ReadyPlanet.com
dot dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
Taiwan ทัวร์ไต้หวัน

เพิ่มเพื่อน

 

CODE

โปรโมชั่น ทัวร์ไต้หวัน

Price

Detail

ชำระเงิน

RD01GOT

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต-ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–ร้านCOSMETIC -GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เกต-สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

พิเศษ!!! อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.พ.   2,4,8,16,18,22
ธ.ค.   1,2,3,9,10,14,15,16,17
          21,22,23,24,
ราคา 10,999.-
ธ.ค.   4,8,12,13,19,20,25, ราคา 12,999.-
ธ.ค.   5,6,7 ราคา 15,999.-
ธ.ค.  ปีใหม่ 26,31 ราคา 17,999.-
ธ.ค.  ปีใหม่ 27,28,29,30 ราคา 18,999.-
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2563)  
ม.ค.   1 ราคา 10,999.-
ม.ค.   2,3 ราคา 12,999.-
ม.ค.   4,5,6,7,8 ราคา 11,999.-
ม.ค.   9,17,31 ราคา 13,888.-
ม.ค.   11,19 ราคา 11,888.-
ม.ค.   13 ราคา 10,888.-
ม.ค.   15,29 ราคา 12,888.-
ก.พ.   2,4,8,16,18,22 ราคา 11,888.-
ก.พ.   6,14,20,28 ราคา 13,888.-
ก.พ.   10,24 ราคา 10,888.-
ก.พ.   12,26 ราคา 12,888.-
มี.ค.   1,3,7,15,17,21 ราคา 11,888.-
มี.ค.   5,13,21 ราคา 13,888.-
มี.ค.   9,23 ราคา 10,888.-
มี.ค.   11,25 ราคา 12,888.-
10,888.-
RD02GOT

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา  5 วัน 3 คืน (*บิน* XW) 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินหวู่– ชิมชาอู่หลง– เจียอี้-อุทยานอาลีซัน– นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน– ไถจง– ร้านพายสับปะรด– ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไถจง– ไทเป– ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้านCOSMETIC – GERMANIUM SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– วัดหลงซานซื่อ– ซีเหมินติง-ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

พิเศษ!!!  สุกี้สไตล์ไต้หวัน /ปลาประธานาธิบดี

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ธ.ค.   2,14,16,24 ราคา 14,888.-
ธ.ค.   4,6 ราคา 16,888.-
ธ.ค.   8,10,12,18,20 ราคา 15,888.-
ธ.ค.   22 ราคา 13,888.-
ธ.ค.  ปีใหม่ 26,30 ราคา 21,888.-
ธ.ค.  ปีใหม่ 28 ราคา 22,888.-
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2563)  
ม.ค.   2,8,10,16,20,30 ราคา 15,888.-
ม.ค.   4,6,14,18 ราคา 14,888.-
ม.ค.   12 ราคา 13,888.-
ก.พ.   2,16 ราคา 13,888.-
ก.พ.   4,8,10,18,22,24 ราคา 14,888.-
ก.พ.   6,12,14,20,28 ราคา 15,888.-
มี.ค.   1,15 ราคา 13,888.-
มี.ค.   3,7,9,17,21,23 ราคา 14,888.-
มี.ค.   5,11,13,19 ราคา 15,888.-

 

13,888.-
 
RD03GOT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5 วัน 3 คืน (*บิน* XW) 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– ชิมชาอู่หลง– ไถจง– ไนท์มาร์เก็ต-เย๋หลิ่ว– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– GERMANIUM SHOP – ร้านCOSMETIC – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-วัดหลงซานซื่อ– ขอพรความรักณวัดเสียไห่เฉิงหวง– DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด– ซีเหมินติง-ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

พิเศษ!!!  ชาบู/เสี่ยวหลงเปา/ปลาประธานาธิบดี

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ธ.ค.   1 ราคา 13,888.-
ธ.ค.   7,25,31 ราคา 15,888.-
ธ.ค.   21 ราคา 14,888.-
ธ.ค.  ปีใหม่ 27,29 ราคา 21,888.-
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2563)  
ม.ค.   1 ราคา 15,888.-
ม.ค.   3,7,9,11,15,17,29,31 ราคา 14,888.-
ม.ค.   5,19 ราคา 12,888.-
ม.ค.   13 ราคา 13,888.-

