ล่องเรือ Genting Dream EX SIN
dot dot
dot
dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 8 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
ล่องเรือ Genting Dream EX SIN

 ล่องเรือสำราญเก็นติ้งดรีม ( G e n t i n g  D r e a m )

          เรือเก็นติ้ง ดรีมจะเริ่มออกเดินทางจากสิงคโปร์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 - ตุลาคม 2561 ซึ่งจะมีเส้นทางแบบ 2 คืน 3 คืนและ 5 คืนให้เลือก  **ราคานี้เป็นราคาเคบิ้นเรือ รวมอาหาร 3 มื้อ โชว์ และกิจกรรมบนเรือแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าเดินทางไปท่าเรือ ค่าภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือ**

 

          
เดินทางเดือนเมษายน-ตุลาคม 2562

 

  

 

ตารางเรือ Genting Dream 
เดินทางกรกฏาคม 2562 - เมษายน 2563
Code: ตารางเวลาและราคาเคบิ้น (Cabin Only) ราคา โปรแกรม ชำระเงิน
 RD02GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     3 วัน 2 คืน (พุธ-ศุกร์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - มะละกา (มาเลเซีย) - สิงคโปร์(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
โปรโมชั่น ลด 40%

ก.ค. 10-12, 24-26  เริ่มต้น 7,920.-
ส.ค. 7-9,21-23
เริ่มต้น 7,920.-
ก.ย. 4-6, 18-20   เริ่มต้น 7,920.-
ต.ค. 9-11 เริ่มต้น 7,920.-
 
(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
โปรโมชั่น ท่านที่ 2 ฟรี / ราคาต่อห้อง
พ.ย. 20-22 เริ่มต้น 14,200.-
ธ.ค. 9-11 เริ่มต้น 17,000.-
(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2563)
โปรโมชั่น ท่านที่ 2 ฟรี / ราคาต่อห้อง
ก.พ. 9-11 เริ่มต้น 14,200.-
มี.ค. 9-11 เริ่มต้น 14,200.-

ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว
**วันที่ขีดเส้นใต้ออกเดินทาง 23.59 น.

7,920.-

 

ก.ค.-ต.ค. ลด40%

 

-------------------

 

พ.ย.-มี.ค. ท่านที่ 2 ฟรี

 

 RD01GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     3 วัน 2 คืน (ศุกร์-อาทิตย์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - บินตัง (อินโดนีเซีย) - สิงคโปร์

(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
โปรโมชั่นลด 20%

ก.ค. 5-7, 12-14, 19-21
       ,26-28
เริ่มต้น 11,740.-
ส.ค. 2-4, 16-18, 23-25,
       30- 1 ก.ย.

เริ่มต้น 11,740.-
ก.ย. 6-8,13-15, 20-22,
        27-29

เริ่มต้น 11,740.-
ต.ค. 4-6, 11-13, 18-20,
        25-27
เริ่มต้น 11,740.-
   
(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
โปรโมชั่นลด 30%
พ.ย. 15-17 เริ่มต้น 10,660.-
พ.ย. 22-24, 29-1 ธ.ค.
เริ่มต้น 12,480.-
ธ.ค. 6-8, 13-15, 20-22,
       27-29
เริ่มต้น 12,480.-
   
(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2563)
โปรโมชั่นลด 30%
ม.ค. 3-5, 10-12, 31-2 ก.พ. เริ่มต้น 10,660.-
ก.พ. 7-9, 14-16, 21-23,
        28-1 มี.ค.
เริ่มต้น 10,660.-
มี.ค. 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 เริ่มต้น 10,660.-
เม.ย. 3-5 เริ่มต้น 10,660.-
11,740.-

ก.ค.-ต.ค. ลด 20%

 

-----------------------

 

พ.ย.-เม.ย. ลด 30%

 
RD08GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     3 วัน 2 คืน (พุธ-ศุกร์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง (มาเลเซีย) - สิงคโปร์

(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
โปรโมชั่น ท่านที่ 2 ฟรี / ราคาต่อห้อง

ธ.ค. 4-6 เริ่มต้น 17,600.-
   

(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2563)
โปรโมชั่น ท่านที่ 2 ฟรี / ราคาต่อห้อง

ม.ค. 8-10 เริ่มต้น 17,600.-
ก.พ. 12-14 เริ่มต้น 17,600.-
เม.ย. 1-3 เริ่มต้น 17,600.-
17,600.-  
RD09GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     3 วัน 2 คืน (เสาร์-จันทร์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง (มาเลเซีย) - สิงคโปร์

(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
โปรโมชั่น ลด 20%

ม.ค. 25-27 เริ่มต้น 15,320.-
15,320.-  
 RD06GOGD

 

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)

โปรแกรม     4 วัน 3 คืน (อาทิตย์-พุธ)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - ปีนัง -ภูเก็ต - สิงคโปร์

 
(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
โปรโมชั่น ลด 40%
ก.ค. 21-24                      
เริ่มต้น 13,800.-
ส.ค. 18-21 
เริ่มต้น 13,800.-
ก.ย. 15-18 
เริ่มต้น 13,800.-
ต.ค. 27-30 
เริ่มต้น 13,800.-
   
