพง
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

เม.ย. สงกรานต์ 11-15
ราคา 33,900.-

33,900.-
RD03FJT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN STUNNING 4วัน3คืน (*บิน*CI)
กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-Cosmetic shop-ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-วัดหลงซาน-ตลาดซีเหมินติง-ศูนย์Germanium-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/ชาบูสไตล์ไต้หวัน/ปลาประธานาธิบดี/เสี่ยวหลงเปา/เป็ดปักกิ่ง/สลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด/ขาปูอลาสก้า
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

เม.ย. สงกรานต์ 12-15   ราคา 33,900.-
33,900.-
RD04FJT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN PERFECT 5วัน3คืน (*บิน*CI)
สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – ตึกไทเป101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าพาโนรามาชมวิวทะเลสาบ-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก-เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์กู้กง-สนามบินเถาหยวน
พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/ชาบูสไตล์ไต้หวัน/ปลาประธานาธิบดี/สลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด/ขาปูอลาสก้า/สเต็กจานร้อน+สลัดบาร์/ชาบูเซียนเย๋/เป็ดปักกิ่ง
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

เม.ย. สงกรานต์ 12-16,13-17 ราคา 35,900.-

 

35,900.-
RD05FJT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN LOVELY 5วัน3คืน (*บิน*BR)
กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา-นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง-นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน- สวนสนพันปี-เมืองไถจง-แวะชิมชาอู่หลง-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ชมศูนย์ Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ตลาดปลาไทเป -ตลาดซีเหมินติง-ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์-อุทยานเหย่หลิว-สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น- เมืองจีหลง- Mitsui Outlet Park
พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/ปลาประธานาธิบดี/สเต็กจานร้อน+สลัดบาร์/ชาบูสไตล์ไต้หวัน/เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง/ขาปูอลาสก้า
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

เม.ย. สงกรานต์ 11-15  *ปิดกรุ๊ป* ราคา 27,900.-
27,900.-
RD06FJT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN FULLFILL 5วัน4คืน (*บิน*TG-WE) *เข้าไทเป-ออกเกาสง*
ชมตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)-ร้านขนมพายสับปะรด- พิพิธภัณฑ์กู้กง-Cosmetic shop-ตลาดซีเหมินติง-แช่น้ำแร่5 ดาวแบบส่วนตัวภายในห้องพัก-เมืองไถจง –ฟาร์มแกะชิงจิ้ง– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เกาสง -วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E DA WORLD-ทะเลสาบดอกบัว-วัดเจดีย์เสือเจดีย์มังกร- สถานีรถไฟ Formosa Boulevard-สนามบินเกาสง

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/เสี่ยวหลงเปา/เป็ดปักกิ่ง/ปลาประธานาธิบดี/ชาบูสไตล์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

เม.ย. สงกรานต์ 12-16  ราคา 35,900.-

 

35,900.-
RD07FJT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN ELEGANT 5วัน4คืน (*บิน*TG)
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ชมตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)- ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมือง ไทเป-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา-นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทรา-สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า-ชมศูนย์ GermaniumPower- นำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางราคาถูก-อุทยานเหย่หลิว-สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น
พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/เสี่ยวหลงเปา/เป็ดปักกิ่ง/ปลาประธานาธิบดี/เมนูสเต็ก+สลัดบาร์/สลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

เม.ย. สงกรานต์ 13-17 ราคา 37,900.-
37,900.-
RD08FJT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN DELIGHT 5วัน4คืน (*บิน*CI) *เข้าไทเป-ออกเกาสง*
กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-ตึกไทเป 101(รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-ร้านขนมพายสับปะรด- พิพิธภัณฑ์กู้กง-นำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ราคาถูก- ตลาดซีเหมินติง-เมืองไถจง- ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา-นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-  เมืองเกาสง-วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E DA WORLD-ทะเลสาบดอกบัว-วัดเจดีย์เสือ มังกร-สถานีรถไฟ Formosa Boulevard-สนามบินเกาสง-สนามบินสุวรรณภูมิ
พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/เสี่ยวหลงเปา/เป็ดปักกิ่ง/ปลาประธานาธิบดี/สุกี้ชาบูเซียนเย่
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

เม.ย. สงกรานต์ 13-17  
ราคา 35,900.-
35,900.-
RD09FJT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN DELIGHT 5วัน4คืน (*บิน*TG-WE) *เข้าไทเป-ออกเกาสง*
กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-ตึกไทเป 101(รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-ร้านขนมพายสับปะรด- พิพิธภัณฑ์กู้กง-นำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ราคาถูก- ตลาดซีเหมินติง-เมืองไถจง- ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา-นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-  เมืองเกาสง-วัดฝอกวงซาน-สวนสนุก E DA WORLD-ทะเลสาบดอกบัว-วัดเจดีย์เสือ มังกร-สถานีรถไฟ Formosa Boulevard-สนามบินเกาสง-สนามบินสุวรรณภูมิ
พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/เสี่ยวหลงเปา/เป็ดปักกิ่ง/ปลาประธานาธิบดี/สุกี้ชาบูเซียนเย่
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

เม.ย. สงกรานต์  13-17 ราคา 35,900.-
35,900.-
RD10FJT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SONGKRAN CHARMING 4วัน3คืน (*บิน*CI)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เมืองเถาหยวน-พิพิธภัณฑ์กู้กง- ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-เมืองไถจง-เมืองหนานโถว- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา-นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า-นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทรา-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/พระกระโดดกำแพง/ปลาประธานาธิบดี/ชาบูสไตล์ไต้หวัน/สเต็กจานร้อน+สลัดบาร์/ขาปูอลาสก้า
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

เม.ย. สงกรานต์ 14-17 ราคา 30,900.-

30,900.-

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com