โตเกียว Tokyo
ReadyPlanet.com
dot dot
cruise rromdtour
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
Croatia โครเอเชีย
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
dot
.
dot
เข้าสุ่ระบบเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 13 คน
dot
bulletถามเลย 24 ชม.
โตเกียว Tokyo

โปรเเกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (TOKYO)

บิน LOW COST *XJ / SL / TR*

CODE  Program Price Detail ชำระเงิน
     
RD29GSTYO

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA ยืน1.. 5 วัน 3 คืน (*บิน*SL) 

ดอนเมือง - โตเกียว (นาริตะ) – ชมซากุระที่สวนอุเอโนะ– วัดอาซากุสะ-โกเท็มบะ เอาท์เล็ท  -พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – สวนสนุกฟูจิ Q– อิออนมอล์ – ดองกี้-อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์-สนามบินนาริตะ –  กรุงเทพ (ดอนเมือง)

พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

 ทัวร์ญี่ปุ่น(เดินทาง : 2563)

มี.ค. 20,21,23,24,25,26,28
        29,30,31
ราคา 19,999.-
19,999.-
     
RD32ZGTYO

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้  เลสโก สกีนินจา 5 วัน 3 คืน (*บิน*XJ) 

ดอนเมือง - นาริตะ – นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - ทานขาปูยักษ์+อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โอไดบะ- ตลาดปลาซึกิจิ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจูกุ - สนามบินนาริตะ-ดอนเมือง

พิเศษ !! 
- บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น
- ลานสกีฟูจิเท็น

 ทัวร์ญี่ปุ่น(เดินทาง : 2563)

ก.พ. 1,2,5 ราคา 23,999.-
ก.พ. 6,7,8 ราคา 25,999.-
มี.ค. 11,12,13,14,15,17,18,19 ราคา 24,999.-
มี.ค. 20 ราคา 19,999.-
19,999.-
 
 RD04GSTYO

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO กอดเค้าไม่อุ่น กอดคุณได้ไหม 5 วัน 3 คืน (*บิน*TR) 

ดอนเมือง - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค – โกเท็มบะเอาท์เล็ท..พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!- ลานสกี ฟูจิเทน - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ– อิออน นาริตะมอลล์–นาริตะ-ตลาดปลาซึกิจิ – ชินจุกุ –โอไดบะ ไดเวอร์ซิตตี้ – ดูประดับไฟที่ Germen Village–สนามบินนาริตะ-ดอนเมือง

พิเศษ !! 
**บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น
**ลานสกี

ทัวร์ญี่ปุ่น(เดินทาง : 2563)

ก.พ. 1,5,6,7,8,12,13,14,15,19
         20,21,22,26,27,28,29
ราคา 23,899.-
ก.พ. 2,4,9,11,16,18,23,25
ราคา 22,899.-
มี.ค. 1,2,3,15,16,17 ราคา 22,899.-
มี.ค. 4,8,9,10,11,12,13,14,18
        19,20
ราคา 23,899.-
มี.ค. 5,6,7 ราคา 25,899.-
 21,899.-    
RD24GSTYO

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO BLOOM BLOSSOM 5 วัน 3 คืน (*บิน*XJ) 

สนามบินดอนเมือง - โตเกียว (นาริตะ) - วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ - ชมซากุระสวนอูเอโนะ - ชมเทศกาล Tulip Furusato Square - หมู่บ้านเยอรมัน - นาริตะ - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนัย์แลนด์ - วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)  

พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น (เดินทาง : 2563)

มี.ค. 28-1 เม.ย.,29-2 เม.ย.,
       30-3 เม.ย.,31-4 เม.ย.
ราคา 24,999.-
เม.ย. 1,5,6,7,8 ราคา 26,999.-
เม.ย. 2,3,4 ราคา 28,999.-
เม.ย. 9 ราคา 32,999.-
เม.ย. 10,11  *สงกรานต์*
ราคา 35,999.-
เม.ย. 12  *สงกรานต์*
ราคา 33,999.-
เม.ย. 13,14  *สงกรานต์*
ราคา 29,999.-
เม.ย. 15,16,17,18,19,20,21   
ราคา 25,999.-
24,999.-
RD25GSTYO

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO TULIP FEVER 5 วัน 3 คืน (*บิน*SL) 

สนามบินดอนเมือง - โตเกียว (นาริตะ) - วัดอาซากุสะ - โอชิโน๊ะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจุกุ - เทศกาลทิวลิป - นาริตะ - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนัย์แลนด์ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

 ทัวร์ญี่ปุ่น(เดินทาง : 2563)

