ล่องเรือ Genting Dream EX SIN
dot dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 6 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
ล่องเรือ Genting Dream EX SIN


ล่องเรือสำราญเก็นติ้งดรีม ( G e n t i n g  D r e a m )

          เรือเก็นติ้ง ดรีมจะเริ่มออกเดินทางจากสิงคโปร์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 - ตุลาคม 2561 ซึ่งจะมีเส้นทางแบบ 2 คืน 3 คืนและ 5 คืนให้เลือก  **ราคานี้เป็นราคาเคบิ้นเรือ รวมอาหาร 3 มื้อ โชว์ และกิจกรรมบนเรือแล้ว แต่ยังไม่รวมค่าเดินทางไปท่าเรือ ค่าภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือ**

 

          
เดินทางเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562

 

  

 

ตารางเรือ Genting Dream
เดินทางพฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562
Code: ตารางเวลาและราคาเคบิ้น (Cabin Only) ราคา โปรแกรม ชำระเงิน
 

 


ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     3 วัน 2 คืน (พุธ-ศุกร์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง (กัวลาลัมเปอร์) - สิงคโปร์


(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2561)

ธ.ค. 5, 19              
เริ่มต้น 8,700.-

(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)

ม.ค. 9        
เริ่มต้น 6,500.-
ม.ค. 23                 
เริ่มต้น 7,600.-
ก.พ. 13  
เริ่มต้น 6,500.-
ก.พ.  27  เริ่มต้น 7,600.-
มี.ค. 6, 27
เริ่มต้น 7,600.-

ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว
**วันที่ขีดเส้นใต้ออกเดินทาง 21.00 น.

6,500.- 

          
ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     3 วัน 2 คืน (ศุกร์-อาทิตย์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - บินตัง (อินโดนีเซีย) - สิงคโปร์


(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2561)
พ.ย. 16, 23, 30           เริ่มต้น 15,600.-
ธ.ค.  7, 14, 21, 28  
เริ่มต้น 15,600.-
 

(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
ม.ค. 4, 18 
เริ่มต้น 13,170.-
ม.ค. 11, 25
เริ่มต้น 11,800.-
ก.พ. 1, 15, 22
เริ่มต้น 11,800.-
ก.พ. 8
เริ่มต้น 15,600.-
มี.ค. 1, 8, 15, 22,29   
เริ่มต้น 11,800.-
ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว
11,800.- 

 

 

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)

โปรแกรม     4 วัน 3 คืน (อาทิตย์-พุธ)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์


(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2561)
ธ.ค. 2                            เริ่มต้น 14,240.-

(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
ม.ค. 6
เริ่มต้น 8,800.-
ก.พ. 3 เริ่มต้น 15,300.-
มี.ค. 3, 31                     
เริ่มต้น 10,500.-
 
ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว
 8,800.-  

 

 

 
 
 

 

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)

โปรแกรม     4 วัน 3 คืน (อาทิตย์-พุธ)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - ปีนัง -ภูเก็ต - สิงคโปร์

 
(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2561)
ธ.ค. 16                       เริ่มต้น 14,240.-
 

(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
ม.ค. 20
เริ่มต้น 10,500.-
ก.พ. 10
เริ่มต้น 8,800.-
ก.พ. 24 เริ่มต้น 10,500.-
มี.ค. 24                      
เริ่มต้น 10,500.-
ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว
8,800.- 

 

 

 
 


ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)

โปรแกรม   6 วัน 5 คืน (อาทิตย์-ศุกร์)
เส้นทาง    สิงคโปร์-สุราบายา-บาหลี-สิงคโปร์


(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2561)

พ.ย.    18                   
เริ่มต้น 19,500.-
ธ.ค.     9  
เริ่มต้น 19,500.-

(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)

ม.ค.   13                    
เริ่มต้น 13,400.-
มี.ค.   17         
เริ่มต้น 16,800.-

 

ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว

 13,400.-  

 

 
 

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream) โปรแกรม   6 วัน 5 คืน (อาทิตย์-ศุกร์)
เส้นทาง    สิงคโปร์-ปีนัง-ภูเก็ต-ลังกาวี-กัวลาลัมเปอร์-สิงคโปร์

(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2561)

พ.ย.   25                            เริ่มต้น 19,200.-
ธ.ค.   23, 30 เริ่มต้น 31,390.-

 
(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)

ม.ค.   27 เริ่มต้น 16,500.-
มี.ค.   10                            
เริ่มต้น 16,500.-

 

16,500.-
 

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream) โปรแกรม   6 วัน 5 คืน (อาทิตย์-ศุกร์)
เส้นทาง    สิงคโปร์-เกาะมากุย-ภูเก็ต-สิงคโปร์

