ReadyPlanet.com
dot dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
Taiwan ทัวร์ไต้หวัน

 

 

CODE

โปรโมชั่น ทัวร์ไต้หวัน

Price

Detail

ชำระเงิน

 
RD2204TWZG

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 วัน 3 คืน (*บิน* VZ) 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง-เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่-ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวนสนามบินสุวรรณภูมิ

พิเศษ!!
*แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
*เสี่ยงหลงเปา/ชาบูบุฟเฟต์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2566)

ก.พ.   1,4,8,12,17 ราคา 15,990.-
ก.พ.   3,24,25 ราคา 18,990.-
ก.พ.   22 ราคา 17,990.-
มี.ค.   22 ราคา 17,990.-
15,990.-
 
RD2205TWZG

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เจี้ยอี้ หนานโถว เถาหยวน  5 วัน 4 คืน (*บิน* VZ) 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น-เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต-เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง – เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง-อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101-ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

พิเศษ!!
*แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
*เสี่ยงหลงเปา/ชาบูบุฟเฟต์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2566)

ก.พ.   4,25 ราคา 21,990.-
ก.พ.   28 ราคา 20,990.-
มี.ค.   4 ราคา 23,990.-
มี.ค.   5,7,14 ราคา 19,990.-
มี.ค.   11 ราคา 20,990.-

 

19,990.-
 
RD2206TWZG

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 วัน 3 คืน (*บิน* BR) 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – พักโรงแรมน้ำแร่-เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY ร้านคอสเมติค – ย่านซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์กู้กง (รวมตั๋วเข้าชม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยาน แห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน สนามบินสุวรรณภูมิ

พิเศษ!!
*แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
*เสี่ยงหลงเปา/ชาบูบุฟเฟต์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2566)

ก.พ.   24-27 ราคา 23,990.-
มี.ค.   3-6 ราคา 25,990.-
มี.ค.   17-20 ราคา 23,990.-

 

23,990.-
     
RD36TWBI

ทัวร์ไต้หวันมหัศจรรย์ไต้หวัน  ไทเป หนานโถว ไถจง 4วัน 3 คืน (*บิน* VZ) 

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน - ไทเป - ปล่อยโคมเส้นทาง รถไฟสายเก่าสายผิงซี- ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน-ไทเป -อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน- เมืองหนานโถว - ร้านชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่- เมืองไถจง -ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต-เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน - ศูนย์เครื่องสำอาง -ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป -ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

พิเศษ!!
*แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
*เสี่ยงหลงเปา/ชาบูบุฟเฟต์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2566)

ก.พ. 4,24,26 ราคา 17,999.-
ก.พ. 5
ราคา 15,999.-
ก.พ. 9,10,11,12,16,18, ราคา 19,999.-
ก.พ. 19 ราคา 16,999.-
ก.พ. 23,25 ราคา 18,999.-
มี.ค. 2,3,4 ราคา 21,999.-
มี.ค. 5 ราคา 16,999.-
มี.ค. 9,11,12,17,18,19 ราคา 17,999.-
มี.ค. 10,16 ราคา 18,999.-
 15,999.-    
     
RD2308TWZG

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4วัน 3 คืน (*บิน* JX) 

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองเถาหยวน-ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ร้านเห็ดหลินจือ - สวนองุ่นบราซิล - เมืองไทจง-ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) - ซีเหมินติง-ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เมืองเถาหยวน - มิตซุย เอาท์เล็ต สนามบินสุวรรณภูมิ

พิเศษ!!
*แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
*เสี่ยงหลงเปา/ชาบูบุฟเฟต์ไต้หวัน
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2566)

ก.พ. 4,27 ราคา 20,990.-
ก.พ. 17 ราคา 19,990.-
มี.ค. 10,22,30
ราคา 19,990.-
มี.ค. 18 ราคา 20,990.-
19,990.-
 
RD09TWIT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN CHERRY BLOSSOM 4วัน 3คืน (*บิน* FD) 

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน -เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -  Germanium Shop ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน -หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง - ร้านชา TEA SHOP – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไถจง - ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – ช้อปปิ้งซีเหมินติง -ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง 

พิเศษ!!
*แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
*เมนูชาบูไต้หวัน/ปลาประธานาธิบดี/ซีฟู้ดเย่หลิว
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2566)

ก.พ. 3 ราคา 14,888.-
ก.พ. 5
ราคา 15,888.-
ก.พ. 10,12,17,19,24,26 ราคา 16,888.-
มี.ค. 3 ราคา 17,888.-
มี.ค. 5,10,12,17,19 ราคา 16,888.-
14,888.-

     
RD08TWIT

ทัวร์ไต้หวัน เกาสง อาหลีซาน 4วัน 3 คืน (*บิน* WE) 

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง ประเทศใต้หวัน – ห้างโทโระโกะ - มณฑลเจียอี้-มณฑลเจียอี้ - ร้านชา TEA SHOP – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน  - เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน - ตลาดลิ่วเหอ-เมืองเกาสง – นั่งเรือข้ามฟาก – ถนนโบราณสือจิน - สะพานต้ากั่ง - ท่าเรือ Pier 2 Art - ห้างสรรพสินค้า KW2-เมืองเกาสง – ร้านพายสัปปะรด - เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้ – ห้องสมุดโบราณฟงอี้ – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง –สนามบินเกาสง

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2566)

ม.ค. 14 ราคา 17,900.-
ก.พ. 2
ราคา 17,900.-
ก.พ. 9,16,23 
ราคา 18,900.-
มี.ค. 2,4,9,16,23,30 ราคา 18,900.-
17,900.-
 
RD63TWBI

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน ไถจง หนานโถว ไทเป 4วัน 3คืน (*บิน*CI) 

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน(ไทเป) -ไถจง -ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต- ไถจง - หนานโถว - ร้านชา - น่ังกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ -ไถจง-ไทเป -ร้านพายสับปะรด- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)- ศูนย์เครื่องสำอาง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- วัดหลงซาน- ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต--ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซัน - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง -สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

พิเศษ!!เมนู เสี่ยวหลงเปา/สเต็ก + สลัดบาร์ /ปลาประธานาธิบดี/ชาบูไต้หวัน
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2566)

ก.พ. 23-26 ราคา 21,999.-
มี.ค. 23-26 ราคา 23,999.-
21,999.-

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com