dot dot
dot
dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 7 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
Taiwan ทัวร์ไต้หวัน

เพิ่มเพื่อน

 

CODE

โปรโมชั่น ทัวร์ไต้หวัน

Price

Detail

ชำระเงิน

RD01SBT

ทัวร์ไต้หวัน สบายพาเพลิน Sun Moon Lake  5 วัน 3 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ร้านชาอู่หลง- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไถจง-ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-Germanium shop-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านคอสเมติค-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)-สนามบินเถาหยวน-ดอนเมือง กรุงเทพฯ

พิเศษ!!! อาหารทะเล / สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

มิ.ย. 1,2,3 ราคา 9,991.-

มิ.ย. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

        15,16,17,18,19,20,21,22,23

        24,25,26,27,28,29

ราคา 14,991.-
9,991.-
RD01ZGT

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ  6วัน 4 คืน (*บิน* XW) 
สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต -ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
พิเศษ!!
*พักโรงแรม 4 ดาว
*บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน/เสี่ยวหลงเปา
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

พ.ค. 11,25 ราคา 19,987.-
พ.ค. 29-3 มิ.ย. ราคา 16,987.-
มิ.ย. 26-1 ก.ค. ราคา 15,987.-
ก.ค. 3-8 ราคา 15,987.-
ก.ค. 10,17 ราคา 16,987.-
ก.ค. 24,27 ราคา 18,987.- 
ส.ค. 7,10 ราคา 18,987.- 
ก.ค. 17-22 ราคา 15,987.- 
ส.ค. 24,28 ราคา 16,987.- 
ก.ย. 4-9 ราคา 15,987.- 
ก.ย. 11,18,25 ราคา 16,987.- 
15,987.-

RD05ZGT

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3คืน (*บิน*XW)

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวิ่นหวู่ –เมืองไถจง–COSMETIC SHOP–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน-ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ปล่อยโคมขงหมิง-วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา-ย่านซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน/เสี่ยวหลงเปา

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

พ.ค. 1,12,29 ราคา 13,987.-
พ.ค. 8,15,19,22 ราคา 12,987.-
พ.ค. 10,25,26 ราคา 14,987.-
มิ.ย. 2,5,12,19,26 ราคา 12,987.-
มิ.ย. 7,20,28 ราคา 13,987.-
ก.ค. 3,10,17 ราคา 12,987.-
ก.ค. 25,27 ราคา 15,987.-
ส.ค. 4,7,18,21,25 ราคา 12,987.-
ส.ค. 9,10 ราคา 15,987.-
ก.ย. 1,8,11,15,18,25 ราคา 12,987.-

 

12,987.-
RD06ZGT

ทัวร์ไต้หวัน Exclusive In Taiwan 7 วัน 5 คืน (*บิน*XW) 
วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง -ไทจง - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) - COSMETIC SHOP - ตลาดซื่อหลิน - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติ TAROKO - ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
พิเศษ!!
*พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
*บุฟเฟ่ต์ชาบูไหวัน/
พระกระโดดกำแพง/เสี่ยวหลงเปา/ซีฟู้ด
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

มิ.ย. 2,9,16,23,30 ราคา 21,777.-
ก.ค. 7,14,28 ราคา 21,777.-
ก.ค. 21-27 ราคา 23,777.-
ส.ค. 4,18,25 ราคา 21,777.-
ส.ค. 11-17 ราคา 23,777.-
ก.ย. 1,8,15,22 ราคา 21,777.-
ก.ย. 29-5 ต.ค. ราคา 22,777.-
21,777.-

RD09ZGT

ทัวร์ไต้หวัน PARADISE IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน

(*บิน*TG) 

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ไถจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –  ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / อาหารซีฟู๊ด / เมนูชาบูไต้หวัน
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

ก.พ. 2,3,4,22,23,24 ราคา 22,900.- 
มี.ค. 3,22,29 ราคา 22,900.- 
เม.ย. 1,19,21
ราคา 22,900.-
เม.ย. 5-8 ราคา 25,900.-
พ.ค. 1,26 ราคา 23,900.-
พ.ค. 3,4 ราคา 22,900.-
มิ.ย. 8,22 ราคา 22,900.-
ก.ค. 26,27 ราคา 25,900.-
ส.ค. 9,10 ราคา 25,900.-
ก.ย. 13 ราคา 22,900.-
21,900.-
RD10ZGT

ทัวร์ไต้หวันT-DED GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน

(*บิน*TG) 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-ร้านใบชาไต้หวัน - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ชั้น86) - ร้าน Cosmetic - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตลาดซีเหมินติง-ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก /ทานมื้อกลางวันพร้อมชมวิวบนตึกไทเป 101/เที่ยวครบ 3 อุทยาน
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

มิ.ย. 7,24 ราคา 25,900.-
ก.ค. 26,27 ราคา 29,900.-
ส.ค. 9-13 ราคา 29,900.-
ส.ค. 12-16 ราคา 27,900.-
ก.ย. 9,27 ราคา 25,900.-
25,900.-
RD11ZGT

ทัวร์ไต้หวัน AMAZING TAIWAN6วัน5คืน (*บิน*TG)*เข้าไทเป-ออกเกาสง*
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง-หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –  วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง-เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -เกาสง – วัดฝอกวงซาน – ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT – ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง  -ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง –  DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด) – สนามบินเกาสง 

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก /บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน/ เสี่ยวหลงเปา/อาหารฮักกา

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

เม.ย. 26-1 พ.ค. ราคา 29,777.-
ก.ค. 25-30 ราคา 31,777.-
ส.ค. 8-13 ราคา 29,777.-

 