(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)

ก.พ. 17                            เริ่มต้น 17,200.-

 ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว

17,200.-

 

 

ตารางเรือ Genting Dream 
เดินทางเมษายน-ตุลาคม 2562
Code: ตารางเวลาและราคาเคบิ้น (Cabin Only) ราคา โปรแกรม ชำระเงิน
 RD02GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     3 วัน 2 คืน (พุธ-ศุกร์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - มะละกา (มาเลเซีย) - สิงคโปร์(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)

โปรโมชั่น 1 แถม 1

เม.ย. 24-26         
เริ่มต้น 13,600.-
พ.ค. 8-10                  
เริ่มต้น 13,600.-
มิ.ย. 26-28   
เริ่มต้น 13,600.-
ก.ค. 10-12, 24-26  เริ่มต้น 13,600.-
ส.ค. 7-9,21-23
เริ่มต้น 13,600.-
ก.ย. 4-6, 18-20   เริ่มต้น 13,600.-
ต.ค. 9-11 เริ่มต้น 13,600.-

ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว
**วันที่ขีดเส้นใต้ออกเดินทาง 23.59 น.

13,600.-

  

 RD01GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     3 วัน 2 คืน (ศุกร์-อาทิตย์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - บินตัง (อินโดนีเซีย) - สิงคโปร์

(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)

โปรโมชั่นลด 20%

เม.ย. 5-7, 12-14, 26-28        
เริ่มต้น 11,740.-
เม.ย. 19-21 เริ่มต้น 13,820.-
พ.ค. 3-5                 
เริ่มต้น 11,740.-
พ.ค. 10-12, 24-26, 31-2 มิ.ย. เริ่มต้น 13,820.-
มิ.ย. 7-9, 14-16, 21-23  
เริ่มต้น 13,820.-
มิ.ย. 28-30 เริ่มต้น 11,740.-
ก.ค. 5-7, 12-14, 19-21,26-28 เริ่มต้น 11,740.-
ส.ค. 2-4, 16-18, 23-25,
       30- 1 ก.ย.

เริ่มต้น 11,740.-
ก.ย. 6-8,13-15, 20-22, 27-29
เริ่มต้น 11,740.-
ต.ค. 4-6, 11-13, 18-20, 25-27
เริ่มต้น 11,740.-
11,740.-  
 RD06GOGD

 

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)

โปรแกรม     4 วัน 3 คืน (อาทิตย์-พุธ)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - ปีนัง -ภูเก็ต - สิงคโปร์

 
(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
โปรโมชั่น 1 แถม 1
เม.ย. 21-24
เริ่มต้น 27,700.-
พ.ค. 26-29
เริ่มต้น 27,700.-
มิ.ย. 16-19 เริ่มต้น 27,700.-
ก.ค. 21-24                      
เริ่มต้น 23,500.-
ส.ค. 18-21 
เริ่มต้น 23,500.-
ก.ย. 15-18 
เริ่มต้น 23,500.-
ต.ค. 27-30 
เริ่มต้น 23,500.-
ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว
 23,500.-    
 RD07GOGD

 

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)

โปรแกรม     4 วัน 3 คืน (อาทิตย์-พุธ)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์


(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)
โปรโมชั่น 1 แถม 1

เม.ย. 7-10
เริ่มต้น 23,700.-
พ.ค. 5-8
เริ่มต้น 23,700.-
มิ.ย. 2-5 เริ่มต้น 27,900.-
มิ.ย. 23-26 เริ่มต้น 23,700.-
ก.ค. 7-10                     
เริ่มต้น 23,700.-
ส.ค. 4-7 
เริ่มต้น 23,700.-
ก.ย. 1-4 
เริ่มต้น 23,700.-
ต.ค. 6-9 
เริ่มต้น 23,700.-
ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว
 23,700.-    
 RD03GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     6 วัน 5คืน (อาทิตย์-ศุกร์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - สุราบาย่า-บาหลี (อินโดนีเซีย) - สิงคโปร์(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)

โปรโมชั่น 1 แถม 1

พ.ค. 12-17                 
เริ่มต้น 33,200.-
ก.ค. 28-2 ส.ค. เริ่มต้น 33,200.-
ส.ค. 25-30
เริ่มต้น 33,200.-

ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว

 33,200.-

 
 RD04GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     6 วัน 5คืน (อาทิตย์-ศุกร์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - โกตาคีบาลู -บรูไน- สิงคโปร์(ล่องเรือเก็นติ้งดรีม เดินทาง : 2562)