เม.ย. 7,8 ราคา 26,999.-
เม.ย. 9,13  *สงกรานต์*
ราคา 32,999.-
เม.ย. 10,11,12  *สงกรานต์*
ราคา 35,999.-
เม.ย. 14  *สงกรานต์* ราคา 31,999.-
เม.ย. 15,16,17,18,19,21,22,23  
ราคา 25,999.-
เม.ย. 20 ราคา 23,999.-
23,999.-
RD27GSTYO

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO WONDERFUL TULIP 5 วัน 3 คืน (*บิน*TR) 

สนามบินดอนเมือง - โตเกียว (นาริตะ) - วัดอาซากุสะ - กระเช้าคาจิคาจิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ - ชมความงามดอกทิวลิป - นาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ - ช้อปปิ้งฮาราจุกุ - ช้อปปิ้งชินจุกุ - โอไดบะ - นาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

 ทัวร์ญี่ปุ่น (เดินทาง : 2563)

เม.ย. 7,8 ราคา 27,999.-
เม.ย. 9 ราคา 33,999.-
เม.ย. 10,11  *สงกรานต์*
ราคา 37,999.-
เม.ย. 12  *สงกรานต์* ราคา 36,999.-
เม.ย. 16,17,18,19,21,22,23,24  
ราคา 26,999.-
เม.ย. 20 ราคา 24,999.-
24,999.-
 
         
 
 RD01TATYO

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว CHERRY BLOSSOM KANTO VER.1*6 วัน 3 คืน (*บิน*XJ) 

สนามบินดอนเมือง - โตเกียว (นาริตะ) - นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท-ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ-คามาคูระ – วัดโคโตคุอิน – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โตเกียว – สวนสาธารณะอุเอโนะ – ช้อปปิ้งตึกทาเคยะ-วัดอาซะกุซ่า – สวนสุมิดะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – เมืองเก่าซาวาระ –ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ-ดอนเมือง

พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

 ทัวร์ญี่ปุ่น(เดินทาง : 2563)

เม.ย. 1-6  *วันจักรี*   
ราคา 33,900.-
 33,900.-    
 
 RD02TATYO

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว CHERRY BLOSSOM KANTO VER.2*6 วัน 3 คืน (*บิน*XJ) 

สนามบินดอนเมือง - โตเกียว (นาริตะ) - นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที สวนสันติภาพเฮวะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท-ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค (ชมซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งตึกทาเคยะ-คามาคูระ – วัดโคโตคุอิน – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – โตเกียว – สวนสาธารณะอุเอโนะ (ชมซากุระ) – ช้อปปิ้งชินจูกุ- วัดอาซะกุซ่า – สวนสุมิดะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งเอออน พลาซ่า – เมืองเก่าซาวาระ –ช้อปปิ้งชิซุยเอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ-ดอนเมือง

พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

 ทัวร์ญี่ปุ่น(เดินทาง : 2563)

เม.ย. 15-20  *วันสงกรานต์*   
ราคา 35,900.-
 35,900.-    
RD26GSTYO

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว TOKYO TULIP SONGKARN 5 วัน 3 คืน (*บิน*XJ)

สนามบินดอนเมือง - โตเกียว (นาริตะ) - คามะคุระ - พระใหญ่ไดบุตสึ - วัดกวนอิม - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท - พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนสนุกฟูจิ Q (นั่งฟรี! ชิงช้าสวรรค์) - เทศกาลดอกทิวลิป - นาริตะ - ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาสะกุสะ - ช้อปปิ้งชิบูย่า - ช้อปปิ้งชินจุกุ - นาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

 ทัวร์ญี่ปุ่น(เดินทาง : 2563)

เม.ย. 10,11  *สงกรานต์*  
ราคา 37,999.-
เม.ย. 12  *สงกรานต์*
ราคา 36,999.-
36,999.-  
RD01B2TYO ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Ski หนาวนี้ที่ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (*บิน*TR) 

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-วัดอาซากุสะ -ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี -โกเทมบะ เอาท์เล็ท-บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ -แช่น้ำแร่ธรรมชาติ-กิจกรรม ณ ลานสกี-กิจกรรมชงชา -โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ)-โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า)-วัดนาริตะ-ถนนหน้าวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ -โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

พิเศษ !! แช่น้ำแร่ธรรมชาติ/บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น (เดินทาง : 2562)

ธ.ค. 12 ราคา 31,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น (เดินทาง : 2563)  
ม.ค. 3 ราคา 31,900.-
ม.ค. 8,16,23,29,31 ราคา 29,900.-
มี.ค. 4,6,11,12,13 ราคา 31,900.-
29,900.-
RD27ZGTYO

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก สกีพาเพลิน 5 วัน 3 คืน (*บิน*SL) 

ดอนเมือง - นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – กระเช้าคาจิ คาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์-ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  – ช้อปปิ้งชินจูกุ- ดิวตี้ฟรี-โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์-สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