 

12,888.-
     
RD10FMT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN LION พาจ๊วด 5วัน 3 คืน (*บิน* SL) 

สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic Shop -อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-สือเฟินปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)-Taipei Fish Market-วัดเซี๋ยไห่(เฉินหวงเหมี่ยว)-ศูนย์GERMANIUM –หมู่บ้านทหารโบราณ (SISINAN CUNOLD MILITARA VILLAGE)-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบิน

พิเศษ!!
*
แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน
*ปลาประธานาธิบดี/ซีฟู้ดไต้หวัน/เสี่ยวหลงเปา/ชาบู

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2562)

ธ.ค. 5,6,7,19,26 ราคา 12,999.-
ธ.ค. 18
ราคา 11,999.-
ธ.ค. ปีใหม่  27,28,29
ราคา 19,999.-
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2563)
 
ก.พ. 6 ราคา 12,999.-
ก.พ. 7 ราคา 14,999.-
มี.ค. 5,6,12,13,19,20,26,27 ราคา 13,999.-
เม.ย. 2,23 ราคา 12,999.-
เม.ย. 3 ราคา 14,999.-
เม.ย.สงกรานต์  10,11,12 ราคา 17,999.-
พ.ค. วันแรงงาน  1,2,3 ราคา 15,999.-
พ.ค. 9,30 ราคา 12,999.-
 11,999.-    
     
RD02BIT

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป 5วัน 3 คืน (*บิน* SL) 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน- ไถจง - บ้านสายรุ้ง- หนานโถว- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่-ร้านใบชา -ไถจง-ไทเป -ร้านขนมพายสับปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) -ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง-ถนนคนเดินซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี (ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลา -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ     

พิเศษ!!
*พักโรงแรม 4 ดาว
*ชาบูหม่าล่าไต้หวัน//เสี่ยวหลงเปา/ซีฟู้ด
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2562)

ธ.ค. 1,7,15 ราคา 13,900.-
ธ.ค. 6,27 ราคา 16,900.-
ธ.ค. 13,14,20,21,22 
ราคา 14,900.-
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2563)  
ม.ค. 10,31 ราคา 14,900.-
ม.ค. 24 ราคา 16,900.-
ก.พ. 7,8,28 ราคา 16,900.-
ก.พ. 14,21 ราคา 14,900.-
มี.ค. 6,20 ราคา 13,900.-
มี.ค. 13,27 ราคา 14,900.-
เม.ย. สงกรานต์ 3,4,12,13,14 ราคา 16,900.-
เม.ย. 5,17 ราคา 14,900.-
เม.ย. 24 ราคา 15,900.-
พ.ค. 1 ราคา 16,900.-
พ.ค. 15,22,29 ราคา 14,900.-
มิ.ย. 12 ราคา 15,900.-
มิ.ย. 19,26 ราคา 14,900.-
11,999.-
RD09FMT

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4วัน 3คืน (*บิน* IT) 
สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก-นั่งเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-อี้จงไนท์มาเก็ต-Cosmetic shop-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ช็อปปิ้งซีเหมินติง-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
พิเศษ!!
*แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
*เมนู ปลาประธานาธิบดี
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2562)

ธ.ค. 5,6,7,19,20,21 ราคา 11,999.-
ธ.ค. 12,13,14
ราคา 10,999.-
ธ.ค. 28
ราคา 17,999.-
ธ.ค. ปีใหม่ 29,30         
ราคา 20,999.-
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2563)  
ม.ค. 2,9,16 ราคา 12,999.-
ก.พ. 16,13,20,27 ราคา 12,999.-
ก.พ. 7,8 ราคา 14,999.-
มี.ค. 5,6,7,12,13,14,19
       20,21,26,27,28
ราคา 13,999.-
10,999.-

     
RD12FMT

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจพี่ 5วัน 3 คืน (*บิน* SL) 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน–เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดเสวียงกวง-วัดเหวินหวู่ --เหวินฮวาไนท์มาเก็ต-ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองเถาหยวน- เถาหยวนไนต์มาร์เก็ต-Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – ศูนย์ germanium ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