(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
โปรโมชั่น ท่านท่ี่ 2 ฟรี
/ ราคาต่อห้อง
ธ.ค. 8-11 เริ่มต้น 28,300.-
   
(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2563)
โปรโมชั่น ท่านท่ี่ 2 ฟรี /
ราคาต่อห้อง
ม.ค. 19-22 เริ่มต้น 24,100.-
ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว
 13,800.-

 ก.ค. - ต.ค. ลด40%

 

-------------------

 

ธ.ค.-ม.ค. ท่านที่ 2 ฟรี

 
 RD07GOGD

 

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)

โปรแกรม     4 วัน 3 คืน (อาทิตย์-พุธ)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์


(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
โปรโมชั่น ลด 40%
ก.ค. 7-10                     
เริ่มต้น 13,900.-
ส.ค. 4-7 
เริ่มต้น 13,900.-
ก.ย. 1-4 
เริ่มต้น 13,900.-
ต.ค. 6-9 
เริ่มต้น 13,900.-
   
(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
โปรโมชั่น ท่านที่ 2 ฟรี / ราคาต่อห้อง
พ.ย. 10-13  เริ่มต้น 24,500.-
   
(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2563)
โปรโมชั่น ท่านที่ 2 ฟรี
/ ราคาต่อห้อง
ม.ค. 5-8  เริ่มต้น 24,500.-
มี.ค. 29-1 เม.ย.  เริ่มต้น 24,500.-
ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว
13,900.-    
 RD03GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     6 วัน 5คืน (อาทิตย์-ศุกร์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - สุราบาย่า-บาหลี (อินโดนีเซีย) - สิงคโปร์(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)

โปรโมชั่น 40% Off

ก.ค. 28-2 ส.ค.         เริ่มต้น 19,400.-
ส.ค. 25-30   เริ่มต้น 19,400.-

ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว

 19,400.-

 
 RD04GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     6 วัน 5คืน (อาทิตย์-ศุกร์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - โกตาคีบาลู -บรูไน- สิงคโปร์(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
โปรโมชั่น ลด 40%

ก.ค. 14-19             
เริ่มต้น 18,280.-

ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว

 18,280.-

 
RD05GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     6 วัน 5คืน (อาทิตย์-ศุกร์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - เรดัง(มาเลเซีย)-สีหนุวิลล์
                 (กัมพูชา)- แหลมฉบัง-สิงคโปร์


ล่องเรือ Genting Dream (เดินทาง : 2562)

โปรโมชัน ลด 40%

ก.ย.   8-13              
ราคา 19,180.-
ต.ค.  13-18   
ราคา 19,180.-

 ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว

19,180.-

RD12GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     6 วัน 5คืน (อาทิตย์-ศุกร์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - ปีนัง-ภูเก็ต-เกาะนาวโอพี-สิงคโปร์

ล่องเรือ Genting Dream (เดินทาง : 2562)

ธ.ค.   22-27 ราคา 24,000.-
24,000.-

RD11GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     6 วัน 5คืน (อาทิตย์-ศุกร์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง-ลังกาวี-ภูเก็ต-ปีนัง-สิงคโปร์ **ปีใหม่**


ล่องเรือ Genting Dream (เดินทาง : 2562)
โปรโมชัน ท่านที่ 2 ฟรี / ราคาต่อห้อง

ธ.ค.   29-3 ม.ค.  **ปีใหม่** 
ราคา 46,200.-
ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว
46,200.-

   ทัวร์เรือสำราญ
RD04GOC

Fullboard : สิงคโปร์-มาเลเซีย 3 คืน (*บิน*SL)

เรือ Genting Dream

เส้นทาง สิงคโปร์-มะละกา-สิงคโปร์

ล่องเรือสำราญลำใหญ่ Genting Dream   เรือสำราญในตระกูลของ Dream Cruise สร้างขึ้นและนำลงทะเล ล่องในปี 201 6 ขนาด 150,659 ตัน มีความสูงถึง19 ชั้นและจุผู้โดยสาร ทั้งหมด 3,352 คน อิ่มอร่อยกับอาหารครบมื้อบนเรือ และสนุกสนานกับการแสดงและหลากหลายกิจกรรม อาทิ มินิกอล์ฟ ปีนผา และอย่าพลาด Rope Course เดินทางโดยสายการบินไลอ้อนแอร์ พร้อมนำเที่ยวสิงคโปร์

เที่ยวเรือสำราญ (เดินทาง : 2562)

ก.ค.  7-10  
ห้องไม่มีหน้าต่าง ท่านละ  23,500.-
ห้องมีหน้าต่าง ท่านละ      26,500.-
ห้องมีระเบียง  ท่านละ      29,500.-
ส.ค.   4-7
ก.ย.   1-4
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานเรือ 63 SGD ชำระบนเรือ

 

29,900-

เพิ่มเพื่อน


                

 
Dream Cruise

GENTING DREAM 12-14 JAN 20 SQ article
Explorer Dream
ล่องเรือ World Dream Ex-HKG
World Dream
Genting DreamCopyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com