พิเศษ !! 
- บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น
- ลานสกีฟูจิเท็น

 ทัวร์ญี่ปุ่น(เดินทาง : 2563)

ม.ค. 1 ราคา 27,999.-
ม.ค. 2,3,4,7,8,9,10,11,14,15
       16,17,18,21,22,23,24,25
       28,29,30,31
ราคา 23,999.-
ม.ค. 5,6,12,13,19,20,26,27 ราคา 22,999.-
ก.พ. 1,4,5,8,11,12,13,14,15,
        18,19,20,21,22,25,26,
        27,28,29
ราคา 23,999.-
ก.พ. 2,9,10,16,23,24, ราคา 22,999.-
ก.พ. 6,7 ราคา 25,999.-
ก.พ. 17 ราคา 21,999.-
มี.ค. 1,2,8,9,15,16 ราคา 22,999.-
มี.ค. 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14
        17,18,19
ราคา 23,999.-
 21,999.-    
 RD28ZGTYO

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว เลสโก สโนว์เฟรชชิ่ง 5 วัน 4 คืน (*บิน*TR) 

ดอนเมือง - นาริตะ – นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - น้ำตกเคง่อน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - ดูไฟ Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน-โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์-วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

พิเศษ !! 
- บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น
- ลานสกีฟูจิเท็น

 ทัวร์ญี่ปุ่น(เดินทาง : 2563)

ม.ค. 1,2 ราคา 29,999.-
ม.ค. 4,8,9,11,15,16,18,22
        23,25,29,30
ราคา 24,999.-
ม.ค. 6,13,20,27 ราคา 23,999.-
ก.พ. 1,5,12,13,15,19,20,22
         26,27,29
ราคา 24,999.-
ก.พ. 3,10,17,27 ราคา 23,999.-
ก.พ. 6,8 ราคา 26,999.-
 23,999.-    
 RD30ZGTYO

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ คาวาสึ โตเกียว เลสโก สปาร์คซากุระแรก 5 วัน 3 คืน (*บิน*XJ) 

ดอนเมือง - นาริตะ – กระเช้าคาจิ คาจิ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์-ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะฮัคไค - ดูไฟ Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ  - ถนนนาคามิเซ – ดิวตี้ฟรี –  ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

พิเศษ !! 
- บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น
- ลานสกีฟูจิเท็น
- กระเช้าคาจิ คาจิ

 ทัวร์ญี่ปุ่น(เดินทาง : 2563)

ก.พ. 11,18,25 ราคา 22,999.-
ก.พ. 12,13,14,15,16,19,20
        21,22,23,24,26,27,28
ราคา 23,999.-
ก.พ. 29 ราคา 24,999.-
มี.ค. 1,2,4,5,6,7,8,9 ราคา 24,999.-
มี.ค. 3 ราคา 23,999.-
มี.ค. 10 ราคา 19,999.-
 19,999.-    

โปรเเกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (TOKYO)

บิน THAI AIRWAY (TG) / JAPAN AIRLINES (JL)

RD29ZGTYO

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว  Let's Go โตเกียว สโนว์ ไฮ คลาส 5วัน 3คืน (*บิน*TG) 

สนามบินสุวรรณภูม-สนามบินนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์-ลานสกีฟูจิเท็น  - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาล Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน-โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์-ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

พิเศษ !!
**ไร่สตรอเบอร์รี่

**อาบน้ำแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
**บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

 ทัวร์ญี่ปุ่น(เดินทาง : 2563)

ม.ค. 10,11,15,16,17,22,23,24,29
       30,31
ราคา 33,999.-
ก.พ. 5,12,13,14,19,20,21,26,27 ราคา 33,999.-
ก.พ. 6,7 ราคา 34,999.-
ก.พ. 28 ราคา 31,999.-
มี.ค. 4,11 ราคา 35,999.-
มี.ค. 18,21 ราคา 36,999.-
31,999.-

 
ทัวร์ญี่ปุ่น

ฮอกไกโด Hokkaido article
โอซาก้า Osaka - โตเกียว Tokyo
โอซาก้า Osaka -ทาคายาม่า Takayama
เจแปน แอลป์ Japan Alps - นาโกย่า Nagoya
ฟุกุโอกะ Fukuoka
โอกินาว่า Okinawa
เซนได ฟูกิชิมะ Sendai
เหมาลำCopyright © 2010 All Rights Reserved By R-Rom-D tour Co.,Ltd.
บริษัท อารมณ์ดีทัวร์ จำกัด (ใบอนุญาติธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05174) เลขที่ 116 ซอยรามคำแหง30/1(รามวิลล่า) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel: 02-7363866-9, 084-9116226 MSN: rromdeetour@hotmail.com http://www.rromdtour.com