พิเศษ!!
*ชาบูไหวัน/ปลาประธานาธิบดี/ซีฟู้ดไต้หวัน
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2562)

พ.ย. 27,28,29 ราคา 10,999.-
ธ.ค. 4,5,6
ราคา 12,999.-
ธ.ค. 11,12,13    
ราคา 11,999.-
ธ.ค. 18,19,20 ราคา 13,999.-
ธ.ค. 25,26 ราคา 15,999.-
ธ.ค. ปีใหม่  27,30 ราคา 19,999.-
ธ.ค. ปีใหม่ 28,29 ราคา 20,999.-
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2563)  
ม.ค. 1 ราคา 17,999.-
ม.ค. 8,15,29 ราคา 13,999.-
ม.ค. 22 ราคา 15,999.-
ก.พ. 5,7 ราคา 15,999.-
ก.พ. 6 ราคา 16,999.-
ก.พ. 12,19,26,27,28 ราคา 13,999.-
มี.ค. 4,5,6,11,12,13,18,19
       20,25,26,27
ราคา 14,999.-
เม.ย. 1 ราคา 15,999.-
เม.ย. 2,9,30 ราคา 16,999.-
เม.ย. 8,15,22,23,24,29 ราคา 14,999.-
เม.ย. สงกรานต์ 10,11,12 ราคา 19,999.-
พ.ค. 1,2,3 ราคา 16,999.-
พ.ค. 4 ราคา 14,999.-
พ.ค. 6,12,13,14,15,20,21
        22,27,28,29,30
ราคา 13,999.-
มิ.ย. 4,11,18,25 ราคา 13,999.-
10,999.-
RD13FMT

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไลอ้อน 3 อุทยาน 6วัน 4คืน (*บิน*SL) 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน–เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียงกวง-วัดเหวินหวู่ --หมู่บ้านฮิโนกิ-ชิมชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – อี้จงไนท์มาร์เก็ต-Cosmetic Shop - ชิมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น- นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน -ศูนย์ Germanium-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

พิเศษ!!
*แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน
*ชาบูไหวัน/สเต็ก + สลัดบาร์ /ปลาประธานาธิบดี

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2562)

ธ.ค. 7,21 ราคา 16,999.-
ธ.ค. 14 ราคา 17,999.-
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2563)  
มี.ค. 7,14,21 ราคา 18,999.-
เม.ย. วันจักรี 4-9 ราคา 20,999.-
เม.ย. วันสงกรานต์ 13-18 ราคา 22,999.-
16,999.-

RD04ZGT ทัวร์ไต้หวัน LET'S GO ช้อปเก่งตัวแม่ 4 วัน 2คืน (*บิน*XW) 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-ไทเป-วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป-ร้านคอสเมติก-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)-ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-GERMANIUM SHOP - ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดกำแพง 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

มิ.ย. 17,24 ราคา 9,999.-
ก.ค. 2,6,9,20,23 ราคา 10,999.-
ก.ค. 16,25,26,27 ราคา 11,999.-
ก.ค. 30 ราคา 9,999.-
ส.ค. 2,5,12,19,23,26,30 ราคา 10,999.-
ส.ค. 9 ราคา 11,999.-
ก.ย. 2,6,9,23 ราคา 9,999.-
ก.ย. 3,16,20,27 ราคา 10,999.-

 

9,999.-
     
RD05ZGT ทัวร์ไต้หวัน LET'S GO สละโสดตัวแม่ 5 วัน 3คืน (*บิน*XW) 

สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง– หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป– วัดเสียไห่เฉิงหวง– ร้านพายสับปะรด– ร้านสร้อยสุขภาพ– วัดหลงซาน– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) –ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 –ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน– สนามบินดอนเมือง 