29,777.-
RD13ZGT

ทัวร์ไต้หวัน FANTASTIC TAIWAN 5วัน 3คืน (*บิน*BR)
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติเถาหยวน –วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/เมนูซีฟู้ดและกุ้งมังกร/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

พ.ค. 1,3,24 ราคา 20,777.-
พ.ค. 15-19 ราคา 19,777.-
มิ.ย. 5,8,20,21,27 ราคา 19,777.-
มิ.ย. 13-17 ราคา 20,777.-
ก.ค. 4,5,17 ราคา 20,777.-
ส.ค. 1-5 ราคา 20,777.-
ส.ค. 29-2 ก.ย. ราคา 19,777.-
ก.ย. 6,7,27 ราคา 19,777.-

19,777.-
RD14ZGT

ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN 5วัน4คืน 

(*บิน*BR) 
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ - หมู่บ้านปีศาจ - ไทจง -หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ตั้นซุ่ย – สะพานแห่งความรัก –Fort San Domingo – Tamsui Church – ถนนโบราณตั้นสุย – ตลาดปลาไทเป – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านใบชาไต้หวัน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/เมนูซีฟู้ดและกุ้งมังกร/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน /พระกระโดดกำแพง

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

พ.ค. 19-23 ราคา 19,900.-
มิ.ย. 9-13 ราคา 19,900.-
ก.ค. 12-16,26-30 ราคา 20,900.-
ส.ค. 15,16,23 ราคา 20,900.-
ก.ย. 5,20,27 ราคา 20,900.-
ก.ย. 12-16 ราคา 19,900.-
ต.ค. 13-17 ราคา 23,900.-
ต.ค. 27-31 ราคา 22,900.-
19,900.-
RD17ZGT

ทัวร์ไต้หวัน รัก...รสแซ่บ 4วัน 3คืน (*บิน*BR) 
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินเถาหยวน - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว- ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น– ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – วัดซงซานฉือโย่ว – ตลาดกลางคืนเหราเหอ--วัดหลงซาน – ร้าน COSMETIC – ถนนโบราณต้าซี –Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4ดาว/เมนูซีฟู้ด/เสี่ยวหลงเปา

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

ก.ค. 7-10 ราคา 18,777.-
ส.ค. 4-7 ราคา 18,777.-
ก.ย. 8-11 ราคา 18,777.-
ต.ค. 11-14 ราคา 19,777.-
ต.ค. 18-21 ราคา 18,777.-
พ.ย. 3-6 ราคา 18,777.-
18,777.-
RD21ZGT

ทัวร์ไต้หวัน THE BEST OF TAIWAN  5วัน4คืน  (*บิน*CI) 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินเถาหยวน-ไทจง - เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถซานซื่อ-เมืองเจียอี้-ร้านชาไต้หวัน-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เกาสง-ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต-วัดฝอกวงซาน-Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง-Dome of  Light- แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River)-รถไฟความเร็วสูง-เมืองไทเป-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ร้านพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้าน Cosmetic-Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

พิเศษ!!! พักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/พระกระโดดกำแพง/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

พ.ค. 2,23,30 ราคา 25,900.-
พ.ค. 9,16 ราคา 26,900.-
มิ.ย. 13-17 ราคา 25,900.-
ก.ค. 25-29 ราคา 26,900.-
ส.ค. 8-12 ราคา 26,900.-
ต.ค. 3-7 ราคา 25,900.-
ต.ค. 10-14 ราคา 26,900.-

 

25,900.-
RD24ZGT ทัวร์ไต้หวัน T-DED โดนใจ 4วัน 3คืน  (*บิน*CI) 

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) -  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น – วัดหลงซาน – COSMETIC – มิสซุยเอาท์เล็ท – สนามบินเถาหยวน

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน 

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง : 2561)

ก.ค. 5-8 ราคา 12,777.-
ก.ค. 6,12,13,19,20 ราคา 13,777.-
ก.ค. 12-15,19-22 ราคา 14,777.-
ส.ค. 3,17,24,31 ราคา 13,777.-
ส.ค. 10-13 ราคา 15,777.-
ส.ค. 11-14 ราคา 14,777.-
ก.ย. 7,14,28 ราคา 13,777.-
ก.ย. 21-24 ราคา 14,777.-

 

12,777.-
RD11FJT

ทัวร์ไต้หวัน LION ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5วัน (*บิน*SL )

เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง - หนาวโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป - 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์ Germanium - COSMETIC SHOP - อุทธยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ซีเหมินติง

พิเศษ!!! พักโรงแรม 4 ดาว/ซีฟู้ดไต้หวัน/ปลาประธานาธิบดี/นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน

เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

มิ.ย. 20-24                       
ราคา 12,555.-
ก.ค. 4,18 ราคา 12,555.-
ส.ค. 8-12  *วันแม่*   
ราคา 12,555.-
ส.ค. 29-2ก.ย. ราคา 12,555.-
ก.ย. 19, 26
ราคา 12,555.-
ต.ค. 3, 4
ราคา 15,900.-
ต.ค. 23-27  *วันปิยะ*
ราคา 16,900.-

12,555.-
RD12FJT

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม 4 วัน 3 คืน (*บิน*IT) 
สนามบินดอนเมือง –สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shopt - อุทยานเย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) -ซีเหมินติง-ศูนย์ Germanium - อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
พิเศษ!!!  แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก/เมนูอาหารจีนซีฟู๊ด
เที่ยวไต้หวัน (เดินทาง 2561)

พ.ค. 18-21 ราคา 13,999.-
มิ.ย. 15, 29
ราคา 13,999.-
ส.ค. 3-6 ราคา 13,999.-
ก.ย. 28-1 ราคา 14,999.-
ต.ค. 4,5,12 ราคา 15,999.-
ต.ค. 18-21 ราคา 16,999.-

 

13,999.-

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com