โปรโมชั่น 1 แถม 1

ก.ค. 14-19             
เริ่มต้น 31,000.-

ราคาเริ่มต้นเป็นห้องไม่มีหน้าต่างที่รวมภาษีท่าเรือแล้ว

 31,000.-

 
RD05GOGD

ล่องเรือสำราญ เก็นติ้ง ดรีม (Genting Dream)
โปรแกรม     6 วัน 5คืน (อาทิตย์-ศุกร์)
เส้นทาง       สิงคโปร์ - เรดัง(มาเลเซีย)-สีหนุวิลล์
                 (กัมพูชา)- แหลมฉบัง-สิงคโปร์
**สามารถลงจากที่เรือที่แหลมฉบังได้**


ล่องเรือ Genting Dream (เดินทาง : 2562)

โปรโมชัน 1 แถม 1

เม.ย.  28-3 พ.ค.
ราคา 32,800.-
ก.ย.   8-13
ราคา 32,800.-
ต.ค.  13-18   
ราคา 32,800.-

 

32,800.-

   ทัวร์เรือสำราญ
     
RD01VTC

ทัวร์เรือสำราญ สิงคโปร์-เวียดนาม (*บิน*SL)
เรือ     Genting Dream
เส้นทาง  
สิงคโปร์ - ญาจาง-โฮจิมินห์-สิงคโปร์

ร่วมเดินทางบนเรือสำราญลำหรู Genting Dream บินสู่สิงคโปร์โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ ลงเรือที่ท่าเรือ Marina Bay พักผ่อนอิสระบนเรือสำราญลำใหญ่ เพลิดเพลินกับหลากหลายกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งปีนผาจำลอง สวนน้ำ Rope Course พร้อมเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์

พิเศษ!!
**มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
**เที่ยวเต็มอิ่มในสิงคโปร์
**พักบนเรือ 5 คืน 

ล่องเรือ Genting Dream (เดินทาง : 2562)

เม.ย.  14-19 ห้องมีระเบียง ท่านละ 29,900.-

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานเรือ 105 SGD/ท่าน

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ +ไกด์ท้องถิ่น 300 บาท/ท่าน

29,900.-
RD02VTC

ทัวร์เรือสำราญ สิงคโปร์-เวียดนาม (*บิน*TG)
เรือ     Genting Dream
เส้นทาง  
สิงคโปร์ - ญาจาง-โฮจิมินห์-สิงคโปร์

ร่วมเดินทางบนเรือสำราญลำหรู Genting Dream บินสู่สิงคโปร์โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ ลงเรือที่ท่าเรือ Marina Bay พักผ่อนอิสระบนเรือสำราญลำใหญ่ เพลิดเพลินกับหลากหลายกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งปีนผาจำลอง สวนน้ำ Rope Course พร้อมเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์

พิเศษ!!
**มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
**เที่ยวเต็มอิ่มในสิงคโปร์
**พักบนเรือ 5 คืน 
**ฟรี กระเป๋าเป้ 1 ใบ/ท่าน
**ฟรี Traveller Bag 1 ชุด/ ห้อง

ล่องเรือ Genting Dream (เดินทาง : 2562)

เม.ย.  14-19 ห้องมีระเบียง ท่านละ 32,900.-

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานเรือ 105 SGD/ท่าน

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ +ไกด์ท้องถิ่น 300 บาท/ท่าน

32,900.-
RD03VTC

ทัวร์เรือสำราญ สิงคโปร์-อินโดนิเซีย (*บิน*TR)
เรือ     Genting Dream
เส้นทาง  
สิงคโปร์ - สุราบายา-บาหลี-สิงคโปร์

ร่วมเดินทางบนเรือสำราญลำหรู Genting Dream บินสู่สิงคโปร์โดยสายการบินสกูต ลงเรือที่ท่าเรือ Marina Bay พักผ่อนอิสระบนเรือสำราญลำใหญ่ เพลิดเพลินกับหลากหลายกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งปีนผาจำลอง สวนน้ำ Rope Course พร้อมเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์

พิเศษ!!
**มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
**เที่ยวเต็มอิ่มในสิงคโปร์
**พักบนเรือ 5 คืน 

ล่องเรือ Genting Dream (เดินทาง : 2562)

ก.ค.  28-2 ส.ค. ห้องหน้าต่าง ท่านละ 29,900.-

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานเรือ 105 SGD/ท่าน

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ +ไกด์ท้องถิ่น 300 บาท/ท่าน

29,900-

เพิ่มเพื่อน


                

 
Dream Cruise

ล่องเรือ World Dream Ex-HKG
World Dream
Genting DreamCopyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com