พิเศษ!!! เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/ซีฟู้ดไต้หวัน/โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.ย. 1,7,14,21,28 ราคา 13,878.-
ก.ย. 2,6,13 ราคา 12,878.-
ก.ย. 9,16,23 ราคา 11,878.-
ต.ค. 3,17 ราคา 13,878.-
ต.ค. 9 ราคา 16,878.-
ต.ค. 10 ราคา 17,878.-
ต.ค. 30,31 ราคา 14,878.-
พ.ย. 1,2,5,6,7,8,9,13,14,15,16
        20,21,22,23,27,28,29,30
ราคา 14,878.-
พ.ย. 3,4,10,11,12,17,18,19
        24,25,26
ราคา 13,878.-
ธ.ค. 1,2,15,22 ราคา 13,878.-
ธ.ค. 3,4,5,6,7 ราคา 17,878.-
ธ.ค. 8,11,12,13,14,18,19,20,21 ราคา 15,878.-
ธ.ค. 9,10,16,17,23,24 ราคา 14,878.-
ธ.ค. 25 ราคา 16,878.-
ธ.ค. 26,27 ราคา 22,878.-
ธ.ค. ปีใหม่  28,29,30,31 ราคา 25,878.-
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2563)  
ม.ค. 1 ราคา 19,878.-
ม.ค. 2,3,4,8,9,10,11,15,16
        17,18,29,30,31
ราคา 15,878.-
ม.ค. 5,12,19 ราคา 13,878.-
ม.ค. 6,7,13,14 ราคา 14,878.-
ก.พ. 1,8,12,13,14,19,20,21
        26,27,28
ราคา 15,878.-
ก.พ. 2,9,16,23 ราคา 13,878.-
ก.พ. 3,4,10,11,15,17,18,22,24
        25,29
ราคา 14,878.-
ก.พ. 5,7 ราคา 16,878.-
ก.พ. 6 ราคา 17,878.-
มี.ค. 1,8,15,22 ราคา 13,878.-
มี.ค. 2,3,7,9,10,14,16,17,21
       23,24
ราคา 14,878.-
มี.ค. 4,5,6,11,12,13,18,19,20 ราคา 15,878.-
11,878.-     
     
RD20ZGT ทัวร์ไต้หวัน LET'S GO ตัวพ่อขั้นสุด 4 วัน 3คืน (*บิน*TG) 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้-ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - COSMETIC SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/แช่น้ำแร่ในห้องพัก/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/ซีฟู้ดไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.ค. 11-14 ราคา 19,999.-
ก.ค. 25-28 ราคา 20,999.-
ส.ค. 1-4,8-11 ราคา 19,999.-
ส.ค. 9-12 ราคา 22,999.-
ก.ย. 5-8,19-22 ราคา 19,999.-
ต.ค. 5,17,19,20,24,25,26 ราคา 20,999.-
ต.ค. 10-13,12-15 ราคา 23,999.-
พ.ย. 2,7,9,14,16,21,23,28,30 ราคา 19,999.-
ธ.ค. 5-8,7-10 ราคา 22,999.-
ธ.ค. 12,14,19 ราคา 19,999.-
ธ.ค. 21-24,26-29 ราคา 20,999.-
ธ.ค. ปีใหม่ 30,31 ราคา 28,999.-
19,999.-
     
RD21ZGT ทัวร์ไต้หวัน LET'S GO ตัวพ่อขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน (*บิน*TG) 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) –ร้านกาแฟ-ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–COSMETIC SHOP–MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/แช่น้ำแร่ในห้องพัก/บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/ซีฟู้ดไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.ค. 17-21 ราคา 24,999.-
ก.ค. 24-28 ราคา 26,999.-
ส.ค. 7-11,21-25 ราคา 24,999.-
ส.ค. 9-13 ราคา 26,999.-
ก.ย. 6-10,20-24 ราคา 24,999.-
ต.ค. 2-6,4-8,18-22 ราคา 25,999.-
ต.ค. 9-13,11-15,23-27 ราคา 26,999.-
ต.ค. 25-29,26-30 ราคา 24,999.-
พ.ย. 1,6,8,13,15,20,27,30 ราคา 24,999.-
ธ.ค. 4-8 ราคา 25,999.-
ธ.ค. 6-10,7-11 ราคา 26,999.-
ธ.ค. 13-17,18-22,20-24,25-29 ราคา 24,999.-
ธ.ค. ปีใหม่ 30,31 ราคา 31,999.-
 24,999.-    
RD33ZGT ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้มตัวพ่อ 4วัน 3คืน  (*บิน*CI) 

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป –ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป – ตั้นสุ่ย – ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – ตั้นสุ่ยไนท์มาร์เก็ต-วัดหลงซาน – วัดเป่าอัน – ร้านพายสับปะรด– ร้านคอสเมติก –Mitsui Outlet Park –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/แถมโคมขงหมิง 1 โคม (2 ท่าน)

ที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.ย. 5,19,26 ราคา 11,999.-
ก.ย. 12 ราคา 12,999.-
11,999.-
   
RD34ZGT ทัวร์ไต้หวัน คุ้มเวอร์ตัวแม่ 4วัน 3คืน  (*บิน*CI) 

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) –ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)– ร้านเครื่องสำอาง –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-วัดหลงซาน– ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป –ร้านพายสับปะรด – ไทจง –ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ร้านกาแฟ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวิ่นหวู่ –Mitsui Outlet Park –สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/ปลาประธานาธิบดี/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/แถมโคมขงหมิง 1 โคม (2 ท่าน)

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ต.ค. 8,15,21,22,28 ราคา 14,999.-
ต.ค. 25 ราคา 17,999.-
14,999.-
RD35ZGT ทัวร์ไต้หวัน เลสโก เคาท์ดาวน์ไทเป 5วัน 4คืน  (*บิน*CI) 

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้-ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ –ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต –ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 ชมพลุตึกไทเป 101 ณ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว –หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติงนั่งกระเช้าเมาคง– ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวชั้น 89) –วัดหลงซาน–MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/แช่น้ำแร่ 1 คืน /บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/สเต็กและสลัดบาร์ุฟเฟต์/พระกระโดกำแพง/ซีฟู้สไตล์ไต้หวัน/เสียวหลงเปา มิชลินสตาร์/แถมโคมขงหมิง 1 โคม (2 ท่าน)/นั่งกระเช้าเมาคง

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ธ.ค. ปีใหม่  28 - 1 ม.ค. 63 ราคา 31,878.-
ธ.ค. ปีใหม่  29 - 2 ม.ค. 63 ราคา 31,878.-

 

31,878.-
RD36ZGT ทัวร์ไต้หวัน เลสโก โรแมนติคตัวพ่อ 5วัน 4คืน  (*บิน*CI) 

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้-ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ– ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (ฟรี! โคมขงหมิง 1 โคม/2ท่าน) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง-วัดหลงซาน – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตึกไทเป 101 (รวมชมวิวชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/แช่น้ำแร่ 1 คืน /บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/สเต็กและสลัดบาร์บุฟเฟต์/พระกระโดกำแพง/ซีฟู้สไตล์ไต้หวัน/เสียวหลงเปา มิชลินสตาร์/แถมโคมขงหมิง 1 โคม (2 ท่าน)

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ธ.ค. ส่งท้ายปีเก่า  27-31 ราคา 27,878.-
ธ.ค. ปีใหม่  29 - 2 ม.ค. 63 ราคา 29,878.-

 

27,878.-
 
RD41ZGT ทัวร์ไต้หวัน เลสโก จุใจตัวพ่อ 5วัน 3คืน  (*บิน*SL) 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน-หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –ร้านชาอู่หลง – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทจง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น–ปล่อยโคมขงหมิง (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) ร้าน เครื่องสำอาง– ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/แช่น้ำแร่ 1 คืน /บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/ซีฟู้สไตล์ไต้หวัน/เสียวหลงเปา/แถมโคมขงหมิง 1 โคม (2 ท่าน)

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

พ.ย. 8,15,22,28,29 ราคา 13,878.-
พ.ย. 14,21 ราคา 12,878.-
ธ.ค. 4,5,6,7 ราคา 17,878.-
ธ.ค. 11,12,13,18,19,20,25,26 ราคา 13,878.-
ธ.ค. 27 ราคา 20,878.-
ธ.ค. ปีใหม่ 28,29,30 ราคา 21,878.-
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2563)  
ม.ค. 8,9,10,15,16,17,29,30,31 ราคา 13,878.-
ก.พ. 5,6,12,13,14,20,21 ราคา 13,878.-
ก.พ. 7 ราคา 15,878.-
ก.พ. 27,28 ราคา 14,878.-
มี.ค. 4,5,6,11,12,13,18,19,20
       25,26,27
ราคา 13,878.-
เม.ย. 2,3 ราคา 15,878.-
เม.ย. 8,23,24 ราคา 13,878.-
เม.ย. สงกรานต์ 9,10,11,12,13,14,15 ราคา 18,878.-
เม.ย. 16,17 ราคา 14,878.-
พ.ค. 1,2,6 ราคา 16,878.-

 

12,878.-  
 
RD46ZGT ทัวร์ไต้หวัน T-DED PARADISE IN TAIWAN 4วัน 3คืน (*บิน*TG) 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไทจง-ไทเป-ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด-ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-COSMETIC SHOP-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น -อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน 

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/เมนูซีฟู้ด /บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ม.ค. 4,11,18,25 ราคา 21,999.-
ก.พ. 16 ราคา 20,999.-
ก.พ. 22,28 ราคา 21,999.-
มี.ค. 1,8,15,22,29 ราคา 21,999.-
มี.ค. 7,14,21,28 ราคา 20,999.-
เม.ย. 19,26 ราคา 21,999.-
พ.ค. 4,25 ราคา 20,999.-
มิ.ย. 1,15,22 ราคา 19,999.-
19,999.-
RD55ZGT ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN 5วัน 4คืน (*บิน*BR) 

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน-ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่  Coffee Shop – ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย-หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-นั่งกระเช้าเหมาคง– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) – ตลาดปลาไทเป ร้านคอสเมติก – เขตตั้นซุ่ย– สะพานแห่งความรัก– ป้อมปราการสีแดง– โบสถ์ตั้นสุ่ย ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุ-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว– ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Parสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/เสี่ยวหลงเปา/สลัดกุ้งมังกร//บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.ย. 19-23 ราคา 19,999.-
ต.ค. 24-28 ราคา 19,999.-
พ.ย. 7-11 ราคา 19,999.-
ธ.ค. 13-17 ราคา 19,999.-
ธ.ค. 20-24 ราคา 20,999.-

 

19,999.-
     
RD01BIT ทัวร์ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน 3คืน  (*บิน*BR) 

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน(ไทเป) -ผู่หลี่ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินหวู่-อุทยานอาลีซาน -นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา- ไถจง-มิฮายาร่าไอศกรีม-มู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป -ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)- ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต-อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน- กรุงเทพ

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/ สเต็กจานร้อน + สลัดบารืไม่อั้น/ชาบู ชาบู / เสี่ยวหลงเปา

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2563)

เม.ย. สงกรานต์  15-19 ราคา 19,900.-
เม.ย. 17-21 ราคา 18,900.-
พ.ค. 29-2 มิ.ย. ราคา 19,900.-
มิ.ย. 12-16,26-30 ราคา 19,900.-
18,900.-
 
 RD01FJT ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน  EVA เป๊ะ ปัง 5วัน 3คืน  (*บิน*BR) 

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน/ปลาประธานาธิบดี / สเต็กจานร้อน + สลัดบารืไม่อั้น/ชาบู ชาบู / เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง/ปูอลาสก้า

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ก.ค. 3-7,31-4 ส.ค. ราคา 21,999.-
ส.ค. 21-25,22-26 ราคา 21,999.-
ต.ค. 9-13,16-20 ราคา 21,999.-
พ.ย. 13-16,22-26 ราคา 21,999.-
 21,999.-    
 RD04FMT ทัวร์ไต้หวัน EVA 3 อุทยาน 6วัน 4คืน  (*บิน*BR) 

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง- วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)- ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)-เมืองยีหลานเจียวซี-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป-ศูนย์ Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ 1 คืน/ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง/ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2562)

ธ.ค. ปีใหม่  31-5 ม.ค.63 ราคา 22,555.-
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2563)  
ก.พ. 26-2 มี.ค. ราคา 22,555.-
มี.ค. 5,20 ราคา 22,555.-
เม.ย. จักรี +สงกรานต์ 3,13 ราคา 23,555.-
เม.ย. สงกรานต์ 9-14  ราคา 24,555.-
เม.ย. แรงงาน 29-4 พ.ค. ราคา 22,555.-
พ.ค.  6,27 ราคา 21,555.-
มิ.ย.  24 ราคา 21,555.-
21,555.-     

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com